Jak napisać petycję?Petycje są jednym z najskuteczniejszych narzędzi, które można wykorzystać w procesie dążenia do zmiany. Każdego dnia ludzie wykorzystują petycję, aby walczyć o swoje prawa, domagać się uczciwego traktowania, poprawiać jakość życia i wpływać na decyzje polityczne. Petycje są skutecznym sposobem na wywieranie presji na decydentów i wyrażanie sprzeciwu wobec niesprawiedliwych działań. W tym artykule omówimy, jak napisać skuteczną petycję.

Co to jest petycja?

Petycja to oficjalny dokument, w którym osoby lub grupy osób przytaczają swoje argumenty w sprawie określonego tematu, zachęcając władze do podjęcia szczególnych działań. Petycje są często używane do wyrażania sprzeciwu lub składania prośby do rządu, urzędników, sądów lub innych organów władzy. Celem petycji jest przekonanie władz do zmiany polityki lub zajęcia stanowiska w jakiejś kwestii. Petycja może być sporządzona na papierze lub dostarczona w formie elektronicznej.

Jak napisać petycję?

 1. Zacznij od przygotowania jasno sformułowanego celu i wymagań. Pomyśl, co chciałbyś uzyskać od adresata petycji.
 2. Ustal jasny i konkretny termin, w którym chcesz uzyskać rezultat.
 3. Wybierz jeden lub dwa główne tematy i skoncentruj się na nich, aby Twoja petycja była spójna i jasna.
 4. Przygotuj listę podpisów. Możesz wymagać podpisu lub wyrazić zgodę na podpisywanie petycji przez wysyłanie wiadomości e-mail lub poprzez stronę internetową.
 5. Utwórz jasny i uporządkowany wygląd petycji. Zadbaj o to, aby wszystkie informacje były czytelne.
 6. Umieść swoje żądania na górze petycji. Napisz otwarte i zwięzłe stwierdzenie, w którym określisz, co chcesz osiągnąć.
 7. Dodaj wyjaśnienie. Wyjaśnij, dlaczego uważasz, że Twoje żądania są ważne i jakie są ich korzyści dla większej społeczności.

Co powinna zawierać petycja?

 • Informację o celu petycji oraz główne żądanie.
 • Informację o tym, kto składa petycję i jaki jest jego interes.
 • Wyjaśnienie, dlaczego podpisywane są te żądania i jaki jest ich wpływ na społeczeństwo.
 • Listę sygnatariuszy petycji.
 • Dane kontaktowe do wysyłania petycji.
 • Uwagi i komentarze odpowiedzialnych za przyjmowanie petycji.

Wzór petycji

Szanowny Panie/Pani [imię i nazwisko adresata],

[Wprowadź swoją prośbę].

My, [wymienić nazwy i sygnatury podpisujących osób], zwracamy się do Pana/Pani z prośbą o przeprowadzenie [wprowadź swoje żądanie]. Uważamy, że [wyjaśnij, dlaczego uważasz, że to jest ważne].

[Omów jakiekolwiek argumenty lub dane, które popierają Twoją prośbę].

[Wyjaśnij, jak możesz pomóc w realizacji Twojej prośby].

[Podziękuj adresatowi za wszelkie starania i poświęcony czas].

[Podpisy podpisujących].

Z poważaniem,
[Podpisy podpisujących]

Przykład petycji

Petycja do Prezydent miasta / Wójt gminy

My, niżej podpisani mieszkańcy miasta/gminy ___________________, zwracamy się z prośbą o wsparcie inicjatywy dotyczącej poprawy bezpieczeństwa w naszych okolicach.

Problemem, który stanowi poważne zagrożenie dla naszej społeczności są braki w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego. Naszym zdaniem, należy podjąć szybkie i skuteczne działania w celu poprawy sytuacji.

Dlatego bardzo prosimy o:

1. Wyznaczenie większej liczby policjantów na patrolach w naszym mieście/gminie.
2. Przeprowadzenie regularnych szkoleń dla mieszkańców w zakresie zapobiegania przestępstwom i wykrywania nieprawidłowości.
3. Poprawienie infrastruktury miejskiej w celu zapewnienia bezpiecznego środowiska dla mieszkańców.
4. Utworzenie programu edukacyjnego, który będzie propagować pozytywne wartości wśród młodzieży.
5. Wyznaczenie większych środków przeznaczanych na inicjatywy mające na celu zapobieganie przestępstwom.

Uważamy, że podjęcie powyższych działań przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w naszych okolicach. Wierzymy, że wspólnie możemy stworzyć bezpieczniejsze i bardziej wygodne środowisko życia.

Z poważaniem,

[Podpisy mieszkańców]

Jakie dane powinna zawierać petycja?

Petycja, aby spełnić wszystkie wymagania formalne powinna zawierać:

 1. Nazwisko lub pseudonim autora
 2. Cel petycji – dokładnie opisany problem lub sytuacja, na której zmianę składający petycję chce się skoncentrować
 3. Wyraźne i konkretne żądanie, jakie autor petycji ma wobec adresatów
 4. Dokładne dane adresatów, na których składana jest petycja
 5. Liczba sygnatariuszy
 6. Podpisy lub adresy e-mail sygnatariuszy
Sprawdź także: Jak napisać poprawnie oświadczenie?

Ile trzeba mieć podpisów pod petycją?

Ilość podpisów potrzebnych do złożenia petycji zależy od czasu, w jakim ma być ona rozpatrzona oraz od osoby lub instytucji, do której jest adresowana. W niektórych przypadkach niezbędne jest zebranie określonej liczby podpisów, aby petycja była rozpatrzona. Przykładowo, w wielu krajach wymagana jest określona liczba podpisów, aby wystosować wniosek o referendum.

Jak napisać petycję do Burmistrza lub Gminy albo Prezydenta miasta?

Szanowny Panie Burmistrzu,

Składam petycję dotyczącą [temat], który jest szczególnie ważny dla [miasta/dzielnicy].

[Opisz problem, z którym mieszkańcy Twojego miasta/dzielnicy borykają się od dłuższego czasu]. Przez cały czas, problem ten przybiera na sile, a jego skutki są coraz bardziej dotkliwe.

[Opisz, jakie są skutki problemu, który występuje w mieście/dzielnicy]. W związku z tym wzywam Pana do podjęcia konkretnych kroków, mających na celu niezwłoczne rozwiązanie tego problemu.

[Opisz, jakie kroki może podjąć Pan, aby rozwiązać problem]. Zwracam się z prośbą o szybkie i bezpośrednie podjęcie działań, takich jak [lista działań], aby skutecznie i szybko rozwiązać problem.

Mieszkańcy [nazwa miasta/dzielnicy] są zaniepokojeni tym problemem i oczekują natychmiastowej reakcji. Jesteśmy przekonani, że dzięki odpowiednim działaniom, możemy wspólnie wyeliminować tę sytuację.

Z poważaniem,
[Twoje imię i nazwisko]

Przykładowe tematy petycji

1. O wprowadzenie ustawy antysmogowej w Polsce
2. O zakazanie używania plastikowych toreb w sklepach
3. O zmianę przepisów dotyczących dostępu do leczenia dla osób bezdomnych
4. O zwiększenie środków na edukację medyczną
5. O zwiększenie dofinansowania szkół publicznych
6. O zakazanie zwierzęcych testów kosmetycznych
7. O zmianę przepisów dotyczących ochrony środowiska
8. O zakazanie hodowli zwierząt na futra
9. O ustawę antydyskryminacyjną

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się swoją opinią!

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.