Podanie o rezygnację ze studiów – WzórJak napisać rezygnację ze studiów? Jaki o niej poinformować i jaki powód podać. Te i wiele innych pytań pojawiają się w głowie studenta, który rozważa rezygnację na tym etapie edukacji. Oczywiście rezygnacja jest możliwa i wcale nie jest tak skomplikowana, jak może się wydawać.

Pisemna rezygnacja ze studiów – jak napisać?

Jeśli zdecydowałeś się na rezygnację ze studiów, warto napisać oficjalne pismo rezygnacyjne do odpowiednich władz uczelni. Warto pamiętać, aby przygotowany dokument był napisany w sposób uporządkowany, zwięzły i wyraźny, a także uprzejmy i kulturalny.

 1. Dane studenta – imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail, kierunek studiów, nr albumu.
 2. Adresat – nazwę uczelni oraz jej adres.
 3. Data – data sporządzenia dokumentu.
 4. Wprowadzenie – w którym wyraźnie i zwięźle wyrażasz swoją decyzję o rezygnacji ze studiów. Możesz też podać przyczyny tej decyzji, ale nie jest to obowiązkowe.
 5. Data od kiedy rezygnujesz – podanie dokładnej daty, od której rezygnujesz ze studiów.
 6. Podziękowanie – za dotychczasową współpracę, wyrażenie uznania dla nauczycieli i innych pracowników uczelni za ich trud i wsparcie.
 7. Prośba o potwierdzenie – poproś o otrzymanie potwierdzenia przyjęcia Twojego pisma oraz o wszelkie niezbędne informacje na temat formalności związanych z Twoją rezygnacją.
 8. Podpis – czytelny podpis studenta (imię i nazwisko).
Zobacz także: Podanie o wznowienie studiów

Podanie o rezygnację ze studiów – wzór

Warto pamiętać, że studiowanie nie jest obowiązkowe i możemy zrezygnować na każdym etapie edukacji. Poniżej zamieszczamy podanie o rezygnację ze studiów, przykładowy wzór, który pomoże przejść przez ten proceder, bez większego stresu. Możemy wzorować się, wykorzystując szablon zgodnie z indywidualnymi potrzebami.                                                                                                                             ………………………………………..
(miejscowość, data)

……………….………………………
(imię i nazwisko)                                                                
……………….………………………
……………….………………………
(adres do korespondencji)
……………….………………………
(nr telefonu / adres e-mail)
……………….……………………..
(kierunek studiów / specjalność )
……………….………………………
(studia stacjonarne / niestacjonarne)

Nr albumu ……………….………………………

………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
(nazwa uczelni)

PODANIE O REZYGNACJĘ ZE STUDIÓW

Ja niżej podpisany, oświadczam, że rezygnuję z odbywania studiów stacjonarnych /niestacjonarnych* na kierunku ………………………………………………., specjalność ….………………………………… prowadzonych na Wydziale ……………………………………………… Uniwersytetu im. ……………………………………………. w roku akademickim 20…../20….. .
Jednocześnie wnoszę o skreślenie mojej osoby z listy studentów ………… roku stacjonarnych/niestacjonarnych* studiów pierwszego/drugiego stopnia/jednolitych magisterskich* na w/w kierunku studiów.

Pragnę poinformować, że decyzja ta nie wynika z żadnych problemów związanych z funkcjonowaniem uczelni czy z jakością kształcenia, lecz jest uzasadniona przede wszystkim moimi prywatnymi powodami. W chwili obecnej nie stać mnie na kontynuację studiów.

Proszę o poinformowanie mnie o wszelkich formalnościach związanych z rezygnacją oraz o ewentualnych konsekwencjach, jakie mogą wyniknąć z mojej decyzji.                                                         

                                                                                                                                       Z poważaniem,
                                                                                                                                ……………………………..
                                                                                                                                  (podpis studenta)


Pobierz darmowy wzór:


Jak poinformować o rezygnacji ze studiów?           

Wydrukowany i odpowiednio wypełniony egzemplarz wraz z legitymacją studencką zanosimy do dziekanatu uczelni, do której uczęszczamy, lub wysyłamy pocztą na adres uczelni. Za datę złożenia rezygnacji przyjmuje się datę wpływu podania do dziekanatu. Pamiętajmy, że zaprzestanie chodzenia na zajęcia, również po czasie skutkuje skreśleniem z listy studentów. 

Rezygnacja ze studiów zaocznych

Pisemna rezygnacja ze studiów zaocznych lub innych odpłatnych kierunków w wyższych szkołach jest konieczna, aby uczelnia nie pobierała żadnych opłat od dnia wpłynięcia wniosku z rezygnacją. Ponadto należy nam się zwrot czesnego, który zdążyliśmy już wpłacić za dalszy okres edukacji, np. kolejny semestr. Warto pamiętać, że przysługują nam także zwroty za wpis warunkowy,  jeśli student nie skorzysta już z usług oferowanych przez uczelnie. Natomiast uczelnia w zawieranej ze studentem umowie, mogła zawrzeć klauzulę odstępnego w przypadku rezygnacji z dalszej nauki. Nie może być to jednak wygórowana kwota. Rezygnacja ze studiów zaocznych, wzór może być dokładnie taki sam jak podany przykład powyżej, umieszczamy w nim jednak informację: „Ponadto jestem świadoma/y konieczności rozliczenia się z umowy, jaką zawarłem z uczelnią oraz uiszczenia ewentualnych opłat, do dnia złożenia wniosku o rezygnację”. 

Jaki podać powód rezygnacji ze studiów ?

Rezygnując z dalszej edukacji, warto podać rzeczywisty powód. Oczywiście, nikt nie będzie sprawdzał wiarygodności podanej przez nas przyczyny. Poniżej, lista powodów, przez które najczęściej rezygnujemy z dalszej nauki. 

 • brak pieniędzy na opłacenie czesnego lub samodzielnego utrzymania się na wybranym przez nas kierunku 
 • niezaliczony semestr 
 • trudne przedmioty na pierwszym roku 
 • niesatysfakcjonujący sposób prowadzenia zajęć
 • zbyt duże wymagania ze strony wykładowców 
 • przewidywany brak perspektyw zawodowych po ukończeniu danego kierunku studiów
 • inne oczekiwania dotyczące kierunku przed podjęciem studiów 
 • zmiana planów życiowych i zawodowych

Czy rezygnację ze studiów można wysłać pocztą?

Tak, rezygnację ze studiów można wysłać pocztą. Wysyłając list, warto skorzystać z przesyłki poleconej, aby mieć pewność, że dokument dotrze do adresata i aby mieć potwierdzenie nadania. List najlepiej nadać na adres biura rekrutacji lub dziekanatu danej uczelni.

Warto pamiętać o tym, że rezygnacja ze studiów może wymagać potwierdzenia osobistego. Z tego powodu, przed wysłaniem listu, warto skontaktować się z odpowiednim biurem dziekańskim w celu uzyskania informacji na temat dalszych kroków i ewentualnych wymagań.

Czy ta strona była dla Ciebie przydatna?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.