Jak napisać skargę?W dzisiejszym świecie, kiedy każdy z nas jest nieustannie zapracowany i zabiegany, czasami trudno jest nam znaleźć chwilę, by załatwić sprawy związane z naszym codziennym życiem. Czasami jednak zdarza się, że jako konsumenci mamy do czynienia z nieprawidłowościami, które wymagają naszej interwencji. W takich sytuacjach, jednym z najprostszych i najskuteczniejszych sposobów na rozwiązanie problemu jest napisanie skargi. W tym artykule opiszemy, jak prawidłowo napisać skargę, aby była ona skuteczna i przyniosła pożądane rezultaty.

Co to jest skarga?

Skarga to oficjalne i formalne zgłoszenie niezadowolenia, żalu lub protestu w stosunku do danej sytuacji, produktu lub usługi. Skarga może być złożona w formie pisemnej lub ustnej, a jej celem jest wyjaśnienie nieprawidłowości i uzyskanie satysfakcjonującego rozwiązania dla skarżącego.

Skarga jest pismem kierowanym do określonej instytucji. Takie pismo zazwyczaj jest pisane, aby zainterweniować w jakiejś sprawie. Skargę możemy również napisać w sytuacji pokrzywdzenia naszej osoby lub naszych praw. Skarga jest pismem, w którym muszą znaleźć się określone elementy.

Kiedy pismo jest skargą?

Zatem wiemy już, że skarga jest pismem pisany, aby poinformować, o czymś, co zostało uznane przez nas za krzywdzące. Jednak musimy jeszcze pamiętać, że pisząc skargę, wyrażamy nadzieje na interwencje w danej sprawie. Przed przystąpieniem do napisania takiego dokumentu warto poznać wskazówki, które pomogą nam w lepszym sporządzeniu takiego pisma.

Przede wszystkim skarga powinna być napisana w prostym oraz zrozumiałym języku. Dlatego zaleca się niestosowania trudnych slow w odbiorze. Pismo powinno być dla każdego jasne i zawierać jasny przekaz myśli. Kolejnym czynnikiem warunkującym dobrze napisaną skargę jest dokładne wskazanie instytucji, do której taki dokument powinien trafić. 

Warto, abyśmy podczas pisania wyraźnie napisali czego, dotyczy problem. Sporządzając takie pismo, powinniśmy również przedstawić swoje żądania i oczekiwania w danej sprawie. Ostatnim czynnikiem dobrze sporządzonej przez nas skargi jest zadbanie o poprawne słownictwo, jakim posłużyliśmy się w dokumencie.

Jakie elementy musi zawierać skarga?

Dobrze sporządzona skarga powinna być skonstruowana z kilku poprawnie umieszczonych elementów. Dokument, który zostanie przez nas napisany w poprawny sposób. Dzięki czemu nasza skarga prośba będzie miała większą szansę na pozytywne rozpatrzenie. Zatem przy pisaniu takiego pisma powinniśmy kierować się poniższymi wskazówkami.

 • Miejscowość i data

Skarga jak każde pismo powinna zawierać umieszczona datę sporządzania takiego dokumentu. Datę powinniśmy umieścić w prawym górnym rogu. Warto przy tym pamiętać, że najpierw piszemy miejscowość, a następnie aktualną datę, która powinna znajdować się po przecinku.

 • Nadawca

Następnym elementem takiego pisma są dane nadawcy. Informacje dotyczące nadawcy powinny znajdować się po lewej stronie, jednak pod miejscowością oraz datą.

 • Odbiorca

Dane odbiorcy powinny być umieszczone na tej samej wysokości co dane odbiorcy, jednak pod miejscowością oraz datą. Czyli po prawej stronie.

 • Nagłówek

Najlepiej jest, gdy nagłówek przypomina jakiej sprawy dotyczy pismo. Zatem w przypadku tworzenia skargi nagłówek powinien być zatytułowany „Skarga”. Kolejnym dobrym pomysłem na utworzenie nagłówka jest napisanie w nim czego, dotyczy pismo. Przykładem może być treść „Skarga na pracodawcę”. Musimy jednak pamiętać, aby nagłówek umieścić na środku.

 • Wstęp

Na samym początku treści skargi możemy zastosować zwykle stosowany zwrot. Może on mieć, treść m.in. Wnoszę skargę na…

 • Treść

Następnie musimy napisać treść pisma. Jest to ta część, w której opisujemy szczegółowo napotkane komplikacje. W treści warto napisać o zaistniałych okolicznościach. Ten fragment dokumentu może również posłużyć jako miejsce na przedstawienie naszych oczekiwań.

 • Zwrot grzecznościowy

Treść takiego pisma powinna kończyć się zwrotem grzecznościowym. Wśród przyjętych zwrotów grzecznościowych używanych w pismach możemy wyróżnić np. „Z wyrazami szacunku” lub „Z poważaniem”. Zwrot powinien znajdować się po prawej stronie.

 • Podpis 

Pod skargą należy złożyć własnoręczny podpis. Nasz podpis powinien znajdować się pod zwrotem grzecznościowym po prawej stronie.

 • Załączniki

Jeżeli napisana przez nas skarga zawiera załączniki, powinniśmy o tym poinformować. Zwykle w tym celu stosuje się napisanie zwrotu „Lista załączników”, który musi znajdować się po prawej stronie. Poniżej warto wymienić załączniki.

Jak napisać skargę? Przykład


Warszawa, 01.05.2022 r.
Jan Nowak
Ul. Warszawka 10 m 6
02 – 222 Warszawa

Państwowa Inspekcja Pracy
Ul. Warszawska 15
02 – 222 Warszawa

Skarga na pracodawcę

Pragnę złożyć skargę na pracodawcę (oznaczenie oraz adres), który dopuścił się złamania praw pracownika wynikających z Kodeksu Pracy. W przedsiębiorstwie (nazwa) nagminnie dochodzi na łamania prawa w postaci niewypłacania wynagrodzeń. 

Z poważaniem,
Jan Nowak

Lista załączników:

 • umowa o pracę
 • wyciąg bankowy

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się swoją opinią!

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.