Kategoria: Pełnomocnictwa • Wzór upoważnienia do odbioru aktu urodzenia

  Upoważnienie do odbioru aktu urodzenia – Wzór

  Wzór upoważnienia do odbioru aktu urodzenia Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17 zł, za wyjątkiem pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, które to osoby zwolnione są z opłaty skarbowej. Podstawa…

 • Wzór pełnomocnictwa do zawarcia umowy

  Upoważnienie do podpisania umowy – Wzór

  Upoważnienie do podpisania umowy jest istotnym dokumentem prawnym, który umożliwia jednej stronie udzielenie pełnomocnictwa drugiej do reprezentacji jej interesów w procesie zawierania umowy. W niniejszym artykule przedstawimy ogólny wzór upoważnienia…

 • wzór pełnomocnictwo ogólne

  Pełnomocnictwo ogólne – Wzór PDF

  Pełnomocnictwo ogólne to instrument prawny, który daje pełnomocnikowi szerokie uprawnienia do działania w imieniu mocodawcy. Jest to jeden z najczęściej stosowanych rodzajów pełnomocnictw, które umożliwia mocodawcy delegowanie swoich obowiązków i…

 • Wzór upoważnienia do sprzedaży samochodu

  Upoważnienie do sprzedaży samochodu – Wzór

  W artykule przedstawiamy wzór upoważnienia do sprzedaży samochodu, który może być przydatny w sytuacji, gdy chcemy udzielić komuś pełnomocnictwa do sprzedania naszego pojazdu w naszym imieniu. Udostępnienie takiego dokumentu jest…

 • wzór upoważnienia do odbioru prawa jazdy

  Upoważnienie do odbioru prawa jazdy – Wzór

  Upoważnienie do odbioru prawa jazdy to dokument, który pozwala na odebranie prawa jazdy w imieniu właściciela dokumentu. W niniejszym artykule przedstawimy wzór upoważnienia do odbioru prawa jazdy, który może pomóc…

 • Pełnomocnictwo dla członka rodziny – Wzór

  Pełnomocnictwo dla członka rodziny to ważny dokument prawny, który pozwala na wyznaczenie członka rodziny jako pełnomocnika do reprezentowania nas w pewnych sprawach. W sytuacjach, gdy potrzebujemy pomocy w załatwieniu różnych…

 • Wypowiedzenie pełnomocnictwa

  Wypowiedzenie pełnomocnictwa – Wzór

  Często zdarza się, że osoby posiadające pełnomocnictwo chcą je wypowiedzieć, ale nie wiedzą jak to zrobić. Właśnie dla takich osób przygotowany został ten artykuł. Dowiedzcie się z niego, w jakich…