Podanie do dziekana – WzórPodanie do dziekana to ważny dokument, który pozwala studentom na składanie różnych wniosków i uzyskiwanie pomocy ze strony uczelni. W tym artykule przedstawimy kilka wskazówek, jak napisać podanie do dziekana oraz udostępnimy wzór podania do dziekana do pobrania w formacie .pdf oraz .docx. Dowiesz się, jakie informacje powinny znaleźć się w podaniu oraz jakie elementy warto uwzględnić, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie pozytywnej odpowiedzi.

W jakich sprawach składa się podanie do dziekana?

Podanie do dziekana może dotyczyć różnych spraw związanych z życiem studenckim i funkcjonowaniem uczelni. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów:

 1. Prośba o przyznanie stypendium lub innej formy pomocy finansowej: Studenci mogą składać podanie do dziekana w celu uzyskania stypendium lub innej formy wsparcia finansowego, na przykład pożyczki studenckiej.
 2. Prośba o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej lub innych prac zaliczeniowych.
 3. Skarga na działania pracowników uczelni, np. na niesłuszne oceny, nieterminowe przeprowadzenie zajęć, brak pomocy w rozwiązaniu problemów.
 4. Prośba o przyznanie indywidualnych warunków nauki, np. z uwagi na niepełnosprawność, chorobę lub inną przyczynę uniemożliwiającą studiowanie na standardowych zasadach.
 5. Prośba o uznanie zaliczeń z innych uczelni lub programów międzynarodowych.
 6. Wniosek o zmianę specjalizacji lub kierunku studiów.
 7. Skarga na naruszenie praw studenckich, np. na niesłuszne kary dyscyplinarne, niesprawiedliwe postępowanie przed komisją dyscyplinarną.
 8. Prośba o zwolnienie z opłat za studia lub umorzenie zadłużenia.
 9. Wniosek o udział w programach wymiany studenckiej.
 10. Zgłoszenie problemów związanych z nauczaniem lub egzaminami: Studenci mogą składać podanie do dziekana w przypadku problemów związanych z nauczaniem, na przykład z brakiem materiałów dydaktycznych, nieodpowiednią jakością wykładów lub problemami z egzaminami.
 11. Prośba o przyznanie zaliczenia z przedmiotu: Studenci, którzy z różnych powodów nie mogli zaliczyć przedmiotu w terminie, mogą składać podanie do dziekana o przyznanie dodatkowego terminu.
 12. Prośba o wydanie zaświadczeń lub innych dokumentów: Studenci mogą składać podanie do dziekana w celu uzyskania różnych dokumentów, na przykład zaświadczenia o studiach, legitymacji studenckiej lub dokumentów potwierdzających ukończenie studiów.
Zobacz także: Jak napisać podanie?

Jak napisać podanie do dziekana?

Oto kilka wskazówek dotyczących pisania podania do dziekana:

 1. Rozpocznij od wprowadzenia i określenia celu swojego podania. Napisz krótko i zwięźle, o co Ci chodzi.
 2. Opisz sytuację, która skłania Cię do napisania podania. W tym miejscu powinieneś dokładnie wyjaśnić, co jest przyczyną Twojego podania i jakie są powody Twojego wniosku.
 3. Przedstaw swoje argumenty. W tym miejscu przedstaw swój punkt widzenia i uzasadnij swoje stanowisko w tej sprawie.
 4. Zakończ swoje podanie podziękowaniem za czas i uwagę oraz poproś o odpowiedź na Twoje podanie.
 5. Wymień swoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, kierunek studiów, numer indeksu, tryb studiów oraz numer kontaktowy, aby dziekan mógł skontaktować się z Tobą w sprawie Twojego podania.
 6. Upewnij się, że podanie jest napisane w formalnym stylu i zgodnie z zasadami języka polskiego. Staraj się unikać błędów ortograficznych i gramatycznych.

Pamiętaj, że podanie powinno być zwięzłe i jednoznaczne, a także uprzejme i profesjonalne. Należy zwrócić uwagę na stosowane formy grzecznościowe i ton wypowiedzi, aby nie urazić adresata.

Podanie do dziekana – wzór


[miejscowość, data]

[imię i nazwisko]
[kierunek studiów]
[numer indeksu i semestr]
[tryb studiów]
[adres]
[nr telefonu]

Dziekan
[nazwa uczelni/wydział]

PODANIE

Szanowny Panie Dziekanie,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie mojego podania dotyczącego [wpisz tutaj temat sprawy, np. zwolnienia z zajęć, przeniesienia na inny kierunek studiów, przedłużenia terminu zaliczenia przedmiotu itp.].

Chciałbym uzyskać Pańskie wsparcie i pomoc w tej kwestii, gdyż jest to dla mnie bardzo ważne ze względu na [wpisz tutaj powód, dla którego chcesz uzyskać swoje żądanie, np. powody osobiste, zdrowotne, finansowe itp.].

Pragnę zaznaczyć, że jestem bardzo zaangażowany w swoją edukację i chętnie podejmuję wysiłek, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce. Jestem przekonany, że pozytywne rozpatrzenie mojego podania pozwoli mi na kontynuowanie nauki w sposób efektywny i skuteczny.

Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.

Z wyrazami szacunku,
[Twoje imię i nazwisko]


Pobierz darmowy wzór:


Zobacz także: Podanie o rezygnację ze studiów – wzór

Jak złożyć podanie do dziekana?

Przed napisaniem podania, upewnij się, jakie są procedury i terminy składania podań na Twojej uczelni. Możesz to sprawdzić na stronie internetowej uczelni lub w sekretariacie dziekańskim.

W treści podania powinno znaleźć się krótkie wprowadzenie, uzasadnienie swojego wniosku oraz prośba o rozpatrzenie podania. Możesz skorzystać z przygotowanego przez naszą redakcje wzoru podania, lub korzystaj z dostępnych wzorów na stronie internetowej uczelni.

Jeśli uczelnia wymaga wypełnienia formularza podania, pobierz go ze strony internetowej uczelni lub odbierz osobiście w sekretariacie dziekańskim. Wypełnij formularz zgodnie z instrukcjami i dołącz wszelkie wymagane dokumenty. Gotowe podanie możesz złożyć osobiście w sekretariacie dziekańskim lub wysłać drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

Po złożeniu podania, warto regularnie sprawdzać jego status i informacje o postępach w jego rozpatrywaniu. Możesz to zrobić poprzez kontakt z sekretariatem dziekańskim lub za pomocą platformy elektronicznej, jeśli uczelnia taką udostępnia.

Pamiętaj, żeby składać podanie z odpowiednim wyprzedzeniem przed terminem, aby uniknąć problemów związanymi z opóźnieniem w rozpatrywaniu wniosku.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się swoją opinią!

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.