Regulamin


Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego wzory-pisma.pl, dostępnego pod adresem https://wzory-pisma.pl (dalej zwanego „Serwisem”).
 2. Serwis prowadzony jest przez FLATLAY Bartosz Nowak, z siedzibą w Kręta 10a/4 88-430 Janowiec Wlkp, NIP: PL5621769834], REGON: 380199576.
 3. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu.
 4. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników.
 5. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu.

Definicje

 1. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://wzory-pisma.pl, prowadzony przez FLATLAY Bartosz Nowak.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu.
 3. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Serwis, polegająca na udostępnianiu Użytkownikom wzorów pism.
 4. Wzór pisma – dokument tekstowy udostępniony w Serwisie w formacie .pdf lub .docx, stanowiący przykład konstrukcji pisma w określonej sprawie.

Zasady korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownikowi zabrania się:
  • wykorzystywania Serwisu w celach niezgodnych z prawem lub Regulaminem;
  • umieszczania w Serwisie treści zabronionych prawem lub Regulaminem;
  • rozpowszechniania spamu;
  • naruszania praw autorskich lub innych praw osób trzecich;
  • podejmowania działań mogących utrudnić lub zakłócić działanie Serwisu.
 3. Serwis udostępnia Użytkownikom wzory pism w celach informacyjnych. Wzory pism nie stanowią porad prawnych i nie zastępują konsultacji z prawnikiem.
 4. Użytkownik przed wykorzystaniem wzoru pisma powinien każdorazowo dostosować go do swojej indywidualnej sytuacji.
 5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania wzorów pism przez Użytkownika.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest FLATLAY Bartosz Nowak.
 2. Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są w celu świadczenia Usługi, a także w celach marketingowych, na podstawie zgody Użytkownika.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 4. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w Serwisie znajduje się w Polityce Prywatności.

Prawa autorskie

 1. Udostępniane Wzory Pism w Serwisie są chronione prawem autorskim.
 2. Użytkownik może korzystać z Wzorów Pism wyłącznie na własny użytek prywatny.
 3. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie Wzorów Pism w celach komercyjnych bez zgody Serwisu jest zabronione.
 4. Więcej informacji na temat ochrony praw autorskich w Serwisie znajduje się w Prawa Autorskie.

Odpowiedzialność

 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:
  • treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników,
  • szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu,
  • przerwy w działaniu Serwisu.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.03.2024.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania w Serwisie.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

Kontakt

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Serwisem pod adresem e-mail: kontakt@wzory-pisma.pl