Kategoria: Ugody  • wzór ugody rozwodowej

    Ugoda rozwodowa – Wzór

    Czym jest ugoda rozwodowa? Ugoda rozwodowa to pisemne porozumienie między małżonkami, którzy decydują się na rozstanie i rozwód. To dokument, w którym strony ustalają różne kwestie związane z ich rozstaniem,…