Upoważnienie do odbioru prawa jazdy – WzórUpoważnienie do odbioru prawa jazdy to dokument, który pozwala na odebranie prawa jazdy w imieniu właściciela dokumentu. W niniejszym artykule przedstawimy wzór upoważnienia do odbioru prawa jazdy, który może pomóc w sporządzeniu takiego dokumentu. Omówimy również, jakie elementy powinny być zawarte w tym dokumencie oraz jakie kroki należy podjąć, aby upoważnienie było ważne i zgodne z wymaganiami prawa.

Czym jest upoważnienie do odbioru prawa jazdy?

Upoważnienie do odbioru prawa jazdy to dokument, który umożliwia innej osobie odebranie prawa jazdy w imieniu właściciela dokumentu. Jest to zwykle konieczne w przypadku, gdy właściciel dokumentu nie może osobiście udać się do urzędu, aby odebrać swoje prawo jazdy, na przykład ze względu na chorobę, wyjazd za granicę lub inne ważne zobowiązania.

Upoważnienie do odbioru prawa jazdy musi być sporządzone w formie pisemnej i zawierać dokładne informacje dotyczące osoby upoważnionej oraz zadania, które ma wykonać. W szczególności musi określać, w imieniu kogo osoba upoważniona będzie działać oraz numer i datę wydania prawa jazdy, które ma zostać odebrane.

Czy można upoważnić kogoś do odbioru prawa jazdy?

Tak, można upoważnić kogoś do odbioru prawa jazdy w swoim imieniu. W przypadku, gdy osoba nie może osobiście odebrać prawa jazdy z powodu np. choroby, wyjazdu za granicę lub innego uzasadnionego powodu, może udzielić pełnomocnictwa innej osobie do odebrania dokumentu w swoim imieniu.

Przy udzielaniu pełnomocnictwa do odbioru prawa jazdy, należy pamiętać, że osoba upoważniona będzie działała w imieniu właściciela dokumentu, dlatego warto dokładnie przemyśleć, komu udzielić takiego pełnomocnictwa i czy można jej ufać.

Zobacz także: Pełnomocnictwo dla członka rodziny – Wzór

Jak napisać pełnomocnictwo do odbioru prawa jazdy?

Aby przygotować pełnomocnictwo do odbioru prawa jazdy, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Określ, kto będzie upoważniony do odbioru Twojego prawa jazdy. Musi to być osoba, której ufasz i która będzie w stanie wypełnić zadanie zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Pamiętaj, że osoba ta musi posiadać dokument tożsamości (np. dowód osobisty) oraz własne prawo jazdy.
 2. Zdecyduj, co dokładnie ma zrobić osoba upoważniona. Pełnomocnictwo powinno określać dokładnie, co osoba ta ma zrobić w Twoim imieniu, czyli w tym przypadku odebrać Twoje prawo jazdy. Upewnij się, że określasz jasno nazwę urzędu wydającego prawo jazdy oraz numer i datę wydania Twojego dokumentu.
 3. Napisz pełnomocnictwo w jasny i precyzyjny sposób, tak aby nie pozostawić żadnych wątpliwości co do zakresu pełnomocnictwa. Upewnij się, że w pełnomocnictwie zawierasz swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz daty ważności pełnomocnictwa.
 4. Podpisz pełnomocnictwo i podaj datę jego wystawienia.
 5. Daj oryginał pełnomocnictwa osobie upoważnionej oraz zachowaj kopię dla siebie.

Pamiętaj, że pełnomocnictwo musi być wystawione w formie pisemnej, a w niektórych przypadkach (np. w urzędzie) może być konieczne jego potwierdzenie przez notariusza.

Zobacz także: Jak napisać upoważnienie?

Co powinno zawierać upoważnienie do odbioru prawo jazdy?

Upoważnienie do odbioru prawa jazdy powinno zawierać następujące elementy:

 1. Imię i nazwisko osoby, która udziela pełnomocnictwa (czyli właściciela prawa jazdy).
 2. Imię i nazwisko osoby, która jest upoważniona do odbioru prawa jazdy w imieniu właściciela.
 3. Dokładny opis zadania, które ma wykonać osoba upoważniona, czyli odebrać prawo jazdy w imieniu właściciela.
 4. Nazwę urzędu wydającego prawo jazdy, numer i datę wydania prawa jazdy.
 5. Daty, od której i do której pełnomocnictwo jest ważne.
 6. Podpis właściciela prawa jazdy oraz datę wystawienia pełnomocnictwa.

Upoważnienie do odbioru prawa jazdy musi być wystawione w formie pisemnej. Aby uniknąć nieporozumień, warto dokładnie opisać zadanie, które ma wykonać osoba upoważniona.

Upoważnienie do odbioru prawa jazdy – wzór

wzór upoważnienia do odbioru prawa jazdy


Zobacz także: Upoważnienie do odbioru dokumentów – Wzór

LLE KOSZTUJE PEŁNOMOCNICTWO I GDZIE DOKONAĆ WPŁATY?

W przypadku standardowego pełnomocnictwa koszt wynosi 17 złotych. Natomiast w przypadku pełnomocnictwa z poświadczeniem za zgodność z oryginałem, który jest traktowany na równi z oryginalnym dokumentem, koszt wynosi 22 złote. Pełnomocnictwo z poświadczeniem może być potrzebne w sytuacji, gdy nie ma możliwości dostarczenia oryginału, który jest niezbędny do załatwienia danej sprawy.

Warto jednak zaznaczyć, że odbiór prawa jazdy przez członka rodziny, na przykład małżonka, rodzeństwo, dziecko czy dziadków, nie jest obciążone żadnymi dodatkowymi opłatami. Udzielenie pełnomocnictwa do odbioru prawa jazdy krewnemu jest bezpłatne.

Jeśli opłata jest wymagana, zazwyczaj można dokonać wpłaty w kasie urzędu lub na konto urzędu. Informacje na temat ewentualnych opłat oraz sposobu ich dokonania można uzyskać bezpośrednio w urzędzie lub na stronie internetowej danego urzędu.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się swoją opinią!

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.