Wypowiedzenie umowy Orange – wzór PDF
Orange oferuje swoim klientom różnego rodzaju usługi. Dostarcza on odbiorcom szerokopasmowy Internet, dostęp do telewizji kablowej, jak również telefonii komórkowej i stacjonarnej. Jeśli więc korzystasz z jakiejkolwiek usługi oferowanej przez operatora telekomunikacyjnego Orange, ale nie jesteś z niej do końca zadowolony to najlepszym rozwiązaniem będzie wypowiedzenie umowy Orange

O czym pamiętać wypowiadając umowę z Orange?

Skoro masz podpisaną umowę to doskonale wiesz, że podpisałeś ją na określony czas, albo na czas nieokreślony. Przeważnie umowy terminowe podpisywane są na 12, 18, albo 24 miesiące. W trakcie trwania możesz korzystać z usług dostawcy, ale musisz też regularnie opłacać abonament w wysokości wskazanej w umowie. Rezygnacja z umowy orange przed czasem będzie wiązała się z tym, że osoba ją zrywająca będzie musiała zapłacić karę umowną, której wysokość została ustalona w podpisanej na początku umowie. Rozwiązanie umowy Orange musi być złożone również w momencie, gdy nie chcemy, aby umowa uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony. Pamiętaj o tym!

Rezygnacja z usług Orange

Nie ma do końca znaczenia z jakich usług Orange chcesz zrezygnować, wzór wypowiedzenia umowy orange w każdym przypadku wygląda podobnie. Rezygnacja z telefonu stacjonarnego Orange nie jest inna niż rezygnacja z internetu domowego, telewizji, czy telefonu komórkowego. W każdym przypadku konieczne jest uwzględnienie podobnych danych, aby rozwiązanie umowy z orange przebiegło sprawnie i pomyślnie. 

Co musi zawierać rezygnacja z usług Orange?

Rezygnacja z umowy orange musi być sporządzona w formie pisemnej. Najlepiej skorzystać z gotowego formularza. Zadbaj jednak o to, aby czytelnie go wypełnić i nie popełnić błędów wpisując następujące dane:

  • imię i nazwisko osoby na którą była podpisana umowa, ewentualnie nazwa firmy;
  • adres zamieszkania, albo siedziba firmy;
  • miejsce, w którym była świadczona usługa – pole to wypełnia się tylko wtedy, gdy usługa była świadczona w innym miejscu niż adres zamieszkania, albo siedziby firmy;
  • nr PESEL, w przypadku firmy konieczne jest podanie nr NIP;
  • telefon kontaktowy.

Po wypełnieniu pól z danymi klienta i miejscem, w którym była świadczona usługa należy przejść do pola dotyczącego ZLECENIA. Wystarczy zaznaczyć w odpowiednich miejscach za pomocą znaczka „X”  z jakich usług chcemy zrezygnować. Ponadto klient zobowiązany jest do zaznaczenia jednej z czterech opcji, dotyczących terminu rozwiązania umowy:

  • po upływie okresu, na który zawarto umowę;
  • z zachowaniem obowiązującego okresu wypowiedzenia (punkt ten dotyczy umów podpisanych na czas nieokreślony);
  • w trybie natychmiastowym od dnia……, należy wpisać dokładną datę (jednak rezygnacja z umowy orang przed czasem wiąże się z koniecznością zapłacenia kary umownej);
  • z końcem okresu „na próbę”.

Na koniec wystarczy podać powód rezygnacji, wpisać datę i własnoręcznie podpisać oświadczenie rezygnacji z usługi. 

Gdzie złożyć wypowiedzenie umowy Orange?

Na stronie operatora Orange można znaleźć informację, że wypełnione wypowiedzenie umowy z Orange można złożyć w jednym z salonów Orange.

Jeśli jednak w Twojej najbliższej okolicy nie ma punktu Orange rezygnacja z umowy Orange może być wysłana listem poleconym najlepiej z potwierdzeniem odbioru. Adres na który należy wysłać wypowiedzenie umowy Orange:

Orange Polska S.A.
ul. Jagiellońska 34
96-100 Skierniewice

Pamiętaj, że jeśli od operatora Orange otrzymałeś jakikolwiek sprzęt, to masz obowiązek zwrócenia go w ciągu 14 dni od dnia, w którym została złożona przez Ciebie rezygnacja. Sprzęt odsyłasz na własny koszt, zadbaj jednak o to, aby był on dobrze zabezpieczony na czas transportu. Na paczce umieść następujący adres:

Ceva Magazyn Centralny Orange Polska S.A
ul. Południowa 2
08-850 Ołtarzew
umieść dopisek „ODSTĄPIENIE”.

Mamy nadzieję, że dzięki nam wiesz już jak rozwiązać umowę z Orange i cały proces przebiegnie szybko i sprawnie. 

Pobierz darmowy wzór:4.1/5 - (14 votes)


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.