Kategoria: Wzory • Wzór skargi na hałas

  Skarga na hałas – Wzór

  W obliczu dynamicznego życia miejskiego i ciągłych zmian w otoczeniu, problem hałasu staje się coraz bardziej palący dla wielu mieszkańców. Uciążliwe dźwięki mogą wpływać nie tylko na codzienne funkcjonowanie, ale…

 • Wzór skargi do Kuratorium Oświaty

  Skarga do Kuratorium Oświaty – Wzór

  Zgłaszanie skarg do Kuratorium Oświaty jest jednym z mechanizmów, które pozwalają społeczności szkolnej i rodzicom skutecznie wyrazić swoje obawy dotyczące funkcjonowania placówek oświatowych. W tym artykule prezentujemy praktyczny wzór skargi,…

 • Wzór podania do policji

  Podanie o przyjęcie do służby w policji – Wzór

  Służba w policji jest jednym z najbardziej odpowiedzialnych i szlachetnych zawodów, której celem jest ochrona społeczeństwa, utrzymanie porządku publicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Dla tych, którzy czują w sobie powołanie do…

 • Wzór podania o przedłużenie sesji egzaminacyjnej

  Podanie o przedłużenie sesji – Wzór

  Przedłużenie sesji w życiu akademickim jest kwestią, z którą wielu studentów może się zetknąć w trakcie swojej edukacyjnej podróży. To formalne pismo, które ma na celu zgłoszenie prośby o wydłużenie…

 • Wzór upoważnienia do odbioru aktu urodzenia

  Upoważnienie do odbioru aktu urodzenia – Wzór

  Wzór upoważnienia do odbioru aktu urodzenia Pliki do pobrania: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17 zł, za wyjątkiem pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, które to osoby zwolnione są z…

 • Wzór pełnomocnictwa do zawarcia umowy

  Upoważnienie do podpisania umowy – Wzór

  Upoważnienie do podpisania umowy jest istotnym dokumentem prawnym, który umożliwia jednej stronie udzielenie pełnomocnictwa drugiej do reprezentacji jej interesów w procesie zawierania umowy. W niniejszym artykule przedstawimy ogólny wzór upoważnienia…

 • wzór kosztorys powykonawczy

  Kosztorys powykonawczy – Wzór

  Kosztorys powykonawczy to dokument zawierający szacunkowe koszty wykonania danego zadania budowlanego lub usługi. Wzór kosztorysu powykonawczego może się różnić w zależności od konkretnego projektu, lokalizacji i branży. Poniżej znajdziesz ogólny…

 • Wzór wniosku o wydanie przepustki

  Wniosek o przepustkę z zakładu karnego – Wzór

  Procedura składania wniosków o przepustki z zakładu karnego jest jednym z istotnych aspektów systemu karno-wykonawczego. Wniosek o przepustkę stanowi ważny krok w procesie resocjalizacji skazanych, umożliwiając im tymczasowe opuszczenie murów…

 • Wzór protokołu przekazania kluczy do mieszkania

  Protokół przekazania kluczy do mieszkania – Wzór

  Protokół przekazania kluczy do mieszkania to oficjalny dokument, który potwierdza przekazanie praw do korzystania z mieszkania od jednej strony do drugiej. Poniżej znajdziesz przykładowy wzór protokołu przekazania kluczy do mieszkania.…

 • wzór zwolnienia z basenu

  Zwolnienie z basenu – Wzór

  Zarówno w szkole, jak i innych placówkach edukacyjnych, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów są zawsze priorytetem. W niektórych sytuacjach konieczne może być udzielenie uczniowi zwolnienia z udziału w zajęciach na basenie…