Zwolnienie z WF (wychowania fizycznego) – jak napisać? WzórLekcje wychowania fizycznego stanowią ważny element edukacji, wspierając zdrowie fizyczne i rozwijając umiejętności sportowe uczniów. Niemniej jednak, istnieją sytuacje, w których uczestnictwo w tych zajęciach może być utrudnione lub niemożliwe. Czasami stan zdrowia, kontuzje, alergie lub inne szczególne okoliczności mogą wymagać udzielenia uczniowi zwolnienia z lekcji WF. W niniejszym artykule skupimy się na tym, jak w odpowiedni sposób napisać zwolnienie z WF, zapewniając uczniom i rodzicom wytyczne oraz praktyczny wzór, który pomoże im skutecznie przedstawić swoje wnioski. Dzięki temu artykułowi uzyskasz niezbędne informacje na temat procesu uzyskiwania zwolnienia z lekcji WF.

W artykule postaramy się przedstawić jasne wytyczne dotyczące tego, kiedy i w jakich sytuacjach można ubiegać się o zwolnienie z lekcji WF, a także zaprezentujemy przykładowy wzór zwolnienia, który można dostosować do indywidualnych potrzeb ucznia i wymagań szkoły.

Co to jest zwolnienie z wf?

Zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego (WF) to formalny wniosek o tymczasowe zwolnienie ucznia od udziału w zajęciach sportowych z powodu określonych przyczyn. Lekcje WF są integralną częścią edukacji, promującą aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia, jednak z różnych przyczyn uczniowie mogą potrzebować zwolnienia z tych zajęć na pewien czas.

Zwolnienie z WF może być uzasadnione z różnych powodów, takich jak kontuzje, stan zdrowia, choroby, alergie, problemy emocjonalne czy inna okoliczność, która sprawia, że uczestnictwo w aktywności fizycznej jest niemożliwe lub niebezpieczne dla ucznia. Zwolnienie pozwala uczniowi uniknąć ryzyka pogorszenia stanu zdrowia lub innego problemu, jednocześnie zapewniając mu możliwość nadrobienia zaległości po powrocie do zdolności uczestniczenia w lekcjach WF.

Zwolnienie z WF zwykle wymaga złożenia pisemnego wniosku przez ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego, w zależności od wieku ucznia. Często może być również konieczne załączenie zaświadczenia lekarskiego lub innych dokumentów potwierdzających uzasadnienie zwolnienia. Wniosek ten jest oceniany przez szkołę, a decyzja o udzieleniu zwolnienia zależy od konkretnych okoliczności i regulaminu szkoły.

Zobacz także: Usprawiedliwienie nieobecności w szkole - wzór

Zwolnienie z lekcji WF: powody

Zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego (WF) może być udzielane w pewnych sytuacjach, gdy uczestnictwo ucznia w tych zajęciach jest utrudnione lub niemożliwe. Poniżej przedstawiamy sytuacje, w których zwolnienie z WF może być uzasadnione.

Powody zwolnienia z lekcji WF:

 1. Stan zdrowia: Choroba lub kontuzja uniemożliwiająca aktywność fizyczną. W takich przypadkach, załączenie zaświadczenia lekarskiego może być konieczne.
 2. Obiektywne przeciwwskazania zdrowotne: Niektóre uczniowie mogą mieć stałe przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pewnych ćwiczeń lub aktywności fizycznych. Takie przypadki również mogą być uzasadnieniem do otrzymania zwolnienia.
 3. Alergie: Uczulenia na środki stosowane podczas lekcji WF (np. lateks).
 4. Problemy ortopedyczne: Przewlekłe schorzenia, takie jak ból pleców czy inne problemy ortopedyczne.
 5. Problemy kardiologiczne: Choroby serca lub inne kardiologiczne ograniczenia.
 6. Problemy oddechowe: Astma lub inne schorzenia układu oddechowego utrudniające wysiłek fizyczny.
 7. Problemy emocjonalne: Depresja, lęki lub inne problemy emocjonalne utrudniające uczestnictwo w lekcjach WF.
 8. Przeciwwskazania lekarskie: Zalecenia lekarza, który odradza uczestnictwo w aktywności fizycznej.
 9. Rekonwalescencja po operacji: Okres rekonwalescencji po operacji lub poważnej chorobie.
 10. Zwolnienie lekarskie: Zaświadczenie lekarskie potwierdzające niemożność uczestniczenia w zajęciach.
 11. Stanowisko rodziców: Rodzice mogą wnioskować o zwolnienie dla swojego dziecka z różnych powodów, takich jak obawy o zdrowie, niedojrzałość emocjonalna lub inne specyficzne okoliczności.
 12. Inne uzasadnione przesłanki: Specyficzne sytuacje, takie jak zaawansowana ciąża u uczennicy.

W każdym przypadku, zanim wystąpisz o zwolnienie, ważne jest, abyś zasięgnął informacji w swojej szkole na temat zasad i procedur dotyczących udzielania zwolnień z lekcji WF. W niektórych przypadkach może być konieczne dostarczenie zaświadczenia lekarskiego lub innych dokumentów potwierdzających uzasadnienie zwolnienia.

Jak napisać zwolnienie z WF dla dziecka?

Poniżej znajduje się przykładowy wzór zwolnienia z lekcji wychowania fizycznego dla dziecka:


[Miejscowość i Data]

[Imię i Nazwisko Rodzica/Opiekuna Prawnego]
[Adres]
[Numer Kontaktowy]

Prośba o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego

Chciałbym poinformować, że moje dziecko, [Imię i Nazwisko Dziecka], uczące się w [klasa/rok] w [Nazwa Szkoły], nie będzie w stanie uczestniczyć w dzisiejszej lekcji wychowania fizycznego, która odbędzie się dnia [data lekcji]. Przyczyną jest [podaj przyczynę, np. lekka kontuzja, złe samopoczucie].

Proszę o wyrozumiałość i udzielenie mu/miej zwolnienia z tej lekcji. Zależy nam na zdrowiu i komforcie naszego dziecka.

Z poważaniem,

[Imię i Nazwisko Rodzica/Opiekuna Prawnego]
[Podpis]


Upewnij się, że informacje w wzorze są dostosowane do konkretnej sytuacji Twojego dziecka i zgodne z regulaminem szkoły. Jeśli istnieją określone wymagania dotyczące składania zwolnień, pamiętaj o ich spełnieniu, na przykład załączeniu zaświadczenia lekarskiego w przypadku choroby lub kontuzji.

Zwolnienie z WF od rodzica – wzór


[Miejscowość i Data]

[Imię i Nazwisko Rodzica/Opiekuna Prawnego]
[Adres]
[Numer Kontaktowy]

JEDNORAZOWE ZWOLNIENIE
z wychowania fizycznego.

Proszę o udzielenie zwolnienia mojemu dziecku, [Imię i Nazwisko Dziecka], uczącemu/uczącej się w [klasa/rok] [Nazwa Szkoły], z dzisiejszej lekcji wychowania fizycznego, która odbędzie się dnia [data lekcji].

Z przyczyn zdrowotnych, moje dziecko nie może wziąć udziału w tej lekcji. Załączam zaświadczenie lekarskie potwierdzające obecny stan zdrowia mojego dziecka.

Z poważaniem,

[Imię i Nazwisko Rodzica/Opiekuna Prawnego]
[Podpis (jeśli wymagane)]

Załącznik: Zaświadczenie lekarskie


Wzór długoterminowego zwolnienia z lekcji WF – Wychowania Fizycznego


[Miejscowość i Data]

[Imię i Nazwisko Rodzica/Opiekuna Prawnego]
[Adres]
[Numer Kontaktowy]

Zwolnienie z czynnego uczestnictwa w zajęciach z wychowania fizycznego

Chciałbym poinformować, że moje dziecko, [Imię i Nazwisko Ucznia], uczące się w [klasa/rok] w [Nazwa Szkoły], nie będzie mogło uczestniczyć w lekcjach wychowania fizycznego przez dłuższy okres. Przyczyną jest [podaj przyczynę długoterminowego zwolnienia, np. poważna kontuzja/choroba], co uniemożliwia mu/miej aktywny udział w tych zajęciach.

Zwracam się z prośbą o udzielenie długoterminowego zwolnienia z lekcji WF dla mojego syna/córki* w okresie od [data rozpoczęcia zwolnienia] do [data zakończenia zwolnienia]. Załączam zaświadczenie lekarskie potwierdzające powyższą sytuację.

Z poważaniem,

[Imię i Nazwisko Rodzica/Opiekuna Prawnego]
[Podpis (jeśli wymagane)]

Załącznik: Zaświadczenie lekarskie


Zwolnienie z WF – wzór

wzór zwolnienia z wf


Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się swoją opinią!

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.