Kategoria: Oświadczenia • wzór zgody właściciela na zameldowanie

  Zgoda właściciela na zameldowanie – Wzór

  Oświadczenie zgody właściciela na zameldowanie – wzór Zgoda właściciela na zameldowanie – pytania i odpowiedzi 1: Co to jest zgoda właściciela na zameldowanie? Odpowiedź: Zgoda właściciela na zameldowanie to pisemne…

 • Wzór pisma wyjaśniającego

  Pismo wyjaśniające – Wzór

  Wielu z nas znajdowało się w sytuacji, gdy konieczne było udzielenie wyjaśnień, rozwiązanie nieporozumień lub przedstawienie swojego stanowiska w odpowiedzi na określone zdarzenia lub pytania. W takich przypadkach pismo wyjaśniające…

 • wzór oświadczenie o zrzeczeniu się spadku

  Zrzeczenie się spadku – Wzór

  W dziedzictwie prawno-majątkowym istnieje możliwość, że osoba, która została potencjalnym spadkobiercą, z różnych powodów może zdecydować się na zrzeczenie się spadku. Zrzeczenie się spadku to akt dobrowolnego rezygnowania z dziedziczenia…

 • Oświadczenie o braku roszczeń – Wzór

  Oświadczenie o braku roszczeń to powszechnie stosowany dokument, który potwierdza, że osoba lub instytucja nie ma żadnych nieuregulowanych roszczeń wobec drugiej strony. Takie oświadczenie może być konieczne w wielu sytuacjach.…

 • oświadczenie wzór ogólny

  Jak napisać oświadczenie? Wzór PDF

  Często zdarza się, że potrzebujemy złożyć oświadczenie, aby udokumentować prawdziwość określonych informacji. Może to być wymagane przez pracodawcę, urząd czy instytucję, do której składamy jakiś wniosek lub dokument. Nie zawsze…