Oświadczenia • Wzór pisma wyjaśniającego

  Pismo wyjaśniające – Wzór

  Wielu z nas znajdowało się w sytuacji, gdy konieczne było udzielenie wyjaśnień, rozwiązanie nieporozumień lub przedstawienie swojego stanowiska w odpowiedzi na określone zdarzenia lub pytania. W takich przypadkach pismo wyjaśniające…

 • wzór oświadczenie o zrzeczeniu się spadku

  Zrzeczenie się spadku – Wzór

  W dziedzictwie prawno-majątkowym istnieje możliwość, że osoba, która została potencjalnym spadkobiercą, z różnych powodów może zdecydować się na zrzeczenie się spadku. Zrzeczenie się spadku to akt dobrowolnego rezygnowania z dziedziczenia…

 • Oświadczenie o braku roszczeń – Wzór

  Oświadczenie o braku roszczeń to powszechnie stosowany dokument, który potwierdza, że osoba lub instytucja nie ma żadnych nieuregulowanych roszczeń wobec drugiej strony. Takie oświadczenie może być konieczne w wielu sytuacjach.…