Jak napisać upoważnienie?Jeden z najczęściej używanych dokumentów – upoważnienie, pełnomocnictwo. Taki dokument wykorzystujemy, kiedy sami nie możemy wykonać pewnej czynności i upoważniamy inne osoby do tego. W banku, na poczcie czy w różnego rodzaju urzędach należy napisać odpowiednie upoważnienie, czy pełnomocnictwo. Czym różnią się te dokumenty oraz jak należy je napisać dowiecie się z tego artykułu.

Upoważnienie czy pełnomocnictwo? Jak napisać pełnomocnictwo ogólne?

Na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że terminy są takie same. Oba dokumenty umożliwiają określonej osobie wykonać określoną czynność w naszym imieniu. Jednak praktycznie przekazujemy nasze pozwolenie na inne czynności. Upoważnienie piszemy, kiedy chcemy, aby inna osoba odebrała za nas dokumenty, poleconą przesyłkę na poczcie czy receptę u lekarza. Natomiast pełnomocnictwo, to dokument umożliwiający podpisanie umów w naszym imieniu. Pełnomocnictwo musi być zatwierdzone przez notariusza lub adwokata. Z takim dokumentem osoba, którą wybraliśmy może podpisać ważną umowę swoim nazwiskiem, a będzie to równie ważne, jak podpisana naszym nazwiskiem. Jeżeli chodzi o pełnomocnictwo, to występują różne rodzaje dokumentów.

Jak napisać upoważnienie? Jak przygotować – formy upoważnień?

Upoważnienie, tak jak zostało wspomniane powyżej składamy na ręce osoby, która ma wykonać dla nas odpowiednią czynność. Upoważnienie piszemy do odbioru PIT-u, odbioru pieniędzy w banku, poczty czy dokumentów np. w sądzie. Upoważnienie składamy tylko w formie pisemnej. Od razu należy przemyśleć czy dokument będzie jednorazowy, czy upoważniamy osobę na dłuższy okres oraz przekazujemy więcej możliwości. To bardzo ważna decyzja, gdyż osoba upoważniona może przekroczyć zakres czynności, do których ją upoważniliśmy. Równie, jeżeli zostanie napisane upoważnienie jednorazowe, na mały zakres możliwości, które może uniemożliwić zadanie. Upoważnienie można udzielić znajomemu, członkowi rodziny, pracownikowi. Należy mieć zaufane osoby, którym udzielamy upoważnienia.

Jak przygotować upoważnienie? Co powinno zawierać?

Upoważnienie musi zachować formę dokumentu, formę pisemną. Aby upoważnienie było dobrze napisane musi zawierać:

  • miejscowość i data, umieszczamy w górnym, prawym roku;
  • adres do korespondencji osoby wystawiającej upoważnienie, umieszczamy po lewej stronie, ok. 5 cm od góry kartki;
  • tytuł – UPOWAŻNIENIE, umieszczamy na środku dokumentu;
  • dane osoby upoważniającej, musi zawierać imię i nazwisko, numer PESEL, dodatkowo legitymację numerem dowodu osobistego;
  • treść upoważnienia, oświadczenie upoważniające do danej czynności, jej zakres;
  • dane osoby upoważnionej, imię, nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego oraz adres do korespondencji;
  • podpis osoby, która udziela upoważnienia.
5/5 - (3 votes)


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.