Jak napisać upoważnienie? Upoważnienie ogólne – Wzór PDFJeden z najczęściej używanych dokumentów – upoważnienie, pełnomocnictwo. Taki dokument wykorzystujemy, kiedy sami nie możemy wykonać pewnej czynności i upoważniamy inne osoby do tego. W banku, na poczcie czy w różnego rodzaju urzędach należy napisać odpowiednie upoważnienie, czy pełnomocnictwo. Czym różnią się te dokumenty oraz jak należy je napisać dowiecie się z tego artykułu.

Upoważnienie – definicja

Upoważnienie to forma umocowania danej osoby do wykonania określonych czynności w imieniu osoby upoważniającej. Oznacza to, że osoba upoważniona ma prawo działać w imieniu i na rzecz osoby upoważniającej w określonych celach i zgodnie z ustalonym zakresem czynności.

Upoważnienie jest jednorazowe lub krótkoterminowe i dotyczy konkretnego działania, takiego jak podpisanie umowy, odebranie przesyłki lub załatwienie sprawy urzędowej. Osoba udzielająca upoważnienia może określić również czas trwania upoważnienia i jego zakres.

Upoważnienie czy pełnomocnictwo?

Na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że terminy są takie same. Oba dokumenty umożliwiają określonej osobie wykonać określoną czynność w naszym imieniu. Jednak praktycznie przekazujemy nasze pozwolenie na inne czynności. Upoważnienie piszemy, kiedy chcemy, aby inna osoba odebrała za nas dokumenty, poleconą przesyłkę na poczcie czy receptę u lekarza. Natomiast pełnomocnictwo, to dokument umożliwiający podpisanie umów w naszym imieniu. Pełnomocnictwo musi być zatwierdzone przez notariusza lub adwokata. Z takim dokumentem osoba, którą wybraliśmy może podpisać ważną umowę swoim nazwiskiem, a będzie to równie ważne, jak podpisana naszym nazwiskiem. Jeżeli chodzi o pełnomocnictwo, to występują różne rodzaje dokumentów.

Zobacz także: Pełnomocnictwo ogólne – Wzór

Jak przygotować – formy upoważnień?

Upoważnienie, tak jak zostało wspomniane powyżej składamy na ręce osoby, która ma wykonać dla nas odpowiednią czynność. Upoważnienie piszemy do odbioru PIT-u, odbioru pieniędzy w banku, poczty czy dokumentów np. w sądzie. Upoważnienie składamy tylko w formie pisemnej. Od razu należy przemyśleć czy dokument będzie jednorazowy, czy upoważniamy osobę na dłuższy okres oraz przekazujemy więcej możliwości. To bardzo ważna decyzja, gdyż osoba upoważniona może przekroczyć zakres czynności, do których ją upoważniliśmy. Równie, jeżeli zostanie napisane upoważnienie jednorazowe, na mały zakres możliwości, które może uniemożliwić zadanie. Upoważnienie można udzielić znajomemu, członkowi rodziny, pracownikowi. Należy mieć zaufane osoby, którym udzielamy upoważnienia.

Co powinno zawierać upoważnienie?

Upoważnienie musi zachować formę dokumentu, formę pisemną. Aby upoważnienie było dobrze napisane musi zawierać:

  • miejscowość i data, umieszczamy w górnym, prawym roku;
  • adres do korespondencji osoby wystawiającej upoważnienie, umieszczamy po lewej stronie, ok. 5 cm od góry kartki;
  • tytuł – UPOWAŻNIENIE, umieszczamy na środku dokumentu;
  • dane osoby upoważniającej, musi zawierać imię i nazwisko, numer PESEL, dodatkowo legitymację numerem dowodu osobistego;
  • treść upoważnienia, oświadczenie upoważniające do danej czynności, jej zakres;
  • dane osoby upoważnionej, imię, nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego oraz adres do korespondencji;
  • podpis osoby, która udziela upoważnienia.

Przy sporządzaniu upoważnienia należy pamiętać, że powinno ono zawierać szczegółowe informacje dotyczące celu, dla którego udzielane jest upoważnienie, okres ważności upoważnienia oraz dane osobowe zarówno osoby udzielającej, jak i upoważnionej. W przypadku, gdy upoważnienie dotyczy zawierania umowy, należy w nim określić szczegóły umowy, np. jej przedmiot, termin wykonania, wynagrodzenie itp.

Ważne jest również, aby upoważnienie było sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez osobę udzielającą upoważnienia.

Jak napisać upoważnienie? – Wzór


[miejscowość, data]

UPOWAŻNIENIE

Ja, [imię i nazwisko osoby udzielającej upoważnienia], zamieszkały/a [adres zamieszkania], niniejszym upoważniam [imię i nazwisko osoby upoważnionej], zamieszkałego/a [adres zamieszkania], do reprezentowania mnie w [cel upoważnienia, np. sprawie sądowej, zawierania umowy, odbioru przesyłki itp.].

Upoważnienie to obowiązuje od dnia [data rozpoczęcia upoważnienia] do dnia [data zakończenia upoważnienia] i jest udzielone na czas określony.

[Podpis osoby udzielającej upoważnienia i data sporządzenia upoważnienia]


Wzór upoważnienia ogólnego

Wzór upoważnienie ogólne


Pozostałe upoważnienia:

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się swoją opinią!

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.