Upoważnienie do odbioru dokumentów – WzórOdbiór dokumentów, zazwyczaj możliwy jest wyłącznie przez osobę, której dotyczy dokumentacja lub sprawa. Dzięki regulacjom prawnym istnieje pewien sposób dzięki któremu, można skorzystać z pomocy innych osób, które w naszym imieniu, wstawią się po ich odbiór. Aby było to możliwe, wystarczy upoważnienie, na którym należy wskazać dane osoby, która będzie nas reprezentować.

Czym jest upoważnienie do odbioru dokumentów?

Upoważnienie jest dokumentem, który stanowi poświadczenie przekazania uprawnień, do odbioru dokumentacji w imieniu osoby, której one dotyczą. Posiadając tego typu zgodę, z łatwością można reprezentować osobę w placówkach pocztowych, medycznych, a nawet oświatowych.  Osoba reprezentująca musi być pełnoletnia. Aby taki dokument był honorowany, należy pamiętać o poprawnym jego zapisie. Bez niezbędnych informacji stanie się on bezużyteczny, dlatego warto sprawdzić, jak poprawnie napisać upoważnienie. 

Jak przygotować upoważnienie do odbioru dokumentów?

Wiele osób zastanawia się, jak wygląda wzór upoważnienia do odbioru dokumentów. Dobrze napisane upoważnienie, powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważniającej i upoważnionej, adres, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL oraz rodzaj upoważnienia, a dokładnie działań, jakie może wykonać wskazana osoba. Bardzo istotna jest też data oraz miejsce sporządzenia dokumentu, ale i podpis osoby upoważniającej i upoważnionej. Bez tych ważnych informacji, oświadczenie nie będzie honorowane. 

Upoważnienie do odbioru dokumentów musi zawierać pewne elementy, aby przygotować odpowiednio taki dokument, należy wziąć pod uwagę kilka kroków:

  1. Określ, jakie dokumenty będą odbierane – przed sporządzeniem upoważnienia należy określić, jakie dokładnie dokumenty będą odbierane. Należy sprecyzować ich nazwę oraz, jeśli to możliwe, numer.
  2. Wybierz osobę, którą upoważnisz – następnie należy wybrać osobę, którą chcesz upoważnić do odbioru dokumentów. Może to być bliski krewny, znajomy lub pracownik, który ma pełnomocnictwo do odbioru dokumentów w Twoim imieniu.
  3. Sprecyzuj, jakie upoważnienie jest potrzebne – istnieją różne rodzaje upoważnień, np. jednorazowe, stałe, pisemne lub ustne. Przed sporządzeniem upoważnienia należy upewnić się, jakie upoważnienie jest wymagane w konkretnym przypadku.
  4. Sporządź upoważnienie – upoważnienie do odbioru dokumentów powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dokumentów, nazwę lub numer dokumentu, datę oraz Twoje imię i nazwisko. Można skorzystać z przykładowego wzoru lub napisać własny tekst.
  5. Podpisz dokument – na końcu należy podpisać i podać datę dokumentu, a także poprosić osobę upoważnioną o podpisanie jako dowód odbioru dokumentów w Twoim imieniu.

Upoważnienie do odbioru dokumentów powinno być sporządzone w dwóch egzemplarzach – jeden dla osoby upoważnionej do odbioru, a drugi dla Ciebie jako potwierdzenie upoważnienia.

Zobacz także: Jak napisać upoważnienie?

Wzór upoważnienia do odbioru dokumentów

Wzór upoważnienia do odbioru dokumentów

Pliki do pobrania:


Upoważnienie do odbioru dokumentów – przykład


Kraków, 15.03.2023 r.

Piotr Kowalski
Nr dowodu osobistego: ADK 990 909
Nr PESEL: 87090988900

Upoważnienie do odbioru dokumentów

Ja niżej podpisany, Piotr Kowalski, zamieszkały w ul. Adama Mickiewicza 10, 00-000 Kraków, niniejszym upoważniam Panią Jadwigę Nowak, legitymującą się dowodem osobistym o numerze AXK 999 999, numer PESEL 901212990777, do odbioru wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenia o przyznanym numerze identyfikacyjnym REGON.

Upoważnienie to obowiązuje przez czas niezbędny do dokonania ww. czynności.

Podpis: Piotr Kowalski

Podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentów: Jadwiga Nowak


Zobacz także: Wzór wypowiedzenia pełnomocnictwa

Dlaczego warto korzystać z upoważnienie do odbioru dokumentów?

Dzięki temu prostemu dokumentowi mamy pewność, że dokumenty zostaną odebrane na czas. Jest pomocne w przypadku braku możliwości osobistego wstawiennictwa, na przykład wynikającego z podróży czy choroby. Osoba upoważniona, posiadające między innymi dokumentację medyczną, może również pomóc w zorganizowaniu dalszego leczenia, na przykład ustaleniu terminu wizyty lekarskiej, zbiegu, rehabilitacji, transportu medycznego oraz konsultacji co sprawia, że coraz więcej osób decyduje się, na sporządzenie dokumentu, jakim jest upoważnienie. 

Jakie dokumenty trzeba odebrać osobiście?

Niestety pomimo posiadanego upoważnienia, niektóre korespondencje należy odebrać osobiście. Miejsca, w których nie zostanie wydana korespondencja to między innymi posterunek policji, sąd, prokuratura, urząd skarbowy, urząd miasta oraz bank. Niektóre placówki oraz instytucje, mogą odmówić wydawania dokumentów w przypadku, gdy posiadają swój ustalony wzór dokumentu. W takiej sytuacji konieczne będzie napisanie nowego upoważnienia, korzystając z gotowych druków. 

Zobacz także: Jak napisać oświadczenie?

Jakie dokumenty może odebrać osoba upoważniona?

Istnieje wiele miejsc, w których może reprezentować nas osoba wskazana przez nas na upoważnieniu. Najczęściej są to dokumenty niezawierające wrażliwych danych. Po odbiór dokumentów w naszym imieniu, osoba której wydano upoważnienie, może wstawić się między innymi w placówkach oświatowych, medycznych, pocztowych oraz zakładzie pracy. 

W niektórych przypadkach osoba upoważniona, może odebrać również rachunki, wystawione między innymi za pobór energii lub odprowadzone ścieki. Jeśli jednak zależy nam na tym, aby osoba reprezentowała nas również w innych placówkach, konieczne okaże się sporządzenie takiego dokumentu u notariusza, aby nabrało mocy prawnej. Wiąże się to jednak z dodatkowymi kosztami oraz czasem, związanym między innymi z ustaleniem dogodnego  terminu spotkania. 

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się swoją opinią!

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.