Wypowiedzenie pełnomocnictwa – WzórCzęsto zdarza się, że osoby posiadające pełnomocnictwo chcą je wypowiedzieć, ale nie wiedzą jak to zrobić. Właśnie dla takich osób przygotowany został ten artykuł. Dowiedzcie się z niego, w jakich sytuacjach można wypowiedzieć pełnomocnictwo, jak je napisać, kiedy wygasa z mocy prawa i jakie są różnice między odwołaniem a wypowiedzeniem pełnomocnictwa.

Kiedy można wypowiedzieć pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo jest umową zawartą między pełnomocnikiem a mocodawcą, w której mocodawca udziela pełnomocnikowi uprawnienia do działań w swoim imieniu. Wypowiedzenie pełnomocnictwa jest możliwe w każdej chwili, bez podania przyczyny. Zwykle wypowiedzenie pełnomocnictwa jest konieczne w przypadku, gdy zmieniają się okoliczności, dla których zostało ono udzielone. Przykładowo, gdy pełnomocnik nie wykonuje zleconych mu czynności w sposób właściwy, lub też, gdy zmieniają się okoliczności, w których zostało ono udzielone.

Jak napisać wypowiedzenie pełnomocnictwa?

Jeśli chcemy wypowiedzieć pełnomocnictwo, musimy zwrócić się do pełnomocnika z prośbą o zwrot oryginału pełnomocnictwa. Jednocześnie powinniśmy poinformować go o naszym zamiarze wypowiedzenia umowy i podać datę, od której wypowiedzenie ma obowiązywać. Należy także dodać uzasadnienie, dlaczego chcemy wypowiedzieć pełnomocnictwo. Warto pamiętać, że wypowiedzenie pełnomocnictwa powinno być złożone na piśmie, aby uniknąć nieporozumień w przyszłości. 

Zobacz także: Jak napisać upoważnienie? Wzór

Co powinno zawierać wypowiedzenie pełnomocnictwa?

Wypowiedzenie pełnomocnictwa to czynność polegająca na odwołaniu udzielonej wcześniej osobie trzeciej uprawnień do reprezentowania nas w określonych sprawach. Przygotowanie odpowiedniego dokumentu wymaga precyzji i zrozumienia pewnych zasad. Warto również mieć na uwadze, że wypowiedzenie pełnomocnictwa może przybierać różne formy w zależności od okoliczności, w jakich zostało udzielone. Poniżej przedstawiony jest wzór wypowiedzenia pełnomocnictwa:

  1. [Wprowadzenie danych osobowych pełno mocodawcy, w tym imię, nazwisko, adres zamieszkania]
  2. Data: [wprowadzenie daty wypowiedzenia pełnomocnictwa]
  3. [Wprowadzenie danych osobowych pełnomocnika, w tym imię, nazwisko, adres zamieszkania]
  4. Szanowny Panie/Pani [wprowadzenie imienia i nazwiska pełnomocnika],
  5. Wypowiadam niniejszym pełnomocnictwo udzielone Panu/Pani w dniu [wprowadzenie daty udzielenia pełnomocnictwa] dotyczące reprezentowania mnie w sprawach [wprowadzenie określonej materii, w której udzielono pełnomocnictwa], której udzielam niniejszym wypowiedzenie.
  6. Proszę o przekazanie mojej decyzji do właściwych organów i instytucji.
  7. Z poważaniem,
  8. [Podpis pełnomocodawcy]

Wzór wypowiedzenia pełnomocnictwa

Wzór wypowiedzenia pełnomocnictwa

Pliki do pobrania:


Czy pełnomocnik może sam zrezygnować z pełnomocnictwa?

Odpowiedź brzmi: tak, pełnomocnik może samodzielnie zrezygnować z pełnomocnictwa. Nie jest to jednak takie proste, jak mogłoby się wydawać. Trzeba pamiętać, że pełnomocnictwo jest umową pomiędzy dwiema stronami i rezygnacja z pełnomocnictwa musi być dokonana w sposób prawidłowy, aby nie naruszyć umowy i uniknąć konsekwencji prawnych.

W jaki sposób pełnomocnik może złożyć wypowiedzenie pełnomocnictwa? W pierwszej kolejności należy dokładnie przeanalizować treść umowy pełnomocnictwa, a w szczególności jej postanowienia dotyczące wypowiedzenia umowy. Często umowa zawiera informacje na temat tego, jakie są zasady wypowiedzenia i jakie formalności należy spełnić, aby wypowiedzenie było skuteczne.

Jeśli umowa nie precyzuje zasad wypowiedzenia, pełnomocnik może złożyć rezygnację w formie pisemnej, zawierającej informację o chęci zakończenia pełnienia funkcji pełnomocnika oraz powody takiej decyzji. Warto zwrócić uwagę na to, aby wypowiedzenie pełnomocnictwa zostało złożone w sposób jasny i zrozumiały oraz aby określone zostały szczegóły związane z zakończeniem współpracy, np. sposób przekazania dokumentów, przedmiotu umowy czy też wykonania jeszcze nieukończonych zadań.

Zobacz także: Jak napisać oświadczenie?

W jakich sytuacjach pełnomocnictwo wygasa z mocy prawa?

Pełnomocnictwo to forma udzielania uprawnień osobom trzecim do reprezentowania nas w określonych sprawach. Jednakże istnieją sytuacje, w których pełnomocnictwo wygasa automatycznie z mocy prawa. Przykładem takiej sytuacji jest śmierć lub upadłość pełnomocodawcy, ponieważ wówczas traci on zdolność do czynności prawnych. Innym przykładem może być okoliczność, gdy pełnomocnictwo zostało udzielone na czas określony, a okres ten już minął.

Odwołanie a wypowiedzenie pełnomocnictwa różnica

Odwołanie pełnomocnictwa oraz wypowiedzenie pełnomocnictwa to dwa różne pojęcia, często mylone ze względu na podobieństwo nazw. Odwołanie pełnomocnictwa jest deklaracją, którą składa osoba udzielająca pełnomocnictwa, czyli mocodawca, w której informuje, że wycofuje pełnomocnictwo udzielone wcześniej pełnomocnikowi. Z kolei wypowiedzenie pełnomocnictwa to oświadczenie składane przez pełnomocnika, w którym informuje, że rezygnuje z dalszego wykonywania pełnomocnictwa. W przypadku odwołania pełnomocnictwa, mocodawca może zrobić to w każdej chwili, bez podania przyczyny. Odwołanie pełnomocnictwa może zostać złożone w formie pisemnej, a także ustnej z potwierdzeniem odbioru przez pełnomocnika.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się swoją opinią!

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.