Jak napisać oświadczenie? Wzór PDFCzęsto zdarza się, że potrzebujemy złożyć oświadczenie, aby udokumentować prawdziwość określonych informacji. Może to być wymagane przez pracodawcę, urząd czy instytucję, do której składamy jakiś wniosek lub dokument. Nie zawsze jednak wiemy, jak prawidłowo napisać oświadczenie. W tym artykule przedstawimy praktyczny poradnik, dzięki któremu dowiesz się, jak napisać oświadczenie, aby było prawidłowo skonstruowane i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Czym jest oświadczenie?

Oświadczenie to dokument, w którym osoba składa formalne zapewnienie, że określone informacje są prawdziwe. Może to dotyczyć faktów osobistych, takich jak miejsce zamieszkania czy stan cywilny, jak również zdarzeń z przeszłości lub sytuacji obecnych. Oświadczenie może być złożone w formie pisemnej lub ustnej, a jego treść zależy od celu, w jakim jest składane.

Zobacz także: Jak napisać upoważnienie?

Jak napisać oświadczenie?

Jeśli chcesz napisać oświadczenie, najpierw musisz ustalić, jaki jest jego cel i do kogo będzie skierowane. Następnie, zastanów się, co chcesz w nim zawrzeć – czy chodzi o fakty osobiste, zdarzenia z przeszłości, czy też sytuacje obecne.

Kiedy już wiesz, co chcesz w oświadczeniu zawrzeć, możesz przystąpić do jego pisania. Pamiętaj, aby:

 • Używać prostego, zrozumiałego języka.
 • Napisać oświadczenie w pierwszej osobie liczby mnogiej.
 • Zawrzeć w nim wszystkie niezbędne informacje.
 • Zachować spójność w przedstawianych faktach.
 • Unikać błędów ortograficznych i stylistycznych.

Oświadczenie powinno składać się z następujących elementów:

 1. Tytułu – wskazującego na rodzaj oświadczenia. Przykłady tytułów: „Oświadczenie o niekaralności”, „Oświadczenie o braku zajęć komorniczych”, „Oświadczenie o pełnieniu funkcji publicznych”.
 2. Data i miejsca złożenia oświadczenia.
 3. Wstępu – zawierającego podstawowe informacje o osobie składającej oświadczenie, takie jak imię, nazwisko, adres, PESEL oraz cel składania oświadczenia.
 4. Treści oświadczenia – w której zawarte są konkretne informacje dotyczące faktów, o których mowa w tytule oświadczenia. W przypadku oświadczenia o niekaralności, może to być np. informacja o braku orzeczonych skazujących wyroków, a w przypadku oświadczenia o pełnieniu funkcji publicznych – informacja o tym, że osoba składająca oświadczenie nie pełni żadnej funkcji publicznej.
 5. Zakończenia – w którym osoba składająca oświadczenie potwierdza prawdziwość zawartych w nim informacji oraz składa deklarację, że będzie odpowiedzialna za ewentualne konsekwencje związane z zatajeniem lub zawyżeniem faktów.
 6. Podpisu osoby składającej oświadczenie.
Zobacz także: Oświadczenie o braku roszczeń – Wzór

Wzór oświadczenia:

Oświadczenie

Ja, [imię i nazwisko], zamieszkały/y w [miejscowość], przy ul. [adres], o numerze PESEL [numer PESEL], oświadczam, że:

[tutaj należy wpisać treść oświadczenia, czyli to, o czym osoba składająca oświadczenie chce zapewnić lub poinformować]

Oświadczam, że powyższe informacje są zgodne z prawdą i składam je na własną odpowiedzialność.

Data: _______________

Podpis: ________________

Wzór oświadczenia ogólnego

oświadczenie wzór ogólny


Podsumowanie

Podsumowując, oświadczenie to pismo urzędowe, którego celem jest przekazanie konkretnego komunikatu i przedstawienie swojego stanowiska lub przekonań w określonym temacie i okolicznościach. Aby prawidłowo napisać oświadczenie, należy pamiętać o następujących elementach: tytule, dacie i miejscu złożenia oświadczenia, wstępie z podstawowymi informacjami o osobie składającej oświadczenie, treści oświadczenia zawierającej konkretne informacje, zakończeniu z deklaracją prawdziwości zawartych informacji oraz podpisie osoby składającej oświadczenie. Pamiętajmy również, że oświadczenie składamy na własną odpowiedzialność i możemy ponieść konsekwencje związane z zatajeniem lub zawyżeniem faktów.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się swoją opinią!

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.