Oświadczenie o braku roszczeń – WzórOświadczenie o braku roszczeń to powszechnie stosowany dokument, który potwierdza, że osoba lub instytucja nie ma żadnych nieuregulowanych roszczeń wobec drugiej strony. Takie oświadczenie może być konieczne w wielu sytuacjach. W niniejszym artykule przedstawimy wzór oświadczenia o braku roszczeń, który można wykorzystać w praktyce. Omówimy również, jakie informacje powinno zawierać takie oświadczenie oraz w jakich sytuacjach może być konieczne jego złożenie.

Jak napisać oświadczenie o braku roszczeń?

Oświadczenie o braku roszczeń powinno być napisane w sposób jasny, zwięzły i jednoznaczny. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, które pomogą w napisaniu takiego oświadczenia:

 1. W pierwszym wierszu oświadczenia powinno się podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz inne istotne dane, w zależności od konkretnych okoliczności.
 2. W drugim wierszu oświadczenia powinno się podać nazwę osoby lub instytucji, wobec której składamy oświadczenie o braku roszczeń.
 3. Następnie powinno się precyzyjnie określić, czego dotyczy oświadczenie o braku roszczeń. Na przykład, czy dotyczy to umowy, zobowiązań wynikających z umowy, wykonania usługi, zobowiązań finansowych lub innych.
 4. W kolejnym wierszu oświadczenia należy wyraźnie stwierdzić, że nie zgłaszamy żadnych roszczeń wobec osoby lub instytucji, wobec której składamy oświadczenie. Należy również potwierdzić, że nie ma żadnych nieuregulowanych roszczeń związanych z daną sprawą.
 5. Opcjonalnie, można dodać dodatkowe informacje, które mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności związanych z oświadczeniem o braku roszczeń.
 6. Oświadczenie powinno być podpisane i opatrzone datą.

Oświadczenie o braku roszczeń – wzór


OŚWIADCZENIE O BRAKU ROSZCZEŃ

Ja, [imię i nazwisko], zamieszkały/a w [adres zamieszkania], niniejszym oświadczam, że nie zgłaszam żadnych roszczeń wobec [imię i nazwisko osoby/firmy, wobec której oświadczenie jest składane], z tytułu [tutaj należy określić, na jakim gruncie nie zgłasza się roszczeń – np. umowy, wykonania usługi itp.].

Oświadczam jednocześnie, że wywiązałam/em się z moich zobowiązań wobec [imię i nazwisko osoby/firmy, wobec której oświadczenie jest składane] zgodnie z umową oraz że nie mam żadnych nieuregulowanych roszczeń wobec tej osoby/firmy.

Data i podpis:
[Data][Podpis]


Oświadczenie o braku roszczeń wobec pracodawcy – wzór


OŚWIADCZENIE O BRAKU ROSZCZEŃ WOBEC PRACODAWCY

Ja, [imię i nazwisko], pracownik/pracownica [nazwa firmy], zatrudniony/zatrudniona na stanowisku [stanowisko], niniejszym oświadczam, że nie zgłaszam żadnych roszczeń wobec [nazwa firmy/pracodawcy], związanych z moim zatrudnieniem w firmie oraz związanymi z nim czynnościami, w tym z wypłatą wynagrodzenia, dodatkami, nagrodami, urlopami, szkoleniami, warunkami pracy, a także zakończeniem stosunku pracy.

Oświadczam również, że nie mam żadnych roszczeń, w tym wobec pracowników [nazwa firmy], związanych z moim zatrudnieniem.

Jestem świadomy/świadoma, że składając to oświadczenie, tracę prawo do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń związanych z moim zatrudnieniem w firmie [nazwa firmy].

Data i podpis:
[Data][Podpis]


Kiedy piszemy oświadczenie o braku roszczeń?

Oświadczenie o braku roszczeń może być konieczne w wielu sytuacjach, w których jedna strona chce potwierdzić, że nie ma żadnych nieuregulowanych roszczeń wobec drugiej strony. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów sytuacji, w których może być konieczne złożenie oświadczenia o braku roszczeń:

 1. Rozwiązanie umowy o pracę – pracownik może być zobowiązany do złożenia oświadczenia o braku roszczeń wobec pracodawcy w momencie rozwiązania umowy o pracę.
 2. Sprzedaż nieruchomości – sprzedający może być zobowiązany do złożenia oświadczenia o braku roszczeń wobec kupującego, aby potwierdzić, że nie ma żadnych nieuregulowanych roszczeń związanych z daną nieruchomością.
 3. Zawieranie umowy – strony umowy mogą zdecydować się na złożenie oświadczenia o braku roszczeń, aby upewnić się, że nie ma żadnych nieuregulowanych roszczeń między nimi.
 4. Nabycie towarów lub usług – przedsiębiorcy mogą złożyć oświadczenie o braku roszczeń wobec dostawców lub usługodawców, aby potwierdzić, że nie ma żadnych nieuregulowanych roszczeń związanych z dostawami towarów lub świadczonymi usługami.
 5. W przypadku roszczeń finansowych – wierzyciel może zażądać od dłużnika złożenia oświadczenia o braku roszczeń, aby potwierdzić, że nie ma żadnych nieuregulowanych roszczeń między nimi.

W każdej sytuacji, w której istnieje podejrzenie lub ryzyko wystąpienia nieuregulowanych roszczeń, złożenie oświadczenia o braku roszczeń może pomóc w zapobieżeniu ewentualnym konfliktom i uniknięciu nieporozumień między stronami.

Wzór oświadczenia o braku roszczeń

Wzór oświadczenia o braku roszczeń

Pliki do pobrania:


Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się swoją opinią!

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.