Jak napisać podanie?Co jest podanie?

Zacząć należy od podstawowej kwestii: co to właściwie jest podanie? Według definicji podanie jest oficjalnym pismem składanym do odpowiedniego urzędu bądź instytucji, celem osiągnięcia oczekiwanej korzyści. Pismo dzieli się na dwie części: opis prośby oraz jej uzasadnienie, do którego wykorzystuje się konkretne argumenty.

Podanie – elementy składowe

Ze względu na swój formalny charakter, podanie składa się z pewnych elementów, których po prostu nie może zabraknąć. Taki, a nie inny wygląd tego pisma, określa Kodeks Postępowania Administracyjnego. 

Do elementów składowych podania należą:

 • dane osobowe i kontaktowe nadawcy
 • miejsce i datę napisania podania
 • dane adresata oraz stanowisko jakie pełni
 • nagłówek
 • prośbę oraz jej uzasadnienie
 • zwrot grzecznościowy i własnoręczny podpis
 • opcjonalnie wymagane załączniki

Podanie można wnieść na piśmie (dostarczyć je osobiście lub nadać pocztą). Można je również wnieść w postaci elektronicznej, tu jednak należy pamiętać, że w tym celu niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zobacz także: Jak napisać prośbę?

Podanie – jak napisać je poprawnie?

Napisanie podania wymaga wcześniejszego przygotowania. Istotne są tu argumenty, które podejmiemy, by uzasadnić naszą prośbę. Podanie należy napisać na formacie A4. Akceptowalna jej zarówno wersja drukowana, jak i pismo odręczne. W obu przypadkach istotne jest to, żeby podpis osoby składającej podanie był wykonany własnoręcznie

Wyjątkiem jest złożenie podania w formie dokumentu elektronicznego – tu potrzebny będzie podpis elektroniczny. Szczególną uwagę należy przyłożyć do ortografii i interpunkcji oraz umieszczenie konkretnych i rzetelnych informacji. Poza elementami składowymi istotny jest język, w jakim podanie zostanie napisane. Ze względu na to, że podanie kierowane jest najczęściej do instytucji i urzędów, język powinien zostać jak najbardziej formalny. Oznacza to, że wykorzystuje się w nim krótkie, treściwe zdania, zwroty grzecznościowe pisane są wielką literą a rzeczą niepożądaną są kolokwializmy i język slangowy.

Jak powinno wyglądać podanie?

O tym, jak powinno wyglądać podanie mówi ogólnie przyjęty wzór, który można dostosowywać w zależności od charakteru podania oraz instytucji, do której jest kierowany.

Niezależnie od tego, kim jest adresat istotne jest trzymanie się pewnego wzorca:

 • w lewym górnym rogu umieszczamy swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania i dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail)
 • w prawym górnym rogu umieszczamy miejscowość i datę napisania podania
 • po prawej stronie, pod datą i miejscowością wpisujemy adresata wraz z tytułem (np. “dyrektor”, “kierownik” oraz miejscowością, w której dany urzędnik, przedstawiciel funkcjonuje)
 • pośrodku, drukowanymi literami piszemy PODANIE
 • pod wyrażeniem PODANIE zamieszczamy treść naszej prośby wraz z argumentami, które nami kierują
 • treść kończymy zwrotem grzecznościowym “z wyrazami szacunku”,” z poważaniem”, a poniżej zamieszczamy własnoręczny podpis (nawet jeśli pismo zostało wydrukowane)
 • w przypadku dołączenia do pisma załączników, pod własnoręcznym podpisem, po lewej stronie kartki zamieszczamy nagłówek “Lista załączników” – wymieniamy je w kolejności alfabetycznej, każdemu z nich nadając odpowiedni numer

Wzór podania o przyjęcie do szkoły

Wzór podania o przyjęcie do szkoły
Zobacz także: Podanie o przeniesienie do innej klasy / szkoły

Podanie – jakich błędów unikać?

Jednym z pierwszych błędów rzucających się w oczy przy źle napisanym podaniu, są błędy ortograficzne i stylistyczne. W przypadku, gdy nie jesteśmy pewni pisowni, lepiej jest sprawdzić ją w słowniku, niż wysyłać pismo bez poprawek. Kolejnym elementem, o którym należy pamiętać, jest krótkość i zwięzłość zdań. Argumenty, które podejmujemy, muszą być rzeczowe i uzasadnione. Ważne jest również to, że nie wolno nam spoufalać się z adresatem pisma, dlatego też niezbędne jest używanie zwrotów grzecznościowych pisanych wielką literą. Pamiętajmy również o tym, by przed nadaniem pisma upewnić się do jakiego organu powinno ono trafić. Niewłaściwe nadanie w najlepszym wypadku skutkować będzie wydłużeniem czasu rozpatrywania naszej prośby, w najgorszym może spowodować, że przegapimy termin czasu składania podań i tym samym możemy zaprzepaścić całkowicie rozpatrzenie naszej prośby.

Zobacz także: Jak napisać podanie do dyrektora szkoły?

Podanie – przykład 

Najczęściej spotykanym przykładem podania, jest podanie o pracę. Pisząc podanie związane z konkretnym stanowiskiem, dobrze jest wcześniej zrobić swego rodzaju research, dzięki któremu uzyskamy informacje na temat firmy, do której będziemy kierować podanie, jak i te związane z interesującym nas etatem.

Takie podanie można zacząć od sformułowania : „Zwracam się z uprzejmą prośbą o zatrudnienie mnie w Państwa firmie (tu podać nazwę) na stanowisku (podać nazwę stanowiska.” 

Następnie argumentujemy swoją prośbę. Standardowo tę część podania zaczynamy od słów: „Swoją próbę motywuje…”. Tu należy przedstawić argumenty przemawiające za naszą prośbą. W argumentacji możemy zawrzeć zarówno nasze doświadczenie zawodowe, jak i ukończone kursy czy szkolenia, które mogą nam się przydać na stanowisku, o które się ubiegamy. 

Całość zamykamy słowami : „Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby”. 

Reszta schematu pozostaje zgodna z obowiązującym wzorem, tj. podanie podpisujemy własnoręcznie i wymieniamy ewentualne załączniku. W przypadku podania o pracę jest to najczęściej CV i kopie świadectw ukończonych kursów oraz szkoleń. 

Reasumując podanie to swego rodzaju prośba przedkładana na piśmie, z zachowaniem odpowiedniego schematu oraz ogólnie obowiązujących reguł. 

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się swoją opinią!

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.