Kategoria: Wezwania • Wzór wezwanie do zwrotu zaliczki

  Wezwanie do zwrotu zaliczki – Wzór

  W dzisiejszych czasach coraz więcej transakcji dokonywanych jest z wykorzystaniem zaliczek. Niestety, nie zawsze druga strona spełnia swoje zobowiązania i zwraca zaliczkę w przypadku, gdy umowa zostaje rozwiązana lub jej…

 • Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia – Wzór

  W dzisiejszych czasach pracownicy coraz częściej spotykają się z problemem nieuregulowanego wynagrodzenia za pracę. Choć większość pracodawców działa w dobrej wierze i terminowo wypłaca wynagrodzenia, zdarzają się również sytuacje, gdy…

 • Wzór wezwania do zapłaty czynszu

  Wezwanie do zapłaty czynszu – Wzór

  Wezwanie do zapłaty czynszu jest pismem, w którym właściciel nieruchomości lub zarządca nieruchomości żąda od najemcy/dzierżawcy zapłaty należności za zaległy czynsz za korzystanie z nieruchomości. Gdy najemca nie uregulował płatności…