Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia – WzórW dzisiejszych czasach pracownicy coraz częściej spotykają się z problemem nieuregulowanego wynagrodzenia za pracę. Choć większość pracodawców działa w dobrej wierze i terminowo wypłaca wynagrodzenia, zdarzają się również sytuacje, gdy pracownik otrzymuje swoje pieniądze z opóźnieniem lub wcale. W takiej sytuacji pracownik może skorzystać z prawa do wystosowania wezwania do zapłaty.

W niniejszym artykule przedstawimy wzór wezwania do zapłaty wynagrodzenia, który pozwoli pracownikowi złożyć skuteczny wniosek o uregulowanie zaległego wynagrodzenia. Omówimy także, jakie elementy powinno zawierać wezwanie do zapłaty oraz jakie kroki należy podjąć, jeśli pracodawca nie zareaguje na takie wezwanie.

Jak napisać wezwanie do zapłaty zaległego wynagrodzenia?

Wezwanie do zapłaty zaległego wynagrodzenia powinno być napisane w sposób precyzyjny i jednoznaczny, aby miało szansę skutecznie zmusić pracodawcę do uregulowania zaległej kwoty. Oto kilka kroków, które pomogą Ci napisać takie wezwanie:

 1. Rozpocznij od wskazania swoich danych osobowych (imię i nazwisko, adres zamieszkania) oraz danych pracodawcy, do którego kierujesz wezwanie (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres siedziby).
 2. W kolejnym punkcie wskaż daty, w jakich miała zostać wypłacona zaległa kwota wynagrodzenia, oraz kwotę, o którą ubiegasz się w wezwaniu.
 3. Wskaż podstawę prawną swojego wezwania, np. zapisy Kodeksu pracy lub Kodeksu cywilnego, które stanowią podstawę Twoich roszczeń.
 4. Wskaż fakt braku uregulowania zobowiązania przez pracodawcę i zaznacz, że oczekujesz natychmiastowej zapłaty. W tym miejscu możesz także dodać informację o konsekwencjach prawnych, jakie mogą wyniknąć z dalszego zaniedbywania Twoich praw.
 5. Zakończ wezwanie prośbą o niezwłoczne uregulowanie zobowiązania i podpisz się.
Zobacz także: Podanie o podwyżkę wynagrodzenia – Wzór

Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia – co powinno zawierać?

 1. Datę wystawienia wezwania.
 2. Dane pracownika – imię i nazwisko, adres zamieszkania lub adres do korespondencji.
 3. Dane pracodawcy – imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres siedziby, numer NIP.
 4. Okres, za który nie otrzymałeś wynagrodzenia.
 5. Wysokość zaległego wynagrodzenia (brutto i netto).
 6. Termin płatności wynagrodzenia – czyli datę, do kiedy powinieneś otrzymać swoje wynagrodzenie.
 7. Informację o konsekwencjach, jakie grożą pracodawcy w przypadku opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia.
 8. Prośbę o niezwłoczne uregulowanie zaległego wynagrodzenia.
 9. Podpisanie wezwania przez pracownika.

Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia powinno być sporządzone w formie pisemnej i przekazane pracodawcy osobiście lub wysłane pocztą poleconą na adres siedziby firmy.

Wzór wezwania do zapłaty zaległego wynagrodzenia

Wzór wezwania do zapłaty zaległego wynagrodzenia

Pliki do pobrania:


Jak długo czekać z wezwaniem do zapłaty zaległego wynagrodzenia?

Jeśli pracownik nie otrzymał zaległego wynagrodzenia, powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z pracodawcą i poprosić o wyjaśnienie sytuacji oraz wskazówki, jak rozwiązać problem. Jeśli rozmowa z pracodawcą nie przyniesie skutku, pracownik może zdecydować się na wystosowanie wezwania do zapłaty.

Wezwanie do zapłaty to pismo, w którym pracownik domaga się od pracodawcy zapłaty zaległego wynagrodzenia. Jeśli pracodawca nie ureguluje swojego zobowiązania w określonym terminie, pracownik może skorzystać z pomocy urzędu pracy lub zwrócić się do sądu pracy.

Nie ma jednak jednoznacznej odpowiedzi na to, ile czasu powinno minąć od daty wymagalności wynagrodzenia do momentu wystosowania wezwania do zapłaty. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji pracownika oraz stosunków panujących w firmie. Zazwyczaj jednak warto poczekać około dwóch tygodni od daty wymagalności wynagrodzenia przed złożeniem wezwania do zapłaty, aby dać pracodawcy czas na uregulowanie swojego zobowiązania.

Zobacz także: Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – Wzór

Jak odzyskać zaległe wynagrodzenie?

Odzyskanie zaległego wynagrodzenia może być procesem skomplikowanym, ale warto podjąć kroki w celu odzyskania swoich pieniędzy. Oto kilka kroków, które mogą pomóc w odzyskaniu zaległego wynagrodzenia:

 1. Zbierz dokumentację – należy zebrać wszelką dokumentację związana z zaległym wynagrodzeniem, taką jak umowy o pracę, listy płac, potwierdzenia wypłaty wynagrodzenia oraz wezwania do zapłaty.
 2. Porozmawiaj z pracodawcą – warto w pierwszej kolejności porozmawiać z pracodawcą, aby wyjaśnić powody opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia i próbować uzyskać zapłatę w drodze porozumienia.
 3. Zgłoś sprawę do inspekcji pracy – w przypadku, gdy pracodawca odmawia wypłaty wynagrodzenia lub nie odpowiada na wezwania do zapłaty, można zwrócić się do inspekcji pracy, która zajmie się sprawą i pomoże w odzyskaniu zaległego wynagrodzenia.
 4. Skorzystaj z pomocy adwokata lub radcy prawnego – w przypadku, gdy inspekcja pracy nie jest w stanie pomóc, warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego, którzy pomogą w wystąpieniu na drogę sądową.
 5. Wystąp na drogę sądową – w ostateczności, można wystąpić na drogę sądową, w celu uzyskania wyroku nakazującego pracodawcy wypłatę zaległego wynagrodzenia.

Odzyskanie zaległego wynagrodzenia może zająć czas, ale należy pamiętać, że jest to nasze prawo i warto podjąć kroki w celu odzyskania swoich pieniędzy.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się swoją opinią!

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.