Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – WzórZaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach jest ważnym dokumentem, który potwierdza informacje dotyczące zatrudnienia danej osoby oraz jej wynagrodzenia. Stanowi nieodzowny element w wielu sytuacjach, takich jak ubieganie się o kredyt hipoteczny, wynajem mieszkania, aplikowanie do innych miejsc pracy czy składanie wniosków o świadczenia socjalne. Posiadanie rzetelnego i dokładnego zaświadczenia jest istotne zarówno dla pracownika, jak i dla instytucji lub podmiotów, które go wymagają.

W niniejszym artykule przedstawimy wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach, które może stanowić przykład lub szablon dla pracodawców lub osób odpowiedzialnych za sporządzanie tego dokumentu. Przedstawione elementy wzoru pozwolą na wypełnienie niezbędnych informacji, zapewniając kompletność i zgodność z oczekiwaniami instytucji lub podmiotu, do którego zaświadczenie jest skierowane.

Co to jest zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach?

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach jest oficjalnym dokumentem wydanym przez pracodawcę, który potwierdza fakt zatrudnienia danej osoby w firmie oraz informuje o jej zarobkach. Jest to dokument ważny w wielu sytuacjach, na przykład przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny, wynajmie mieszkania, składaniu wniosków o różne świadczenia socjalne czy aplikowaniu do innych miejsc pracy.

W zaświadczeniu o zatrudnieniu i zarobkach zazwyczaj znajdują się następujące informacje:

 1. Dane pracownika: Imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL (jeśli jest wymagany), numer dokumentu tożsamości (np. dowodu osobistego).
 2. Dane pracodawcy: Nazwa firmy, adres siedziby, NIP (numer identyfikacji podatkowej), REGON (numer ewidencyjny przedsiębiorstwa).
 3. Okres zatrudnienia: Data rozpoczęcia i zakończenia pracy w firmie (jeśli pracownik już zakończył zatrudnienie).
 4. Informacje o zatrudnieniu: Stanowisko, opis wykonywanych obowiązków, wymiar czasu pracy (np. pełny etat, niepełny etat), forma zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło itp.).
 5. Informacje dotyczące zarobków: Wysokość wynagrodzenia brutto lub netto (może być podana jako miesięczne, tygodniowe lub godzinowe wynagrodzenie), data wypłaty wynagrodzenia, ewentualne dodatki czy premie.
 6. Podpis osoby upoważnionej z firmy oraz pieczęć lub logo przedsiębiorstwa.

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach powinno być wystawiane na papierze firmowym, aby mieć większą ważność prawną. Jeśli potrzebujesz takiego dokumentu, najlepiej skontaktować się z działem kadr lub personelem w swojej firmie i złożyć stosowną prośbę.

Kto wystawia zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach?

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach jest wystawiane przez pracodawcę lub osobę odpowiedzialną za dział kadr lub personalnych w firmie. To właśnie pracodawca lub wyznaczone przez niego osoby posiadają informacje na temat zatrudnienia danego pracownika oraz jego wynagrodzenia, co pozwala im na przygotowanie i wystawienie takiego dokumentu.

W większości przypadków zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach jest wystawiane na wniosek pracownika. Pracownik musi zwrócić się do działu kadr lub personalnych z prośbą o wydanie takiego dokumentu. Wniosek może być składany na piśmie lub za pośrednictwem systemu wewnętrznego firmy, jeśli taki istnieje. W niektórych przypadkach pracodawca może również automatycznie wystawić takie zaświadczenie, na przykład przy zakończeniu zatrudnienia.

W jakich sytuacjach przydaje się zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach?

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach musi być przedłożone nie tylko w momencie składania wniosku kredytowego, czy ubiegania się o pożyczkę, ale również w wielu innych sytuacjach. Niekiedy zaświadczenie o zarobkach jest niezbędnym dokumentem i ponadto zwiększa ono szanse na otrzymanie kredytu, a także wpływa na zwiększenie zdolności kredytowej osoby ubiegającej się o kredyt. W momencie kupna produktów na raty, sprzedawca również wymaga okazania zaświadczenia o zarobkach, gdyż chce mieć on dowód, że kupującego stać na terminowe regulowanie rat za zakupiony towar. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach wymagane jest nawet w momencie zapisywania dziecka do przedszkola. Zaświadczenie o zatrudnieniu pokazuje, że rodzic faktycznie nie może opiekować się dzieckiem i zasadne jest ubieganie się o przyjęcie dziecka do placówki. Natomiast zaświadczenie o zarobkach jest gwarancją, że opłaty za przedszkole będą systematycznie regulowane.

Co powinno zawierać zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach?

W Internecie można znaleźć wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach, trzeba jednak zwrócić uwagę na to, aby w zaświadczeniu znalazły się wszystkie niezbędne dokumenty. W innym przypadku zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu będzie nie ważne i nie będzie respektowane przez żadną z placówek.

Elementy niezbędne, które musi zawierać zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach:

 • data wystawienia zaświadczenia, data odgrywa bardzo ważną rolę gdyż zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ważne jest przez okres 30 dni od dnia wystawienia zaświadczenia;
 • dokładne dane pracownika, który złożył wniosek o zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
 • dane dotyczące zatrudnienia i otrzymywanego wynagrodzenia przez pracownika;
 • w przypadku występowania obciążeń komorniczych, wzór zaświadczenia o zarobkach musi posiadać adnotację na ten temat;
 • pieczątka i podpis pracodawcy lub innej osoby uprawnionej do reprezentowania interesów firmy.

Na zaświadczeniu o zatrudnieniu i zarobkach musi się znaleźć imię i nazwisko pracownika, nr PESEL, a także numer i seria dowodu osobistego, albo paszportu. Należy w jasny sposób zawrzeć informacje dotyczące okresu zatrudnienia pracownika. Musi się pojawić wzmianka na temat tego, kiedy on rozpoczął pracę, na jakim stanowisku pracuje i jaka została podpisana z pracownikiem umowa. Zaświadczenie o zarobkach musi ponadto posiadać informację o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu brutto pracownika, wystarczy wziąć pod uwagę trzy miesiące, poprzedzające miesiąc, w którym wydawane jest zaświadczenie.
Kwestia ewentualnych obciążeń komorniczych, również jest niezwykle ważna i nie można jej pominąć. Zaświadczenie o zarobkach musi posiadać adnotację, czy pracownik posiada obciążenia komornicze czy też nie.

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – wzór

wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach


Jak uzyskać zaświadczenie o zarobkach od pracodawcy?

Aby uzyskać zaświadczenie o zarobkach od pracodawcy, możesz postępować zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Skontaktuj się z działem kadr lub personelem: Najlepiej skierować swoje pytanie lub prośbę bezpośrednio do odpowiedniego działu w firmie. Można to zrobić osobiście, telefonicznie, drogą mailową lub za pośrednictwem systemu wewnętrznego, jeśli taki istnieje.
 2. Wnioskuj o zaświadczenie: Powiedz lub napisz, że potrzebujesz zaświadczenia o zarobkach. Upewnij się, że podasz swoje pełne imię, nazwisko oraz wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być wymagane, takie jak numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacji pracownika (jeśli dotyczy).
 3. Podaj cel i termin potrzebny: Wyjaśnij cel, dla którego potrzebujesz zaświadczenia o zarobkach. Może to być np. ubieganie się o kredyt hipoteczny, wynajem mieszkania, aplikowanie do innego miejsca pracy lub składanie wniosku o świadczenia socjalne. Jeśli masz konkretny termin, w którym potrzebujesz dokumentu, zaznacz to w swoim zapytaniu.
 4. Wypełnij ewentualne wymagane formularze: Jeśli firma posiada specjalne formularze lub wnioski, które należy wypełnić w celu wystawienia zaświadczenia, poproś o ich udostępnienie. Upewnij się, że wypełniasz wszystkie niezbędne informacje zgodnie z instrukcjami.
 5. Dostosuj zaświadczenie do swoich potrzeb: Jeśli masz jakieś szczególne wymagania dotyczące treści zaświadczenia, np. potrzebujesz uwzględnienia dodatkowych informacji, zwróć się z takim żądaniem do działu kadr lub personalnych. Pamiętaj jednak, że pracodawca może mieć pewne ograniczenia dotyczące tego, co może być umieszczone w zaświadczeniu.
 6. Odbierz zaświadczenie: Po wypełnieniu wniosku i złożeniu odpowiednich informacji, pracodawca powinien przygotować zaświadczenie o zarobkach. Zazwyczaj można je odebrać osobiście w biurze firmy lub poprosić o przesłanie drogą mailową lub pocztą. Upewnij się, że otrzymujesz oryginał lub odpowiednio zatwierdzoną kopię.

Jak wypełnić zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach?

Wypełnienie zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach jest zadaniem pracodawcy lub osoby odpowiedzialnej za dział kadr lub personalnych w firmie. Jeśli jesteś pracownikiem i potrzebujesz takiego zaświadczenia, zazwyczaj wystarczy złożyć prośbę o jego wydanie do odpowiedniego działu w firmie. To pracodawca lub jego przedstawiciel wypełni dokument na podstawie dostępnych informacji.

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – o czym musisz wiedzieć?

 • Pracodawca nie może odmówić Tobie wystawienia zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach. Zawsze masz prawo prosić o wystawienie takiego zaświadczenia.
 • Nie ma limitu zaświadczeń. Oznacza to, że pracowników może wnioskować o tyle zaświadczeń ile jest mu tylko potrzebnych, a pracodawca za każdym razem zobowiązany jest wystawić pracownikowi zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach.
 • Jeśli w regulaminie palcówki nie ustalono sposobu wnioskowania o zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach to pracownik może w dowolny sposób o nie wnioskować. Nie ma jednej ustalonej procedury wnioskowania o zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się swoją opinią!

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.