Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – WzórW trakcie pracy zawodowej pracownikowi potrzebne są różne zaświadczenia. Przykładowo osoba ubiegająca się o przyznanie kredytu, czy pożyczkę musi udowodnić, że jest zatrudniona i wykazać w jakiej wysokości otrzymuje wynagrodzenie. W takiej sytuacji pracownik zwraca się do pracodawcy, aby ten wystawił zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach.

W jakich sytuacjach przydaje się zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach?

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach musi być przedłożone nie tylko w momencie składania wniosku kredytowego, czy ubiegania się o pożyczkę, ale również w wielu innych sytuacjach. Niekiedy zaświadczenie o zarobkach jest niezbędnym dokumentem i ponadto zwiększa ono szanse na otrzymanie kredytu, a także wpływa na zwiększenie zdolności kredytowej osoby ubiegającej się o kredyt. W momencie kupna produktów na raty, sprzedawca również wymaga okazania zaświadczenia o zarobkach, gdyż chce mieć on dowód, że kupującego stać na terminowe regulowanie rat za zakupiony towar. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach wymagane jest nawet w momencie zapisywania dziecka do przedszkola. Zaświadczenie o zatrudnieniu pokazuje, że rodzic faktycznie nie może opiekować się dzieckiem i zasadne jest ubieganie się o przyjęcie dziecka do placówki. Natomiast zaświadczenie o zarobkach jest gwarancją, że opłaty za przedszkole będą systematycznie regulowane.

Co powinno zawierać zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach?

W Internecie można znaleźć wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach, trzeba jednak zwrócić uwagę na to, aby w zaświadczeniu znalazły się wszystkie niezbędne dokumenty. W innym przypadku zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu będzie nie ważne i nie będzie respektowane przez żadną z placówek.

Elementy niezbędne, które musi zawierać zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach:

  • data wystawienia zaświadczenia, data odgrywa bardzo ważną rolę gdyż zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ważne jest przez okres 30 dni od dnia wystawienia zaświadczenia;
  • dokładne dane pracownika, który złożył wniosek o zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
  • dane dotyczące zatrudnienia i otrzymywanego wynagrodzenia przez pracownika;
  • w przypadku występowania obciążeń komorniczych, wzór zaświadczenia o zarobkach musi posiadać adnotację na ten temat;
  • pieczątka i podpis pracodawcy lub innej osoby uprawnionej do reprezentowania interesów firmy.

Na zaświadczeniu o zatrudnieniu i zarobkach musi się znaleźć imię i nazwisko pracownika, nr PESEL, a także numer i seria dowodu osobistego, albo paszportu. Należy w jasny sposób zawrzeć informacje dotyczące okresu zatrudnienia pracownika. Musi się pojawić wzmianka na temat tego, kiedy on rozpoczął pracę, na jakim stanowisku pracuje i jaka została podpisana z pracownikiem umowa. Zaświadczenie o zarobkach musi ponadto posiadać informację o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu brutto pracownika, wystarczy wziąć pod uwagę trzy miesiące, poprzedzające miesiąc, w którym wydawane jest zaświadczenie.
Kwestia ewentualnych obciążeń komorniczych, również jest niezwykle ważna i nie można jej pominąć. Zaświadczenie o zarobkach musi posiadać adnotację, czy pracownik posiada obciążenia komornicze czy też nie.

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – o czym musisz wiedzieć?

  • Pracodawca nie może odmówić Tobie wystawienia zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach. Zawsze masz prawo prosić o wystawienie takiego zaświadczenia.
  • Nie ma limitu zaświadczeń. Oznacza to, że pracowników może wnioskować o tyle zaświadczeń ile jest mu tylko potrzebnych, a pracodawca za każdym razem zobowiązany jest wystawić pracownikowi zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach.
  • Jeśli w regulaminie palcówki nie ustalono sposobu wnioskowania o zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach to pracownik może w dowolny sposób o nie wnioskować. Nie ma jednej ustalonej procedury wnioskowania o zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach.

Pobierz darmowy wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach – PDF i DOCX


5/5 - (2 votes)


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.