Upoważnienia  • Upoważnienie do odbioru dokumentów

    Upoważnienie do odbioru dokumentów – Wzór

    Odbiór dokumentów, zazwyczaj możliwy jest wyłącznie przez osobę, której dotyczy dokumentacja lub sprawa. Dzięki regulacjom prawnym istnieje pewien sposób dzięki któremu, można skorzystać z pomocy innych osób, które w naszym…

  • Jak napisać upoważnienie

    Jak napisać upoważnienie? Wzór

    Jeden z najczęściej używanych dokumentów – upoważnienie, pełnomocnictwo. Taki dokument wykorzystujemy, kiedy sami nie możemy wykonać pewnej czynności i upoważniamy inne osoby do tego. W banku, na poczcie czy w…