Upoważnienie do odbioru aktu urodzenia – WzórWzór upoważnienia do odbioru aktu urodzenia

Wzór upoważnienia do odbioru aktu urodzenia

Pliki do pobrania:


Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17 zł, za wyjątkiem pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, które to osoby zwolnione są z opłaty skarbowej. Podstawa prawna; ustawa z dnia 16. 11. 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 ze zm.)

Jak odebrać akt urodzenia?

Aby odebrać akt urodzenia, należy przejść przez kilka kroków, zazwyczaj zgodnych z procedurami urzędu stanu cywilnego. Poniżej znajdziesz ogólny opis tego, jak można odebrać akt urodzenia:

 1. Dowiedz się, w którym urzędzie stanu cywilnego zarejestrowano akt urodzenia. To jest miejsce, gdzie będziesz musiał odebrać akt.
 2. Przed udaniem się do urzędu, przygotuj dokumenty tożsamości. Zazwyczaj wymaga się przedstawienia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 3. W niektórych przypadkach, zwłaszcza jeśli akt ma być odebrany przez osobę inną niż osoba, której dotyczy akt, może być konieczne wypełnienie wniosku. Wniosek taki można uzyskać w urzędzie lub na stronie internetowej urzędu.
 4. Przejdź do właściwego urzędu stanu cywilnego w godzinach otwarcia. W przypadku większych urzędów, szczególnie w dużych miastach, warto sprawdzić, czy konieczne jest wcześniejsze umówienie się na wizytę.
 5. Przedstaw dokumenty tożsamości oraz, jeśli konieczne, wypełniony wniosek. Jeśli akt urodzenia jest odebrany przez osobę upoważnioną, ta osoba powinna także przedstawić pełnomocnictwo oraz własny dokument tożsamości.
 6. Sprawdź, czy za wydanie aktu urodzenia są pobierane opłaty. W razie potrzeby ureguluj opłatę w okienku urzędu.
 7. Po złożeniu dokumentów i, jeśli konieczne, zapłaceniu opłat, odbierz akt urodzenia. W niektórych przypadkach akt można odebrać od razu, a w innych trzeba poczekać kilka dni.

Warto pamiętać, że procedury mogą się nieco różnić w zależności od konkretnego urzędu stanu cywilnego, więc zaleca się wcześniejsze sprawdzenie konkretnych wymagań danego urzędu.

Czy można odebrać odpis aktu urodzenia za kogoś?

Tak, zazwyczaj można odebrać odpis aktu urodzenia za kogoś innego, pod warunkiem posiadania odpowiedniego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo to dokument, który upoważnia określoną osobę do działania w imieniu innej osoby. W przypadku odbierania odpisu aktu urodzenia za kogoś, pełnomocnictwo może być udzielone przez zainteresowaną osobę (np. osobę, której dotyczy akt urodzenia).

Aby to zrobić, osoba, która chce odebrać odpis aktu urodzenia, musi posiadać:

 1. Pełnomocnictwo: Pisemne oświadczenie osoby, której akt urodzenia dotyczy, udzielające pełnomocnictwa do odbioru odpisu aktu urodzenia. Pełnomocnictwo powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz imię i nazwisko osoby, na rzecz której pełnomocnictwo jest udzielane.
 2. Dowód tożsamości: Osoba upoważniona do odbioru musi przedstawić swój własny dowód tożsamości.
 3. Dokument potwierdzający tożsamość osoby, której dotyczy akt urodzenia: Jeśli to możliwe, warto mieć także dokument potwierdzający tożsamość osoby, dla której zostaje odebrany odpis aktu urodzenia.

Warto jednak pamiętać, że niektóre urzędy mogą mieć swoje własne zasady i procedury, dlatego zaleca się wcześniejsze skonsultowanie się z danym urzędem, aby dowiedzieć się, jakie dokładnie dokumenty są wymagane i jakie procedury trzeba spełnić.

Kto może wnioskować o odpis aktu urodzenia?

W Polsce o odpis aktu urodzenia mogą wnioskować różne osoby, zależnie od sytuacji i potrzeb. Poniżej wymieniamy kilka przykładowych przypadków:

 1. Osoba, której akt urodzenia dotyczy, może bezpośrednio złożyć wniosek o odpis aktu urodzenia dla siebie.
 2. Rodzice dziecka mogą złożyć wniosek o odpis aktu urodzenia swojego dziecka.
 3. Jeśli dziecko ma opiekuna prawnego, to ten opiekun może ubiegać się o odpis aktu urodzenia dziecka.
 4. Osoba upoważniona przez zainteresowaną osobę (np. przez pełnomocnictwo) może składać wniosek w jej imieniu.
 5. W przypadku osób dorosłych małżonek lub małżonka może złożyć wniosek o odpis aktu urodzenia współmałżonka.
 6. W pewnych sytuacjach krewni w linii prostej (np. dziadkowie, wnukowie) mogą również ubiegać się o odpis aktu urodzenia danej osoby.

Wniosek o odpis aktu urodzenia zazwyczaj składa się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca zdarzenia, czyli miejsca urodzenia osoby, której akt dotyczy. Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie, a w niektórych przypadkach również drogą pocztową lub online, zgodnie z obowiązującymi procedurami danego urzędu.

Czy akt urodzenia dziecka można odebrać w dowolnym urzędzie?

Zazwyczaj akt urodzenia dziecka można odebrać w urzędzie stanu cywilnego, w którym dokonano zapisu tego aktu. Urząd stanu cywilnego, zwany także USC, odpowiada za rejestrację zdarzeń stanu cywilnego, takich jak urodzenia, śluby i zgony, i utrzymuje akta stanu cywilnego.

Dlatego, jeśli chcesz odebrać akt urodzenia dziecka, musisz udać się do konkretnego urzędu stanu cywilnego, w którym zarejestrowano narodziny dziecka. Jeśli na przykład dziecko urodziło się w Warszawie, akt urodzenia będzie dostępny w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca, gdzie urodzenie miało miejsce, czyli w USC właściwym dla danego rejonu czy dzielnicy Warszawy.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się swoją opinią!

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.