Prawa autorskie i Warunki Korzystania


Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie wzory-pisma.pl, w tym wzory pism, grafiki, zdjęcia i teksty, są chronione prawem autorskim.

Prawa autorskie do wzorów pism przysługują:

  • Wzory-Pisma.pl, jeżeli wzory pism zostały stworzone przez Serwis;
  • Autorom, jeżeli wzory pism zostały udostępnione Serwisowi przez osoby trzecie.

Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do:

  • Korzystania z wzorów pism w celach prywatnych i niekomercyjnych.
  • Dozwolone jest pobieranie i drukowanie wzorów pism dla własnego użytku.
  • Modyfikowania wzoru pisma na potrzeby własne.

Użytkownikowi Serwisu nie wolno:

  • Rozpowszechniać wzorów pism w celach komercyjnych.
  • Udostępniać wzorów pism osobom trzecim.
  • Umieszczać wzorów pism na innych stronach internetowych.
  • Usuwać informacji o prawach autorskich ze wzorów pism.

W przypadku naruszenia praw autorskich Serwis może podjąć kroki prawne przeciwko Użytkownikowi.

Kontakt

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących praw autorskich prosimy o kontakt z Serwisem pod adresem: kontakt@wzory-pisma.pl