Upoważnienie do załatwienia spraw – WzórW dzisiejszym złożonym świecie często spotykamy się z sytuacjami, w których konieczne jest powierzenie komuś zaufania i upoważnienie go do załatwienia naszych spraw. Bez względu na to, czy jest to kwestia osobista czy zawodowa, kluczowym elementem jest dokładne określenie zakresu pełnomocnictwa oraz zabezpieczenie swoich interesów.

W niniejszym artykule przedstawimy wzór upoważnienia do załatwienia spraw, który może służyć jako przykład i punkt wyjścia dla osób, które chcą udzielić pełnomocnictwa innemu podmiotowi. Zaprezentujemy również istotne kwestie, które warto uwzględnić podczas tworzenia takiego dokumentu, aby zapewnić jasność, skuteczność i bezpieczeństwo dla wszystkich stron zaangażowanych w proces.

Czym jest upoważnienie do załatwienia spraw?

Upoważnienie do załatwiania spraw jest dokumentem, w którym osoba, zwana mocodawcą, udziela innemu podmiotowi, zwanej pełnomocnikiem, prawa i upoważnienia do podejmowania działań w jej imieniu w określonych sprawach. Pełnomocnictwo umożliwia pełnomocnikowi reprezentowanie mocodawcy i podejmowanie czynności prawnych, administracyjnych, finansowych lub innych czynności zgodnie z określonym zakresem upoważnienia.

Upoważnienie do załatwiania spraw może być udzielone w różnych kontekstach, takich jak:

 1. Pełnomocnictwo może upoważniać pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy w sprawach sądowych, negocjacjach umów, rozwiązywaniu sporów lub innym działaniom związanym z prawem.
 2. Pełnomocnictwo może obejmować zarządzanie finansami mocodawcy, takie jak otwieranie i prowadzenie kont bankowych, dokonywanie transakcji finansowych, płatności lub inwestycje w jego imieniu.
 3. Pełnomocnictwo może umożliwiać pełnomocnikowi reprezentowanie mocodawcy przed urzędami, organizacjami czy innymi instytucjami, włączając w to składanie dokumentów, uzyskiwanie informacji czy załatwianie formalności.
Zobacz także: Jak napisać upoważnienie ogólne?

Jak napisać upoważnienie do załatwienia spraw?

Oto przykładowe wytyczne dotyczące pisania upoważnienia do załatwienia spraw:

 1. Na samej górze dokumentu umieść informacje o miejscowości i dacie, kiedy sporządzono upoważnienie.
 2. Nagłówek: Umieść w górnej części dokumentu nagłówek, w którym zawrzesz informacje dotyczące upoważnienia. Napisz „UPOWAŻNIENIE” lub podobne stwierdzenie, aby wyróżnić cel dokumentu.
 3. Dane osobowe: Podaj pełne dane osobowe osoby, która udziela upoważnienia, czyli Twoje dane. Należy wskazać imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, PESEL oraz dane kontaktowe, takie jak numer telefonu.
 4. Dane osoby upoważnionej: Wprowadź dane osobowe osoby, którą upoważniasz do załatwienia spraw w Twoim imieniu. Wymień jej imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, PESEL oraz dane kontaktowe. Upewnij się, że podajesz poprawne informacje, aby uniknąć nieporozumień.
 5. Zakres upoważnienia: Jasno określ, w jakim zakresie osoba upoważniona ma działać w Twoim imieniu. Możesz wskazać konkretne sprawy, które chcesz, aby załatwiła, lub ogólnie opisać zakres działań. Upewnij się, że opis jest wystarczająco precyzyjny, aby osoba upoważniona wiedziała, jakie kroki ma podjąć.
 6. Okres ważności: Wprowadź informacje dotyczące okresu ważności upoważnienia. Możesz wskazać datę, od której upoważnienie jest ważne, oraz datę zakończenia lub zastosować inne określenia czasowe, takie jak „na czas nieokreślony” lub „do odwołania”. Jeśli upoważnienie ma być ograniczone czasowo, upewnij się, że jest to jasno określone.
 7. Podpisy: Na końcu dokumentu umieść miejsce na podpisy. Osoba udzielająca upoważnienia powinna podpisać się pod dokumentem.
 8. Świadectwo notarialne: W niektórych przypadkach, zwłaszcza jeśli dokument będzie używany w oficjalnych instytucjach, może być konieczne dostarczenie świadectwa notarialnego potwierdzającego autentyczność podpisów i treści upoważnienia. Jeśli takie świadectwo jest wymagane, należy udać się do notariusza w celu jego uzyskania.

Pamiętaj, że powyższe wytyczne stanowią ogólną strukturę i można dostosować je do konkretnego przypadku i wymagań.

Ważne jest, aby treść upoważnienia była jasna i precyzyjna, określając dokładny zakres uprawnienia pełnomocnika oraz ewentualne ograniczenia czasowe lub inne warunki. Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie i może wymagać uwierzytelnienia notarialnego w zależności od wymagań prawnych danego kraju. Udzielenie upoważnienia do załatwiania spraw nie oznacza jednak całkowitego przekazania władzy czy odpowiedzialności – mocodawca pozostaje odpowiedzialny za działania podejmowane przez pełnomocnika w ramach udzielonego upoważnienia.

Wzór upoważnienia do załatwienia spraw

wzór upoważnienia do załatwienia spraw

Pliki do pobrania:


Zobacz także pozostałe upoważnienia:

Jak odwołać upoważnienie?

Aby odwołać upoważnienie do załatwienia spraw, należy podjąć następujące kroki:

 1. Przygotuj pismo, w którym wyraźnie i jednoznacznie określasz, że odwołujesz udzielone wcześniej upoważnienie. Umieść w nim datę i swoje pełne dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dane kontaktowe.
 2. W piśmie odwoławczym podaj imię, nazwisko oraz dane kontaktowe osoby, której udzieliłeś upoważnienie.
 3. Wyraźnie zaznacz, że pismo jest odwołaniem upoważnienia do załatwienia spraw. Możesz to zrobić na początku dokumentu, np. pisząc „ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA DO ZAŁATWIENIA SPRAW” lub podobne sformułowanie.
 4. Na końcu pisma umieść miejsce na podpisy. Podpisz się pod pismem jako potwierdzenie swojego odwołania, a także poproś osobę, której udzieliłeś upoważnienie, o podpisanie dokumentu jako potwierdzenie otrzymania odwołania.
 5. Dostarcz pismo odwoławcze osobiście, wysyłając je listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera. Upewnij się, że posiadasz potwierdzenie odbioru, aby mieć dowód na to, że odwołanie zostało dostarczone.
Pamiętaj, że istnieją pewne przypadki, w których może być wymagane notarialne odwołanie upoważnienia. Jeśli masz wątpliwości, skonsultuj się z prawnikiem, aby uzyskać informacje dotyczące konkretnych wymagań dotyczących odwołania upoważnienia w Twojej sytuacji.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się swoją opinią!

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.