Upoważnienie do wyrejestrowania pojazdu – wzór PDFUpoważnienie do wyrejestrowania pojazdu jest niezbędnym dokumentem dla osób, które chcą powierzyć innym podmiotom zadanie formalnego zakończenia procesu rejestracji samochodu. Jest to szczególnie przydatne, gdy właściciel pojazdu nie jest w stanie osobiście zająć się tymi formalnościami lub potrzebuje zaufanej osoby, aby działała w jego imieniu. W niniejszym artykule przedstawimy przykładowy wzór upoważnienia do wyrejestrowania pojazdu, który może być wykorzystany jako punkt wyjścia dla sporządzenia takiego dokumentu. Znajomość tego wzoru pomoże uniknąć pomyłek i zapewnić pełne i właściwe upoważnienie dla osoby wykonującej czynności związane z wyrejestrowaniem pojazdu.

Czym jest upoważnienie do wyrejestrowania pojazdu?

Upoważnienie do wyrejestrowania pojazdu to dokument, który daje wskazanej osobie lub podmiotowi prawo do dokonania formalności związanych z wyrejestrowaniem pojazdu z ewidencji. Wyrejestrowanie pojazdu oznacza usunięcie go z rejestru pojazdów, co oznacza, że nie jest już uznawany za legalnie zarejestrowany pojazd.

Upoważnienie do wyrejestrowania pojazdu może być udzielone przez właściciela pojazdu innej osobie, na przykład członkowi rodziny, przyjacielowi lub przedstawicielowi firmy, aby dokonała ona formalności związanych z wyrejestrowaniem pojazdu w jego imieniu. Osoba, która otrzymuje upoważnienie, jest wtedy uprawniona do złożenia wniosku o wyrejestrowanie pojazdu w odpowiednich urzędach lub instytucjach.

Zobacz także: Upoważnienie do sprzedaży samochodu – Wzór

Jak upoważnić kogoś do wyrejestrowania samochodu?

Aby upoważnić kogoś do wyrejestrowania samochodu, musisz wystawić dokument upoważnienia, który będzie potwierdzał prawa tej osoby do dokonania formalności związanych z wyrejestrowaniem pojazdu w Twoim imieniu. Oto kroki, które możesz podjąć:

 1. Sporządź pisemne upoważnienie: Na początek napisz pismo, w którym wyraźnie określasz, że upoważniasz daną osobę do wyrejestrowania samochodu w Twoim imieniu. Upewnij się, że pismo zawiera pełne dane osoby upoważnionej oraz Twoje dane jako właściciela pojazdu. Możesz skorzystać z gotowego wzoru upoważnienia dostępnego w urzędach komunikacji lub zasięgnąć porady prawnej w celu przygotowania odpowiedniego dokumentu.
 2. Podaj szczegóły dotyczące pojazdu: W upoważnieniu podaj informacje dotyczące samochodu, który chcesz wyrejestrować. Należy wskazać numer rejestracyjny pojazdu, numer identyfikacyjny VIN oraz markę i model samochodu. Te informacje pomogą zidentyfikować pojazd w procesie wyrejestrowania.
 3. Dodaj dane osobowe: Upewnij się, że w upoważnieniu zawarte są pełne dane osobowe osoby, której udzielasz upoważnienia. Powinny to być imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer dowodu tożsamości osoby upoważnionej.
 4. Podpisz dokument: Gdy upoważnienie jest kompletnie wypełnione, podpisz je osobiście. Może być również konieczne, aby osoba upoważniona również podpisała dokument jako potwierdzenie otrzymania upoważnienia.
 5. Złóż upoważnienie: Przekaż oryginał lub kserokopię upoważnienia osobie, której udzielasz upoważnienia. Osoba ta będzie musiała przedstawić upoważnienie w odpowiednim urzędzie zajmującym się wyrejestrowaniem pojazdów.
Zobacz także: Upoważnienie ogólne – Wzór

Jak napisać upoważnienie do wyrejestrowania auta?

Ważne jest, aby upoważnienie do wyrejestrowania pojazdu zawierało podstawowe informacje, takie jak imię, nazwisko i adres właściciela pojazdu, dane pojazdu, dane osoby upoważnionej do wyrejestrowania pojazdu oraz datę wydania upoważnienia. Może być konieczne przedstawienie dodatkowych dokumentów, takich jak dowód rejestracyjny pojazdu, dowód tożsamości właściciela i osoby upoważnionej, aby potwierdzić tożsamość i uprawnienia do wyrejestrowania pojazdu.

Oto wytyczne dotyczące napisania upoważnienia do wyrejestrowania auta:

 1. Na górze strony umieść miejscowość i datę, w której piszesz upoważnienie.
 2. Dane właściciela pojazdu: Poniżej daty umieść swoje pełne imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Dodatkowo, podaj numer swojego dowodu tożsamości.
 3. Dane osoby upoważnionej: Pod tymi danymi, umieść pełne imię i nazwisko osoby, której udzielasz upoważnienia do wyrejestrowania pojazdu. Podaj również jej adres zamieszkania oraz numer dowodu tożsamości.
 4. Tytuł: Nad tekstem upoważnienia umieść jasny tytuł, tak aby było jasne, że dokument jest upoważnieniem do wyrejestrowania pojazdu.
 5. Treść upoważnienia: W treści upoważnienia jasno określ, że udzielasz pełnomocnictwa osobie upoważnionej do wyrejestrowania twojego pojazdu. Podaj markę i model pojazdu oraz numer rejestracyjny oraz numer identyfikacyjny VIN pojazdu, aby precyzyjnie zidentyfikować samochód, którego dotyczy upoważnienie.
 6. Zawartość upoważnienia: W treści upoważnienia powinno być zawarte wyraźne stwierdzenie, że osoba upoważniona ma prawo reprezentować cię w związku z wyrejestrowaniem pojazdu i dokonywać wszystkich niezbędnych czynności w tym celu. Wymień te czynności, takie jak złożenie wniosku, dostarczenie dokumentów, uregulowanie opłat i odbiór dokumentów potwierdzających wyrejestrowanie pojazdu.
 7. Zakończenie: Na końcu upoważnienia podpisz się swoim imieniem i nazwiskiem oraz podaj datę.

Upoważnienie do wyrejestrowania pojazdu – wzór

Wzór upoważnienia do wyrejestrowania pojazdu


Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się swoją opinią!

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.