Upoważnienie do rejestracji pojazdu – WzórRejestracja pojazdu jest istotnym krokiem, który każdy właściciel pojazdu musi podjąć w celu legalnego korzystania z niego na drogach. Jednak w niektórych sytuacjach właściciel może być nieobecny lub potrzebować wsparcia innej osoby lub podmiotu w procesie rejestracji. W takich przypadkach stosuje się upoważnienie do rejestracji pojazdu, które umożliwia pełnomocnikowi legalne i autoryzowane działanie w imieniu właściciela.

W niniejszym artykule przedstawimy wzór upoważnienia do rejestracji pojazdu, który może być użyteczny dla właścicieli pojazdów, którzy chcą upoważnić inną osobę lub podmiot do dokonania rejestracji w ich imieniu. Przedstawimy istotne elementy, jakie powinny znaleźć się w upoważnieniu oraz uwzględnimy niezbędne informacje i wytyczne, które należy uwzględnić przy sporządzaniu tego dokumentu.

Czym jest upoważnienie do rejestracji pojazdu?

Upoważnienie do rejestracji pojazdu to dokument, który umożliwia innej osobie lub podmiotowi dokonanie czynności rejestracyjnych związanych z pojazdem w imieniu właściciela. Jest to formalne upoważnienie udzielone przez właściciela pojazdu, które umożliwia innemu podmiotowi reprezentowanie go w procesie rejestracji pojazdu w odpowiednim urzędzie rejestracyjnym (Wydział Komunikacji).

Upoważnienie do rejestracji pojazdu jest stosowane w sytuacjach, gdy właściciel pojazdu nie może osobiście stawić się w Wydziałe Komunikacji lub chce powierzyć tę czynność innemu podmiotowi, na przykład członkowi rodziny, pełnomocnikowi lub pracownikowi firmy. Upoważnienie to potwierdza, że osoba lub podmiot, któremu udzielono upoważnienia, ma prawo działać w imieniu właściciela pojazdu i podjąć niezbędne kroki rejestracyjne.

Kto może zostać pełnomocnikiem upoważnionym do rejestracji pojazdu?

Pełnomocnikiem upoważnionym do rejestracji pojazdu może zostać osoba fizyczna lub podmiot prawny, która została udzielona pisemnego upoważnienia przez właściciela pojazdu. Oto kilka przykładów pełnomocników, którzy mogą być upoważnieni do rejestracji pojazdu:

  1. Członek rodziny: Właściciel pojazdu może udzielić upoważnienia członkowi rodziny, na przykład małżonkowi, dziecku lub rodzeństwu, aby ten dokonał rejestracji pojazdu w jego imieniu.
  2. Pracownik firmy: Jeżeli właścicielem pojazdu jest firma lub przedsiębiorstwo, właściciel może upoważnić swojego pracownika do dokonania rejestracji pojazdu w imieniu firmy.

Jak napisać upoważnienie do rejestracji pojazdu?

W upoważnieniu do rejestracji pojazdu zazwyczaj wymienia się informacje dotyczące właściciela pojazdu, takie jak jego dane osobowe lub nazwa firmy, oraz dane osoby lub podmiotu, który otrzymuje upoważnienie. Ponadto, w dokumencie można określić czas obowiązywania upoważnienia oraz szczegóły dotyczące pojazdu, takie jak marka, model, numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) itp.

Pełnomocnictwo do rejestracji pojazdu powinno mieć formę pisemną i uwzględniać własnoręczne podpisy właściciela auta i upoważnionego do reprezentowania.

Oto wytyczne dotyczące napisania upoważnienia do rejestracji pojazdu:

  1. Prawy górny róg – miejscowość oraz data sporządzenia dokumentu.
  2. Nagłówek: PEŁNOMOCNICTWO
  3. Rozpocznij upoważnienie od Zdania Ja, niżej podpisany – wymieniasz swoje dane osobowe (imię, nazwisko lub nazwę firmy) oraz adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, PESEL lub siedziby firmy. Opcjonalnie: dodaj również swoje dane kontaktowe, takie jak numer telefonu.
  4. Wprowadź upoważnienie, zaczynając od zdania w rodzaju męskim: „Upoważniam (imię i nazwisko lub nazwę firmy)”.
  5. Informacje o upoważnionym: Następnie przedstaw dokładne informacje dotyczące osoby lub podmiotu, którego upoważniasz do dokonania rejestracji pojazdu. Podaj imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, PESEL lub siedziby firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej (NIP) upoważnionego.
  6. Opis pojazdu: Dokładnie opisz pojazd, który ma zostać zarejestrowany. Wymień markę, model, rok produkcji, numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) oraz numer rejestracyjny (jeśli jest już przypisany).
  7. Czas obowiązywania: Określ czas, przez jaki upoważnienie jest ważne. Możesz ustalić konkretną datę rozpoczęcia i zakończenia upoważnienia lub wskazać, że upoważnienie jest ważne do odwołania.
  8. Podpis i data: Na końcu upoważnienia umieść swoje imię i nazwisko lub nazwę firmy. Podpisz się pod dokumentem.

Wzór upoważnienia do rejestracji pojazdu

wzór upoważnienia do rejestracji pojazdu


Pouczenie: składając pełnomocnictwo należy dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej w
kwocie 17 zł * Pełnomocnictwo udzielone członkom najbliższej rodziny (mąż, żona, syn, córka,
ojciec, matka, brat, siostra) jest zwolnione z opłaty skarbowej. Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 w związku z pkt. 3 kol 4 w części IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.


Zobacz także:

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się swoją opinią!

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.