Upoważnienie do odbioru dziecka – WzórBezpieczeństwo i dobrostan dzieci są priorytetem każdego przedszkola oraz szkoły. W związku z tym, istnieje wiele przypadków, w których rodzice potrzebują upoważnić inną osobę do odbioru swojego dziecka ze szkoły lub przedszkola. Może to wynikać z nieobecności rodzica z powodu pracy, zobowiązań rodzinnych lub innych ważnych powodów.

Aby zapewnić jasne wytyczne i procedury w takich sytuacjach, upoważnienie do odbioru dziecka jest niezbędnym dokumentem. Jest to pisemne upoważnienie, w którym rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę na to, że określona osoba trzecia ma prawo odebrać dziecko ze szkoły lub przedszkola.

W niniejszym artykule przedstawiamy wzór upoważnienia do odbioru dziecka, który może być przydatny dla rodziców, opiekunów prawnych oraz pracowników przedszkoli i szkół. Wzór ten zawiera podstawowe elementy upoważnienia, które można dostosować do indywidualnych potrzeb i wymagań. Przedstawimy również kilka ogólnych wytycznych dotyczących tworzenia takiego dokumentu, aby zapewnić jasność, zgodność z przepisami oraz bezpieczeństwo wszystkich stron zaangażowanych.

Zobacz także: Jak napisać upoważnienie?

Jak napisać upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola?

Oto kilka ogólnych wytycznych dotyczących pisania upoważnienia do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola:

 1. Umieść w prawym górnym rogu dokumentu informacji o miejscu oraz datcie wystawienia upoważnienia
 2. Na górze strony umieść nagłówek na przykład: „Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły/przedszkola”.
 3. Wskaż imię i nazwisko osoby, numer dowodu osobistego, która jest upoważniona do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola. Upewnij się, że podajesz dokładne dane, aby uniknąć nieporozumień. Opcjonalnie możesz także podać np. numer telefonu, jest to szczególnie ważne w przypadku konieczności skontaktowania się z nią w pilnych sytuacjach.
 4. Podaj pełne imię i nazwisko dziecka oraz datę jego urodzenia. To pozwoli na jednoznaczną identyfikację dziecka. Opcjonalnie możesz także wskazać do, której klasy chodzi Twoje dziecko.
 5. Okres ważności: Jeśli upoważnienie jest czasowe, określ dokładny okres, w którym jest obowiązujące. Może to być określony dzień, tydzień, miesiąc lub rok. Jeśli upoważnienie ma obowiązywać przez cały okres nauki dziecka w danej placówce, zaznacz to jasno.
 6. Rozważ dodanie dodatkowych zabezpieczeń, takich jak zdjęcie osoby upoważnionej. To pomoże w potwierdzeniu tożsamości osoby odbierającej dziecko.
 7. Podpis: Na końcu upoważnienia umieść miejsce na podpis. Osoba upoważniona powinna podpisać dokument, potwierdzając swoje zobowiązanie.

Pamiętaj, że powyższe wytyczne stanowią jedynie ogólne wskazówki, a specyfika upoważnień może różnić się od wytycznych w danych żłobku, przedszkolu czy szkole. Warto skonsultować się z dyrektorem placówki edukacyjnej w celu uzyskania dodatkowych informacji i dostosowania upoważnienia do konkretnych wymagań.

Wzór upoważnienia do odbioru dziecka

wzór upoważnienia do odbioru dziecka

Pliki do pobrania:


Czy starsze rodzeństwo może odebrać dziecko ze szkoły?

Tak, w wielu przypadkach starsze rodzeństwo może odebrać młodszego brata lub siostrę ze szkoły. Jednakże, zasady dotyczące tego mogą się różnić w zależności od polityki szkoły lub przedszkola oraz przepisów prawnych.

Aby ustalić, czy starsze rodzeństwo może odebrać dziecko ze szkoły, należy skonsultować się z dyrektorem szkoły lub przedszkola, aby uzyskać jasne wytyczne.

W niektórych przypadkach szkoły mogą wymagać pisemnego upoważnienia od rodzica lub opiekuna prawnego, w którym wyrażone jest zgoda na to, że starsze rodzeństwo ma prawo odbierać dziecko ze szkoły. W takim przypadku, napisz upoważnienie, zawierające imię i nazwisko starszego rodzeństwa, imię i nazwisko dziecka, oraz informacje kontaktowe. Podpisz je jako rodzic lub opiekun prawny, i poproś o podpis dyrektora szkoły lub przedszkola w celu potwierdzenia autentyczności dokumentu.

Należy pamiętać, że nie wszystkie szkoły lub przedszkola mają takie zasady, a decyzja o tym, czy starsze rodzeństwo może odebrać dziecko, zależy od polityki i wytycznych danej placówki edukacyjnej. W celu uniknięcia nieporozumień i zapewnienia bezpieczeństwa dziecka, zawsze zaleca się skonsultowanie tej kwestii bezpośrednio z odpowiednim personelem szkoły lub przedszkola.

Czy jeden rodzic może upoważnić osobę trzecią do odbioru dziecka z przedszkola?

Tak, jeden rodzic może upoważnić osobę trzecią do odbioru dziecka z przedszkola. W takiej sytuacji ważne jest, aby zastosować się do wytycznych przedszkola oraz przepisów prawnych.

Oto kilka ogólnych wytycznych dotyczących upoważnienia jednego rodzica do odbioru dziecka przez osobę trzecią z przedszkola:

 1. Pierwszym krokiem jest skonsultowanie tej kwestii z dyrektorem przedszkola. Przedszkole może mieć swoje własne wytyczne i procedury dotyczące upoważnień, dlatego warto ustalić, jakie są wymagania i procedury obowiązujące w danej placówce.
 2. W większości przypadków przedszkole może zażądać pisemnego upoważnienia od rodzica, w którym wyraża on zgodę na upoważnienie konkretnej osoby do odbioru dziecka. Upewnij się, że upoważnienie zawiera imię i nazwisko dziecka, imię i nazwisko osoby upoważnionej, oraz okres ważności upoważnienia.
 3. W upoważnieniu należy podać również dane kontaktowe osoby upoważnionej, takie jak numer telefonu. To ułatwi kontakt w przypadku konieczności skontaktowania się z tą osobą.
 4. Upoważnienie powinno być podpisane przez rodzica, który udziela upoważnienia. W niektórych przypadkach dyrektor przedszkola może również zażądać swojego podpisu w celu potwierdzenia autentyczności dokumentu.
 5. Pamiętaj, że przedszkole może mieć określone godziny odbioru, procedury identyfikacyjne lub inne zasady, których należy przestrzegać. Upewnij się, że osoba upoważniona jest świadoma tych zasad i może ich przestrzegać podczas odbierania dziecka.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się swoją opinią!

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.