Zaświadczenie o niekaralności – jak je uzyskać i do czego jest potrzebne?Zmieniasz aktualnie pracę i pracodawca poprosił Cię o przedstawienie zaświadczenia o niekaralności?

To nic nadzwyczajnego, dokument ten jest wymagany przy zatrudnieniu na niektóre stanowiska. W jaki sposób uzyskać takie świadectwo, co musi zawierać i gdzie je złożyć? Na te i wiele innych pytań znajdziesz odpowiedzi w poniższym tekście! 

Zaświadczenie o niekaralności jest wymagane w przypadku niektórych stanowisk pracy, takich jak np. sędziego, prokuratora, policjanta, strażaka, pracownika banku czy pracownika ochrony. Są to stanowiska, do których zaświadczenie jest ustawowo wymagane. Dotyczy to tylko osób ubiegających się o pracę, od osób już zatrudnionych pracodawca nie może wymagać zaświadczenia o niekaralności. Takie zaświadczenie będzie Ci również potrzebne do zdobycia pozwolenia na broń, otrzymania licencji transportowej, postępowania przetargowego, uzyskania wizy lub obywatelstwa, czy też uzyskania koncesji na obrót paliwami ciekłymi.

W jaki sposób nabyć zaświadczenie o niekaralności?

Można je uzyskać z Krajowego Rejestru Karnego – KRK, zawarte są w nim dane osób skazanych prawomocnie wyrokiem sądowym za popełnione przestępstwa bądź przestępstwa skarbowe, które są obywatelami Polski i zostały skazane prawomocnie przez sądy innych państw, osoby skazane na karę aresztu oraz poszukiwane listem gończym.

W celu uzyskania zaświadczenia należy złożyć wniosek do KRK o udzielenie informacji o osobie. Obywatel innego państwa Unii Europejskiej może także złożyć wniosek, dane zostaną sprawdzone w rejestrze karnym tego państwa.

Wniosek można złożyć tradycyjnie w Biurze Informacji Rejestru Karnego, takich punktów informacyjnych KRK w Polsce jest kilkadziesiąt (sądy rejonowe lub okręgowe). Jednak coraz częściej wybieraną formą składnia dokumentów jest droga elektroniczna, wymagane jest do tego założenie konta na stronie KRK, a także posiadanie Profilu Zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego, aby móc potwierdzić naszą tożsamość. 

Profil zaufany można nabyć w systemie profil zaufany albo poprzez bank, z którego usług korzystamy.

Lista banków, dzięki którym założysz profil zaufany:

 • Alior Bank,
 • Bank Pekao,
 • PKO Bank Polski,
 • Santander,
 • mBank,
 • Inteligo,
 • ING Bank Śląski,
 • Bank Millenium,
 • T-mobile usługi bankowe.

Należy jednak pamiętać, że jeśli wybierzesz drogę elektroniczną, otrzymasz zaświadczenie w formie pliku XML, które będzie podpisane bezpiecznym podpisem elektrycznym, który świadczy o tym, iż jest to dokument urzędowy. Możesz posługiwać się nim, np. zapisując plik na pendrivie, nagrać plik na płytę CD albo wysłać plik e-mailem do pracodawcy. Wówczas kiedy wydrukujesz zaświadczenie, nie będzie ono już dokumentem urzędowym.

Każdy może również złożyć wniosek listownie, należy wówczas pobrać oraz wypełnić wniosek o udzielenie informacji o osobie. Kolejnym krokiem jest uiszczenie opłaty za pomocą przelewu bankowego na konto Ministerstwa Sprawiedliwości.

Koszty zaświadczeń o niekaralności

Nie należy ono do bezpłatnych usług. Składając wniosek, trzeba załączyć również potwierdzenie zapłaty na kwotę 20 zł przy załatwieniu sprawy internetowo, bądź 30 zł wówczas, jeśli załatwiamy to listownie lub stacjonarnie.

Opłatę można uiścić w kasie w formie gotówkowej lub przy pomocy znaków opłaty sądowej bądź poprzez przelew na Konto Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dane do przelewu:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
PL77101010100400192231000000
SWIFT/BIC NBPLPLPW
Tytuł: imię i nazwisko oraz data zawarte we wniosku.

Zaświadczenie może być bez kosztowe jedynie, wtedy gdy staramy się o wolontariat jako kierownik lub wychowawca obozu dla dzieci oraz młodzieży. Należy dołączyć do wniosku potwierdzenie od organizatora obozu.

W naszym imieniu wniosek może wypełnić pełnomocnik, wysokość poniesionej opłaty za taką transakcję będzie wynosić 17 zł.

Jaki jest czas oczekiwania na zaświadczenie o niekaralności?

Składając wniosek osobiście w punkcie informacyjnym, zaświadczenie uzyskamy od ręki. Jeśli chodzi o drogę elektroniczną i listowną, musimy liczyć się z dłuższym czasem oczekiwania. Urząd wyśle zaświadczenie nie później niż 7 dni od momentu otrzymania naszego wniosku. Przy rejestrach zagranicznych czas oczekiwania może wydłużyć się do 20 dni roboczych.

Zaświadczenia są wydawane jedynie w języku polskim, osoby potrzebujące dokument w innym języku, na własną rękę muszą zająć się tłumaczeniem pisma.

Jakie informacje znajdziemy w zaświadczeniu o niekaralności?

W Krajowym Rejestrze Karnym gromadzone są dane o osobach:

 • przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa bądź przestępstwa skarbowe,
 • które skazano prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 • które są polskimi obywatelami i zostały skazane prawomocnie przez sądy innych państw,
 • przeciwko którym umorzono prawomocnie karne postępowanie w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii,
 • nieletnich, wobec których orzeczono prawomocnie środki poprawcze, wychowawcze lub wychowawczo-lecznicze,
 • wobec których orzeczono prawomocnie środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 • które są poszukiwane listem gończym,
 • które zostały skazane prawomocnie za wykroczenia na karę aresztu,
 • które są aresztowane tymczasowo,
 • które posiadają karę: dożywotniego pozbawienia wolności, aresztu wojskowego, pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności, aresztu oraz zastępczą karę pozbawienia wolności,
 • nieletnich osób umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.

Jak wygląda wniosek o zaświadczenie o niekaralności? Wzór

zaświadczenie o niekaralności

Zaświadczenie o niekaralności a zatarcie wyroku

Gdy nie ma pewności czy wyrok uległ zatarciu, można to sprawdzić poprzez wysłanie do Biura Informacji Krajowego Rejestru Karnego pisma zawierającego dane osobowe tj.:

 • nazwisko,
 • nazwisko rodowe
 • datę i miejsce urodzenia,
 • imiona rodziców,
 • nazwisko rodowe matki,
 • miejsce zamieszkania,
 • obywatelstwo,
 • numer PESEL.

Można także zgłosić się osobiście do biura informacji. Jest to bezpłatna usługa. Wówczas kiedy zostaną spełnione warunki do zatarcia wyroku, proces wydarzy się automatycznie. Skazanie zostanie usunięte z Krajowego Rejestru Karnego.

Alfabetyczna lista miejsc, w których złożysz wniosek o zaświadczenie o niekaralności:

Białystok:
Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku
ul. Marii Curie-Skłodowkiej 1, 15-950 Białystok 

Bielsko Biała:
Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Okręgowym w Bielsku Białej
ul. Cieszyńska 10, 43-300 Bielsko-Biała

Biała Podlaska:
Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej
ul. Brzeska 20/22, 21-530 Biała Podlaska

Bydgoszcz:
Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
ul. Wały Jagiellońskie 2, 85-950 Bydgoszcz

Chełm:
Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Rejonowym w Chełmie
ul. Sienkiewicza 20, 22-100 Chełm

Częstochowa:
Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie
ul. Reytana 6, 42-200 Częstochowa

Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie
ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa

Elbląg:
Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Okręgowym w Elblągu
Pl. Konstytucji 1, 82-300 Elbląg
 
Gdańsk:
Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-958 Gdańsk
 
Gliwice:
Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach
ul. Kościuszki 15, 44-100 Gliwice

Gorzów Wielkopolski:
Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp.
ul. Mieszka I 33, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Jelenia Góra:
Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze
ul. Wojska Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra

Kalisz:
Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu
ul. Aleja Wolności 13, 62-800 Kalisz

Katowice:
Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Okręgowym w Katowicach
ul. Andrzeja 16/18, 40-957 Katowice

Kielce:
Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Okręgowym w Kielcach
ul. Seminaryjna 12a, 25-372 Kielce

Konin:
Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Okręgowym w Koninie
ul. Energetyka 5, 62-510 Konin

Koszalin:
Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Okręgowym w Koszalinie
ul. Waryńskiego 7, 75-950 Koszalin

Kraków:
Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Okręgowym w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków

Krosno:
Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Okręgowym w Krośnie
ul. Wolności 3, 38-400 Krosno

Legnica:
Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Okręgowym w Legnicy
ul. Złotoryjska 40, 59-220 Legnica

Leszno:
Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Rejonowym w Lesznie
ul. Dąbrowskiego 2, 64-100 Leszno
 
Lublin:
Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Rejonowym w Lublinie
ul. Plac Czechowicza 1, 20-072 Lublin

Łomża:
Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Okręgowym w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża

Łódź:
Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Rejonowym w Łodzi
ul. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź

Nowy Sącz:
Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu
ul. Pijarska 3, 33-300 Nowy Sącz

Nowy Targ:
Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu
ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ

Olsztyn:
Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 44, 10-001 Olsztyn

Opole:
Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Okręgowym w Opolu
ul. Plebiscytowa 3a, 45-359 Opole

Ostrołęka:
Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Okręgowym w Ostrołęce
ul. Gomulickiego 5, 07-410 Ostrołęka
Telefon: 29-765-01-10

Ostrowiec Świętokrzyski: 
Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Kościuszki 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Rejonowym w Pile
al. Powstańców Wielkopolskich 79, 64-920 Piła
 
Piotrków Trybunalski:
Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski

Poznań: 
Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu
ul. Marcinkowskiego 32, 60-967 Poznań
 
Płock:
Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Okręgowym w Płocku
pl. Narutowicza 4, 09-404 Płock
 
Radom:
Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Okręgowym w Radomiu
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 26-600 Radom
 
Rzeszów:
Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie
ul. Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów
 
Siedlce:
Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 70, 08-110 Siedlce
Telefon: 25-631-08-40 wew. 105
 
Sieradz:
Punkt Informacyjny KRK o przy Sądzie Okręgowym w Sieradzu
Aleja Zwycięstwa 1, 98-200 Sieradz

Suwałki:
Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Okręgowym w Suwałkach
ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki
 
Świdnica:
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy
pl. Grunwaldzki 14, 58-100 Świdnica
 
Szczecin:
Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie
ul. Kaszubska 42, 70-952 Szczecin
 
Słupsk: 
Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Okręgowym w Słupsku
ul. Zamenhofa 7, 76-200 Słupsk
 
Tarnobrzeg
Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu
ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg
Telefon: 15-823-48-80 wew. 105
 
Tarnów:
Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Okręgowym w Tarnowie
ul. J.Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów
 
Tomaszów Lubelski: 
Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim
ul. Lwowska 55, 22-600 Tomaszów Lubelski
 
Toruń:
Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Okręgowym w Toruniu
ul. Piekary 51, 87-100 Toruń
 
Warszawa:
Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Okręgowym w Warszawie
al. Solidarności 127, 00-951 Warszawa

Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe
ul. Terespolska 15a, 03-813 Warszawa

Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza
ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa

Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia
ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa
 
Włocławek: 
Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Okręgowym we Włocławku
ul. Wojska Polskiego 22, 87-800 Włocławek
 
Wrocław:
Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu
ul. Komandorska 16, 50-950 Wrocław

Zamość:
Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Okręgowym w Zamościu
ul. Akademicka 1, 22-400 Zamość
 
Zielona Góra:
Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze
pl. Słowiański 1, 65-958 Zielona Góra

Źródło: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-zapytan-o-udzielenie-informacji-z-krajowego-rejestru-karnego

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się swoją opinią!

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.