Zawiadomienie o nękaniu – WzórNękające zachowania, znane również jako stalking, stanowią poważne naruszenie prywatności, godności i bezpieczeństwa osób dotkniętych tym problemem. Aby przeciwdziałać nękaniu i zapewnić ochronę ofiarom, istnieją środki prawne, takie jak zawiadomienie o nękaniu, które umożliwiają zgłoszenie przestępstwa organom ścigania.

Niniejszy artykuł przedstawia wzór zawiadomienia o nękaniu, które można złożyć do odpowiednich organów ścigania, takich jak policja lub prokuratura. Zawiadomienie to służy jako pierwszy krok w inicjowaniu procesu ścigania sprawcy i rozpoczęciu postępowania karnej w celu zakończenia nękania.

Czym jest zawiadomienie o przestępstwie nękania?

Zawiadomienie o przestępstwie nękania jest formalnym dokumentem składanym w organach ścigania, takich jak policja lub prokuratura, w celu zgłoszenia popełnienia przestępstwa nękania. Jest to krok początkowy, który inicjuje proces ścigania sprawcy i prowadzi do wszczęcia postępowania karne.

Zawiadomienie o przestępstwie nękania powinno zawierać informacje i dowody dotyczące nękania, a także identyfikację osoby nękanej i osoby nękającej. Poniżej znajdują się elementy, które powinny być zawarte w zawiadomieniu:

 1. Dane osoby nękanej: Należy podać pełne imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz inne istotne dane identyfikacyjne osoby nękanej.
 2. Opis nękania: Należy szczegółowo opisać działania, które stanowią nękanie, wraz z datami, godzinami i miejscami ich wystąpienia. Opis ten powinien być jak najbardziej precyzyjny i zawierać konkretne przykłady działań osoby nękającej.
 3. Dowody: W zawiadomieniu można zamieścić informacje dotyczące dostępnych dowodów, takich jak zapisy komunikacji (np. wiadomości tekstowe, e-maile, nagrania rozmów), listy, notatki, fotografie lub inne dokumenty, które potwierdzają występowanie nękania.
 4. Dane osoby nękającej: Jeśli osoba składająca zawiadomienie zna tożsamość osoby nękającej, należy podać jej pełne imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu lub inne dostępne informacje identyfikacyjne.
 5. Inne istotne informacje: W zawiadomieniu można uwzględnić również inne istotne informacje, takie jak wcześniejsze próby zakończenia nękania, skutki nękania dla osoby nękanej oraz wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być przydatne w prowadzeniu postępowania.

Po złożeniu zawiadomienia o przestępstwie nękania, organy ścigania podejmą odpowiednie kroki w celu przeprowadzenia dochodzenia, a następnie podjęcia działań wobec osoby nękającej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ważne jest, aby skonsultować się z prawnikiem lub organem ścigania w celu uzyskania konkretnych informacji na temat procedur i wymagań dotyczących zawiadomienia o przestępstwie nękania w konkretnej jurysdykcji.

Co podchodzi pod nękanie?

Nękanie, również znane jako stalking, to uporczywe i niepożądane działania podejmowane przez jedną osobę wobec innej, które powodują jej dyskomfort, lęk lub zagrożenie. Nękanie może przybierać różne formy i może być zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Poniżej znajduje się lista przykładów działań, które często podchodzą pod nękanie:

 1. Śledzenie: Osoba nękająca śledzi ruchy i działania ofiary, często poprzez monitorowanie jej miejsca zamieszkania, pracy, szkoły, czy innych miejsc, których regularnie odwiedza.
 2. Kontaktowanie się: Osoba nękająca podejmuje nadmierne próby kontaktu z ofiarą, takie jak nieustanne dzwonienie, wysyłanie wiadomości tekstowych, e-maili, listów lub wiadomości na portalach społecznościowych, mimo braku zgody lub wyraźnego polecenia zakończenia kontaktu.
 3. Przesyłanie niechcianych prezentów lub listów: Osoba nękająca wysyła ofierze niechciane prezenty, kwiaty, listy lub inne materiały, często w sposób uporczywy i nieustający.
 4. Obserwowanie: Osoba nękająca stale obserwuje ofiarę, jej miejsce zamieszkania, pracę, działalność społeczną, a także korzysta z innych źródeł informacji w celu śledzenia jej życia prywatnego.
 5. Szturmuje prywatność: Osoba nękająca narusza prywatność ofiary, wchodząc na jej teren prywatny bez zgody, szukając informacji o niej, przeszukując jej rzeczy osobiste, czy monitorując jej komunikację.
 6. Groźby i zastraszanie: Osoba nękająca stosuje groźby, wywiera presję psychiczną, szantażuje lub zastrasza ofiarę, aby wywrzeć na niej kontrolę lub spowodować jej lęk.

Należy pamiętać, że definicje i zakres nękania mogą się różnić w zależności od jurysdykcji, a przepisy prawne dotyczące nękania również mogą się różnić. W przypadku podejrzeń o nękanie, zawsze zaleca się skonsultowanie z prawnikiem lub organami ścigania, aby uzyskać odpowiednie porady prawne i wsparcie.

Jak złożyć zawiadomienie o nękaniu?

Aby złożyć zawiadomienie o nękaniu, należy podjąć następujące kroki:

 1. Skontaktuj się z odpowiednim organem ścigania: Najczęściej jest to lokalna jednostka policji lub prokuratura. Możesz skontaktować się z dyżurnym numerem alarmowym lub znaleźć informacje kontaktowe do najbliższego komisariatu policji lub prokuratury.
 2. Przygotuj się do złożenia zawiadomienia: Przygotuj się na rozmowę z funkcjonariuszem policji lub prokuratorem. Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne informacje dotyczące nękania, takie jak daty, miejsca i konkretne przykłady działań nękania. Przygotuj również wszelkie dostępne dowody, takie jak wiadomości tekstowe, e-maile, nagrania rozmów, listy, fotografie lub inne dokumenty, które potwierdzają występowanie nękania.
 3. Umów się na spotkanie: Skontaktuj się z odpowiednim organem ścigania i umów się na spotkanie w celu złożenia zawiadomienia. Może to być spotkanie w komisariacie policji lub w prokuraturze. W przypadku niektórych organów ścigania możliwe jest także złożenie zawiadomienia drogą elektroniczną lub telefoniczną. Upewnij się, że dowiesz się, jakie są dostępne opcje w twojej jurysdykcji.
 4. Złożenie zawiadomienia: Na spotkaniu z funkcjonariuszem policji lub prokuratorem opowiedz szczegółowo o przypadkach nękania, przedstaw dowody oraz udzielaj odpowiedzi na ewentualne pytania. Wypełnij także niezbędne formularze lub dokumenty, które będą wymagane przez organ ścigania.
 5. Zdobądź potwierdzenie: Poproś o potwierdzenie złożenia zawiadomienia. Może to być w formie pisemnej, potwierdzenia odbioru lub innego dokumentu, który potwierdzi, że zawiadomienie zostało złożone.
 6. Zachowaj kopie dokumentów: Zachowaj kopie złożonego zawiadomienia oraz wszelkich dokumentów, które dostarczyłeś organowi ścigania. Będą one przydatne dla twojego postępowania oraz dla potencjalnych przyszłych działań prawnych.

Ważne jest, aby jak najszybciej zgłosić nękaniu organom ścigania. Im wcześniej zgłosisz przestępstwo, tym szybciej możliwe będzie podjęcie odpowiednich kroków w celu ochrony twojego bezpieczeństwa i ścigania sprawcy.

Zawiadomienie o przestępstwie nękania – wzór

zawiadomienie o nękaniu wzór


Co dołączyć do zawiadomienia o nękaniu?

Do zawiadomienia o nękaniu można dołączyć następujące dokumenty lub informacje w celu wzmocnienia zgłoszenia i udokumentowania przypadków nękania:

 1. Dowody pisemne: Jeśli posiadasz jakiekolwiek wiadomości tekstowe, e-maile, listy lub notatki od osoby nękającej, dołącz je do zawiadomienia. Przykłady takich dowodów mogą dostarczyć silnych argumentów potwierdzających kontakty niepożądane lub groźne.
 2. Nagrania audio/wideo: Jeśli masz nagrania rozmów, wideo lub dźwięków związanych z nękaniem, można je dołączyć jako dowód. Ważne jest, aby te nagrania były legalne i zgromadzone zgodnie z przepisami prawa.
 3. Zrzuty ekranu: Jeżeli otrzymałeś niechciane wiadomości elektroniczne lub widzisz nieodpowiednie treści na portalach społecznościowych, zrób zrzuty ekranu tych wiadomości lub postów. Zrzuty ekranu mogą stanowić potwierdzenie nękającego zachowania i być ważnymi dowodami.
 4. Dokumentacja medyczna: Jeśli nękanie miało wpływ na twoje zdrowie fizyczne lub psychiczne, możesz dołączyć odpowiednie dokumenty medyczne, takie jak zeznania lekarzy, raporty medyczne, recepty lub zaświadczenia o leczeniu.
 5. Listy od świadków: Jeśli istnieją osoby, które były świadkami nękania lub miały z nim kontakt, poproś je o napisanie listów potwierdzających swoje obserwacje lub doświadczenia. Listy od świadków mogą stanowić istotny element potwierdzający nękanie.
 6. Zdjęcia lub filmy: Jeśli osoba nękająca dokonuje uszkodzenia twojej własności lub pojawia się w miejscach, w których nie powinna, zrób zdjęcia lub nagrania wideo jako dowód.

Wszelkie dostępne dokumenty, które potwierdzają nękające zachowanie i mają związek z konkretnymi incydentami, mogą być dołączone do zawiadomienia. Ważne jest również zabezpieczenie kopii tych dokumentów dla własnego bezpieczeństwa i późniejszego postępowania prawnego.

Pamiętaj, że zawsze warto skonsultować się z prawnikiem lub przedstawicielem organu ścigania, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat dokumentów, które warto dołączyć do zawiadomienia, zgodnie z lokalnymi przepisami i procedurami obowiązującymi w twojej jurysdykcji.za

Jak udowodnić nękanie – stalking?

Aby udowodnić nękanie, czyli stalking, przed organem ścigania i w sądzie, ważne jest zgromadzenie odpowiednich dowodów. Poniżej przedstawiam kilka kroków, które mogą pomóc w udokumentowaniu i udowodnieniu przypadków nękania:

 1. Zachowuj dowody pisemne: Zachowuj wszelkie wiadomości tekstowe, e-maile, listy lub notatki, które otrzymujesz od osoby nękającej. Te dokumenty mogą służyć jako dowód na to, że osoba nękająca kontaktuje się z tobą w sposób niepożądany lub groźny.
 2. Zapisuj daty i godziny: Dokładnie zapisuj daty i godziny, kiedy dochodzi do przypadków nękania. Może to obejmować notowanie dat otrzymania niechcianych wiadomości lub zdarzeń, takich jak pojawianie się osoby nękającej w określonych miejscach.
 3. Zbieraj materiały fotograficzne: Jeśli jesteś w stanie, dokumentuj nękanie za pomocą fotografii lub filmów. Na przykład, jeśli osoba nękająca niszczy twoją własność lub śledzi cię, zrób zdjęcia jako dowód.
 4. Zbieraj świadectwa świadków: Jeśli istnieją osoby, które były świadkami przypadków nękania, poproś je o udzielenie zeznań jako świadków. Ich zeznania mogą wesprzeć twoje twierdzenia i potwierdzić, że rzeczywiście dochodzi do nękania.
 5. Prowadź dziennik zdarzeń: Dokładnie opisuj każdy przypadek nękania w prowadzonym przez siebie dzienniku zdarzeń. Wpisywaj daty, szczegóły incydentów, a także wpływ, jaki mają one na twoje samopoczucie i codzienne funkcjonowanie.
 6. Skonsultuj się z prawnikiem: W przypadku poważnych przypadków nękania warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach nękania lub przemocy domowej. Prawnik będzie w stanie doradzić ci, jakie dodatkowe kroki podjąć i jak najlepiej zgromadzić niezbędne dowody.

Ważne jest, aby zgromadzone dowody były jak najbardziej obiektywne i dokładne. Im więcej solidnych dowodów posiadasz, tym większe są szanse na skuteczne ściganie sprawcy i ochronę swojego bezpieczeństwa.

Czy ta strona była dla Ciebie przydatna?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.