Pozew o zniesławienie – WzórZniesławienie może być bolesnym doświadczeniem dla osób, które padają ofiarą krzywdzących, nieprawdziwych lub poniżających oszczerstw. Jednak istnieją środki prawne, które pozwalają na obronę swojego dobrego imienia i dochodzenie sprawiedliwości. Jednym z takich środków jest złożenie pozwu o zniesławienie.

W tym artykule przedstawimy przykładowy wzór pozwu o zniesławienie, który może stanowić punkt wyjścia dla osób szukających pomocy prawnej w walce z naruszeniem ich reputacji. Ważne jest zrozumienie, że każda sprawa jest unikalna, a konkretny wzór pozwu należy dostosować do indywidualnych okoliczności i obowiązujacych przepisów prawnych. Niemniej jednak, przedstawiony wzór może stanowić pomocne narzędzie i punkt wyjścia dla osób chcących rozpocząć proces sądowy w sprawie zniesławienia.

Czym jest pozew o zniesławienie?

Pozew o zniesławienie to dokument składany przez osobę, która uważa, że jej dobre imię, reputacja lub honor zostały naruszone przez wypowiedzi lub działania innej osoby. Zniesławienie polega na rozpowszechnianiu fałszywych informacji lub pomówień, które mogą negatywnie wpływać na reputację osoby skarżącej.

Celem pozwu o zniesławienie jest domaganie się ochrony swoich praw i naprawienia szkód, jakie zostały wyrządzone przez zniesławienie. W pozew należy przedstawić argumenty, dowody i żądania dotyczące przeprosin, usunięcia zniesławiających treści, odszkodowania lub innych środków naprawczych.

Pozew o zniesławienie składa się do sądu właściwego dla danego obszaru geograficznego i jest rozpatrywany w ramach postępowania sądowego. W procesie sądowym strony mają możliwość przedstawienia swoich dowodów, przesłuchania świadków i argumentacji swoich stanowisk. Sąd podejmuje decyzję w oparciu o dostępne dowody i przepisy prawne, a jeśli uzna, że doszło do zniesławienia, może nałożyć sankcje na osobę, która naruszyła dobre imię drugiej strony.

Jak napisać pozew o zniesławienie?

Jeśli chcesz napisać pozew o zniesławienie, oto kilka wskazówek, które mogą Ci pomóc. Pamiętaj, że zawsze warto skonsultować się z prawnikiem lub adwokatem, aby uzyskać profesjonalne doradztwo i pomoc w pisaniu takiego dokumentu.

 1. Nagłówek i dane strony skarżącej: Na początku dokumentu umieść nagłówek, w którym zawrzesz informacje o sądzie, do którego składasz pozew, oraz dane strony skarżącej (Ciebie). Wymień swoje pełne imię, nazwisko, adres zamieszkania i dane kontaktowe.
 2. Dane strony pozwanej: Następnie podaj dane osoby lub instytucji, którą oskarżasz o zniesławienie. Wymień pełne imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres osoby lub instytucji, której zarzucasz zniesławienie.
 3. Wstęp: Rozpocznij pozew od wstępu, w którym opisz sytuację, która doprowadziła do sporządzenia pozwu o zniesławienie. Pokrótce przedstaw kontekst i opisz, jakie konkretne wypowiedzi lub działania są według Ciebie zniesławieniem.
 4. Opis zniesławienia: W kolejnej części przedstaw dokładny opis zniesławienia. Wyjaśnij, jakie treści zostały wypowiedziane lub rozpowszechnione, oraz w jaki sposób naruszają one Twoje dobre imię i reputację. Podaj konkretne przykłady, daty, miejsca i środki przekazu, za pomocą których miało miejsce zniesławienie.
 5. Dowody: Przedstaw dowody, które posiadasz na poparcie swojego zarzutu o zniesławienie. Mogą to być na przykład kopie publikacji, nagrania audio lub wideo, świadkowie, ekspertyzy, które potwierdzają szkodliwe skutki zniesławienia itp. Przedstaw każdy dowód w sposób szczegółowy i wskazujący na jego związek z zarzutem.
 6. Roszczenie i żądanie: Określ swoje roszczenie wobec osoby/osób pozwanych. Może to obejmować przeprosiny, usunięcie zniesławiających treści, odszkodowanie finansowe lub inne odpowiednie środki naprawcze. Jasnemu określeniu roszczenia powinno towarzyszyć żądanie, aby pozwana strona spełniła te wymagania.
 7. Podpis: Zakończ pozew swoim własnoręcznym podpisem.

Pamiętaj, że powyższe wskazówki mają charakter ogólny, a konkretne wymagania dotyczące formy i treść pozwu mogą się różnić w zależności od danej sprawy. W związku z tym zawsze warto skonsultować się z prawnikiem, aby upewnić się, że pozew jest odpowiednio sformułowany i spełnia wymogi obowiązującego prawa.

Pozew o zniesławienie – wzór

wzór pozwu o zniesławienie


Pozew o zniesławienie na Facebooku

Jeśli chcesz wnieść pozew o zniesławienie dotyczące treści opublikowanych na Facebooku, możesz postępować zgodnie z ogólnymi krokami składania pozwu cywilnego. Oto kilka dodatkowych kroków, które można podjąć w przypadku pozwu o zniesławienie na Facebooku:

 1. Zebranie dowodów: Zidentyfikuj i zgromadź dowody, które potwierdzają zniesławienie, takie jak zrzuty ekranu, linki do obraźliwych postów czy komentarzy, dane użytkownika odpowiedzialnego za treści, itp. Ważne jest, aby mieć udokumentowane dowody na treści zniesławiające i ich źródło.
 2. Zgłoszenie treści do Facebooka: Przed wszczęciem postępowania sądowego, warto rozważyć zgłoszenie zniesławiających treści do Facebooka. Facebook posiada procedury i narzędzia do zgłaszania treści, które naruszają regulamin platformy. W przypadku naruszenia zasad Facebooka, treści mogą zostać usunięte przez platformę.
 3. Skonsultuj się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach internetowych: Znalezienie prawnika specjalizującego się w sprawach internetowych i zniesławieniach online może być pomocne. Taki prawnik będzie miał wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z internetem, w tym z przypadkami zniesławienia na platformach społecznościowych.
 4. Sporządź pozew i złóż go do sądu: Współpracując z prawnikiem, sporządź pozew zawierający wszystkie niezbędne informacje, w tym informacje dotyczące zniesławiających treści, ich skutków i żądania, np. usunięcia treści, przeprosin, odszkodowania itp. Następnie złóż pozew do właściwego sądu.
 5. Uzyskaj dane użytkownika: Jeśli nie jesteś w stanie zidentyfikować osoby odpowiedzialnej za zniesławienie na Facebooku, Twojemu prawnikowi może być potrzebna pomoc ze strony Facebooka w celu uzyskania danych użytkownika publikującego treści zniesławiające. Prawnik może wystąpić o takie informacje w celu identyfikacji osoby odpowiedzialnej.
 6. Postępowanie sądowe i wyrok: Proces sądowy będzie przebiegał zgodnie z ogólnymi zasadami postępowania cywilnego. Sąd rozważy dostępne dowody i argumenty przedstawione przez obie strony, a następnie wyda wyrok. Wyrok może obejmować różne środki naprawcze, takie jak przeprosiny, usunięcie treści, odszkodowanie itp.

W przypadku pozwu o zniesławienie na Facebooku, warto mieć na uwadze, że przepisy dotyczące odpowiedzialności platformy i usuwania treści mogą się różnić w zależności od kraju i regulacji prawnych obowiązujących w danym obszarze. Zawsze warto skonsultować się z prawnikiem, aby uzyskać dokładną poradę prawna i zrozumieć proces sądowy w Twoim konkretnym przypadku.

Zobacz także: Zawiadomienie o nękaniu – Wzór

Jak założyć sprawę cywilna o zniesławienie?

Aby założyć sprawę cywilną o zniesławienie, wykonaj poniższe kroki:

 1. Pierwszym krokiem jest skonsultowanie się z prawnikiem lub adwokatem, który pomoże Ci zrozumieć proces i udzielić konkretnej porady prawnej. Prawnicy mają wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw o zniesławienie i będą w stanie pomóc Ci w zrozumieniu swoich praw i opcji.
 2. Przygotuj i zebrane wszystkie dowody, które potwierdzają, że doszło do zniesławienia. Mogą to być nagrania, wiadomości, artykuły prasowe, świadkowie, czy inne dokumenty, które mają istotne znaczenie dla Twojej sprawy.
 3. Współpracując z prawnikiem, sporządź pozew, który zawiera wszystkie niezbędne informacje. Pozew powinien zawierać dane strony skarżącej (Ciebie), dane strony pozwanej (osoby/osób oskarżonych o zniesławienie), opis faktów, dowody oraz żądania dotyczące przeprosin, usunięcia treści, odszkodowania lub innych środków naprawczych.
 4. Po sporządzeniu pozwu, zanieś go osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika prawnego do właściwego sądu. Złożenie pozwu jest formalnym aktem, który rozpoczyna proces sądowy.
 5. Po złożeniu pozwu, sąd rozpocznie postępowanie sądowe. Będziesz musiał przedstawić swoje dowody i argumenty przed sądem. Może być konieczne przesłuchanie świadków lub zasięgnięcie opinii biegłych. Przeciwna strona będzie miała również możliwość przedstawienia swojej obrony.
 6. Po przeprowadzeniu procesu sądowego, sąd wyda wyrok. W przypadku uzasadnionego zarzutu o zniesławienie, sąd może orzec na korzyść osoby skarżącej i nałożyć sankcje na osobę/osoby pozwane. Wyrok może obejmować przeprosiny, usunięcie treści, odszkodowanie lub inne środki naprawcze.

Opłata za pozew o zniesławienie

W przypadku pozwu o zniesławienie, obecnie obowiązująca opłata sądowa wynosi 600 zł. Ta kwota jest stała i niezależna od wartości przedmiotu sporu.


Art. 13. [Opłata stała ustalana według wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia; opłata stosunkowa]
1. W sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą
ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia
wynoszącej:
1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
2) ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;
3) ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;
4) ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;
5) ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

 1. W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości
  przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową
  wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

Dz.U.2023.0.1144 t.j. – Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się swoją opinią!

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.