Pozew o alimenty – WzórPozew o alimenty składany jest najczęściej w chwili, gdy doszło do rozpadu związku małżeńskiego i jedna ze stron domaga się uregulowania kwestii dotyczących płacenia na potrzeby dziecka, bądź całej rodziny. Pozew o alimenty jest pismem procesowym, który należy złożyć w sądzie, aby w ogóle mogło dojść do sprawy o świadczenie alimentacyjne. Jeśli zastanawiasz się jak napisać pozew o alimenty i jakie elementy powinien on zawierać, aby wniosek był prawidłowo sporządzony to doskonale trafiłaś.

Gdzie należy złożyć wniosek o alimenty?

Zanim przejdziemy do tego jak napisać pozew o alimenty, należy najpierw dowiedzieć się, gdzie wniosek o alimenty powinien być złożony. Podpowiadamy, że osoba, która składa pozew powinna udać się do sądu rejonowego. Jeśli pozew o alimenty dotyczy dziecka, wówczas rodzić może złożyć wniosek o alimenty w sądzie rejonowym, gdzie mieszka pozwany, albo w sądzie rejonowym, gdzie mieszka dziecko. W sytuacji, gdy pozwany przebywa za granicą wówczas najwygodniej jest złożyć pozew o alimenty w sądzie, gdzie zamieszkuje powód, czyli strona składająca wniosek.

Jak napisać pozew o alimenty?

Poniżej przedstawimy kilka elementów, które obowiązkowo muszą znaleźć się w pozwie o alimenty. Jeśli jednak nie czujesz się na siłach, aby samodzielnie napisać pozew o alimenty może lepiej będzie jak udasz się z tym do wykwalifikowanego prawnika. Pozew o alimenty jest pismem procesowym i nie powinny znaleźć się w nim żadne błędy.

Dla ułatwienia podzielimy pozew na kilka części. W pierwszej części konieczne jest wskazanie stron, czyli wpisanie dokładnych danych dotyczących powoda i pozwanego. W kolejnej części określane są roszczenia, czyli wnioski. Bardzo ważną częścią w pozwie jest sformułowanie uzasadnienia, czyli uargumentowanie wszystkich wcześniejszych roszczeń. Nie można też zapomnieć o tym, że pozew o alimenty należy wzbogacić o odpowiednie załączniki (dokumenty).

Zobacz także: Pozew o rozwód bez orzekania o winie - Wzór

Strony pozwu o alimenty – powód i pozwany

Jeżeli już ustalono, do którego sądu rejonowego będzie składany wniosek o alimenty można przejść dalej. Część dotycząca stron pozwu jest również ważna jak wszystkie dalsze części. Należy zadbać o to, aby jak najbardziej szczegółowo i dokładnie wypełnić każde pole we wniosku o alimenty. Zazwyczaj z określeniem pozwanego nie ma większych trudności. Problem pojawia się w przypadku powoda, zwłaszcza gdy sprawa dotyczy dziecka, które nie ukończyło jeszcze 18 roku życia. W przypadku dzieci niepełnoletnich rodzic będący opiekunem występuje w roli powoda. Jeśli zaś dziecko ukończyło 18 lat, może już ono samodzielnie podpisać pozew o alimenty.

W pozwie muszą się znaleźć następujące informacje:

 • imię i nazwisko powoda wraz z jego adresem zamieszkania i adresem do korespondencji;
 • numer PESEL dziecka będącego powodem;
 • dane prawnego opiekuna (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji jeśli jest inny, nr telefonu i nr PESEL);
 • imię i nazwisko pozwanego wraz z adresem zamieszkania, adresem do korespondencji, nr telefonu i nr PESEL.

Roszczenia powoda

We wnioski o alimenty powód musi wskazać jakie są jego oczekiwania względem pozwanego. Najlepiej jak we wniosku znajdzie się: 

 • konkretna kwota, trzeba określić tzw. „wartość przedmiotu sporu”;
 • termin w jakim ma być wypłacane świadczenie, przykładowo wskazanie, że świadczenie ma być płacone do 10. dnia każdego miesiąca;

W tym miejscu powód może również zawrzeć inne wnioski np. wniosek o ustawowe odsetki w przypadku jakichkolwiek opóźnień; wniosek o zasądzenie, aby to pozwany ponosił koszty rozprawy o alimenty itp.

Pozew o alimenty – uzasadnienie

Dla wielu osób część, w której musi się znaleźć uzasadnienie pozwu uważana jest z najtrudniejszą. W gruncie rzeczy nie jest ona taka skomplikowana. Trzeba pamiętać przede wszystkim o tym, że w tej części należy w odpowiedni sposób uargumentować wszystkie zawarte we wniosku roszczenia. Należy przekonać sąd o słuszności naszych racji, tak aby pozytywnie rozpatrzył prośbę zawartą we wniosku. Musisz pamiętać o:

 • wskazaniu stanu majątkowego i sytuacji zarobkowej pozwanego rodzica;
 • poinformowaniu, czy pozwany rodzic łoży na dziecko i jakie są to dokładnie kwoty w obrębie miesiąca;
 • podać dane na temat stanu majątkowego rodzica pełniącego aktualnie opiekę nad dzieckiem;
 • wskazać wszystkie kosztów, które musi ponosić rodzic na utrzymanie dziecka i wskazać, czy go na to stać;
 • powód powinien wskazać czy aktualnie pracuje, czy może musiał poświęcić się opiece nad dzieckiem i zrezygnować z wykonywania pracy zarobkowej.

Uzasadnienie to oczywiście nie wszystko. Na poparcie swoich słów powód powinien przygotować pakiet odpowiednich dokumentów. Materiały dowodowe odgrywają w tym przypadku bardzo ważną rolę. Warto zatem przedstawić zaświadczenie o zarobkach, zbierać rachunki i faktury, a także znaleźć świadków, którzy będą zeznawać na jego korzyść i potwierdzą jego słowa.  

Pozew o alimenty – niezbędne załączniki

Do pozwu o alimenty powinny być dołączone dokumenty, w oparciu o które sąd będzie mógł ustalić jakie są potrzeby uprawnionego, a także jakie możliwości finansowe ma zobowiązany. Od tego w głównej mierze zależy to jak wysokie będzie przyznane świadczenie alimentacyjne.

 • odpis aktu urodzenia dziecka;
 • odpis aktu małżeństwa, albo wyroku rozwodowego;
 • zaświadczenie o zarobkach, albo zaświadczenie, że jest się osobą bezrobotną – obu stron; decyzje potwierdzające otrzymane zasiłki i świadczenia;
 • zaświadczenie, w którym wskazane są koszty związane z utrzymaniem dziecka (koszty związane z wyżywieniem, zajęciami pozalekcyjnymi, korepetycja itp.);
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające, że dziecko wymaga szczególnej opieki np. rehabilitacji;
 • wskazanie wysokości kosztów ponoszonych na utrzymanie domu np. rachunki za prąd, gaz itp.;
 • inne dokumenty, które zdaniem powoda mogą mieć wpływ na wysokość alimentów.

Pozew o alimenty prawie skończony. Trzeba jeszcze tylko pamiętać, aby na końcu znalazł się podpis powoda. Jeśli zabraknie podpisu to niestety sąd nie zajmie się rozpatrzeniem pisma. Pozew o alimenty musi być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz trafia do sądu, a drugi kierowany jest do strony pozwanej. Warto składając pozew osobiście w sądzie mieć jeszcze jeden egzemplarz, na którym zostanie potwierdzone złożenie dokumentów w sądzie. 

Wzór pozwu o alimenty

wzór pozwu o alimenty

Pliki do pobrania:


Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się swoją opinią!

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.