Wezwanie do zwrotu zaliczki – WzórW dzisiejszych czasach coraz więcej transakcji dokonywanych jest z wykorzystaniem zaliczek. Niestety, nie zawsze druga strona spełnia swoje zobowiązania i zwraca zaliczkę w przypadku, gdy umowa zostaje rozwiązana lub jej warunki nie są spełnione. W takiej sytuacji warto poznać procedurę wezwania do zwrotu zaliczki oraz wzór pisma, które należy wysłać do drugiej strony. W niniejszym artykule przedstawimy wstęp do tematu i wzór pisma, które pomogą odzyskać zaliczkę w przypadku jej nieuzasadnionego zatrzymania przez drugą stronę.

Czym jest wezwanie do zwrotu zaliczki?

Wezwanie do zwrotu zaliczki to pismo lub dokument, którym osoba lub firma, która wpłaciła zaliczkę na usługę lub towar, domaga się zwrotu wpłaconych środków od drugiej strony, która nie wywiązała się z umowy lub zobowiązań. Wezwanie do zwrotu zaliczki jest jednym z kroków, jakie można podjąć w przypadku nieotrzymania zapłaty lub niespełnienia umowy przez drugą stronę. Zazwyczaj wezwanie zawiera informacje o terminie zwrotu zaliczki, informacje o transakcji, wskazanie numeru konta bankowego, na które ma zostać dokonany zwrot oraz pouczenia o ewentualnych konsekwencjach prawnych, w przypadku braku zwrotu zaliczki w określonym terminie.

Wezwanie do zwrotu zaliczki – jakie elementy powinno zawierać?

Wezwanie do zwrotu zaliczki to pismo wysyłane przez osobę lub firmę, która wpłaciła zaliczkę na usługę lub towar, ale ostatecznie nie skorzystała z usługi lub nie otrzymała towaru. Elementy wezwania do zwrotu zaliczki powinny obejmować:

 1. Dane adresowe i personalne obu stron – w tym nazwy, adresy, numery telefonów i adresy e-mail.
 2. Wskazanie transakcji – dokładne określenie, na jaką usługę lub towar została wpłacona zaliczka, w jakiej kwocie i w jakim celu.
 3. Prośba o zwrot zaliczki – w jasny sposób zaznaczono, że wysyłający wezwanie oczekuje zwrotu zaliczki w ciągu określonego terminu.
 4. Określenie terminu zwrotu zaliczki – należy podać precyzyjny termin zwrotu zaliczki oraz przypomnieć o konsekwencjach braku zwrotu w terminie.
 5. Informacje dotyczące sposobu zwrotu zaliczki – należy wskazać, na jakie konto bankowe lub adres należy przelać zaliczkę.
 6. Załączniki – wezwanie powinno zawierać kopię dowodu wpłaty zaliczki lub innych dokumentów potwierdzających transakcję.
 7. Wnioski – w końcowej części wezwania powinno być zawarte wyraźne zaznaczenie, że w przypadku braku zwrotu zaliczki w terminie, wysyłający wezwanie będzie zmuszony podjąć dalsze kroki prawne, np. skierować sprawę do sądu.

Wezwanie do zwrotu zaliczki powinno być sporządzone w jasny i precyzyjny sposób, aby uniknąć późniejszych nieporozumień między stronami.

Jak napisać pismo o zwrot zaliczki?

Oto kilka kroków, jak napisać pismo o zwrot zaliczki:

 1. Wprowadzenie – rozpocznij pismo od wprowadzenia, w którym powinieneś wymienić swoje dane osobowe, dane osoby lub firmy, która ma zwrócić zaliczkę, a także cel i okoliczności wpłaty zaliczki.
 2. Określenie żądania – w kolejnym kroku należy wyraźnie określić swoje żądanie i zażądać zwrotu zaliczki. Wskazanie kwoty oraz terminu wpłaty zaliczki jest istotne, aby uniknąć nieporozumień.
 3. Wskazanie podstaw prawnych – warto wskazać podstawy prawne, na których opierasz swoje żądanie, np. zapisy umowy lub Kodeksu Cywilnego, a także wskazać, jakie konsekwencje mogą wyniknąć z braku zwrotu zaliczki.
 4. Dane do zwrotu – wskazanie dokładnych danych do zwrotu, takich jak numer konta bankowego, adres do korespondencji lub inny sposób wypłaty zaliczki.
 5. Zakończenie – zakończ pismo podsumowaniem swojego żądania, datą, podpisem i swoimi danymi kontaktowymi, aby osoba lub firma, która ma zwrócić zaliczkę, mogła się z Tobą skontaktować.
 6. Załączniki – w przypadku, gdy masz dokumenty, które potwierdzają wpłatę zaliczki, należy je dołączyć do pisma.

Wzór wezwanie do zwrotu zaliczki

Wzór wezwanie do zwrotu zaliczki


Kiedy można domagać się zwrotu zaliczki?

Zwrot zaliczki można domagać się w przypadku, gdy druga strona nie wywiązała się z umowy lub umowa została rozwiązana z przyczyn leżących po stronie tej osoby. Jeśli na podstawie umowy przewidziano zwrot zaliczki w takiej sytuacji, to można domagać się jej zwrotu. Warto jednak pamiętać, że każda umowa jest inna i zawiera odmienne postanowienia co do zwrotu zaliczki, dlatego warto dokładnie przeanalizować umowę, zanim podejmie się decyzję o domaganiu się zwrotu zaliczki.

Co zrobić gdy ktoś nie chce zwrócić zaliczki?

Jeśli osoba lub firma, która otrzymała zaliczkę, odmawia zwrotu środków, można podjąć następujące kroki:

 1. Skontaktuj się z drugą stroną w celu wyjaśnienia sytuacji i przypomnienia o swoim żądaniu zwrotu zaliczki. Być może jest to tylko pomyłka lub nieporozumienie.
 2. Przypomnij drugiej stronie o konsekwencjach prawnych wynikających z braku zwrotu zaliczki. Wymienić można np. kary umowne lub ewentualne skierowanie sprawy do sądu.
 3. Wyślij formalne wezwanie do zwrotu zaliczki – jeśli próby uzyskania zwrotu zaliczki drogą polubowną nie przynoszą efektu, można wysłać formalne wezwanie do zwrotu zaliczki za pośrednictwem rejestrowanego listu lub poczty elektronicznej. Wezwanie powinno zawierać wszystkie wymagane informacje oraz wyznaczyć ostateczny termin zwrotu zaliczki.
 4. Zgłoś sprawę do organów państwowych – w przypadku, gdy druga strona nadal odmawia zwrotu zaliczki, można zgłosić sprawę do odpowiednich organów państwowych, np. do Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji, Inspekcji Handlowej lub skierować sprawę do sądu.

W przypadku odmowy zwrotu zaliczki, warto skonsultować się z prawnikiem lub ekspertem ds. prawnych, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat możliwych kroków oraz sposobu postępowania w sytuacji, gdy druga strona odmawia zwrotu zaliczki.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się swoją opinią!

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.