Wezwanie do zapłaty czynszu – WzórWezwanie do zapłaty czynszu jest pismem, w którym właściciel nieruchomości lub zarządca nieruchomości żąda od najemcy/dzierżawcy zapłaty należności za zaległy czynsz za korzystanie z nieruchomości. Gdy najemca nie uregulował płatności w terminie – masz prawo przekazać mu wezwanie do zapłaty za czynsz.

Art. 669 k.c. Termin płatności czynszu
1. Najemca obowiązany jest uiszczać czynsz w terminie umówionym.
2. Jeżeli termin płatności czynszu nie jest w umowie określony, czynsz powinien być płacony z góry, a mianowicie: gdy najem ma trwać nie dłużej niż miesiąc - za cały czas najmu, a gdy najem ma trwać dłużej niż miesiąc albo gdy umowa była zawarta na czas nie oznaczony - miesięcznie, do dziesiątego dnia miesiąca.

Jak napisać wezwanie do zapłaty zaległego czynszu?

Aby napisać wezwanie do zapłaty zaległego czynszu, należy zastosować się do następujących kroków:

 1. Nagłówek
  Na początku wezwania należy umieścić nagłówek zawierający dane najemcy oraz danych wynajmującego, w tym imię i nazwisko lub nazwę firmy i adres.
 2. Wstęp
  Wstęp powinien zawierać informację o zaległym czynszu, w tym okres, za który jest on naliczony oraz kwotę, jaką należy zapłacić.
 3. Główna treść
  W głównej części wezwania należy dokładnie opisać sytuację, w której znajduje się najemca. Powinno się wyjaśnić, jakie są konsekwencje opóźnienia w płaceniu czynszu, np. naliczanie odsetek, wypowiedzenie umowy najmu.
 4. Termin płatności
  Ważne jest, aby określić dokładny termin płatności zaległego czynszu oraz podać informacje o konsekwencjach wynikających z braku zapłaty w ustalonym terminie.
 5. Podsumowanie
  Wezwanie powinno być podsumowane jednoznacznym zapytaniem o uregulowanie zaległego czynszu.
 6. Zakończenie
  Na koniec wezwania należy umieścić podpis osoby uprawnionej do wystawienia wezwania oraz datę.

Ważne jest, aby zachować kopię wezwania oraz dowód doręczenia. Następnie należy monitorować termin zapłaty i podjąć dalsze kroki prawne, jeśli zaległość nie zostanie uregulowana w terminie.

Zobacz także: Rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron

Wezwanie do zapłaty zaległego czynszu – co musi zawierać?

Wezwanie do zapłaty zaległego czynszu powinno zawierać następujące informacje:

 1. Imię i nazwisko najemcy/dzierżawcy oraz adres nieruchomości.
 2. Kwotę zaległości oraz okres, za który jest ona naliczana (np. od kiedy do kiedy).
 3. Termin na uregulowanie zaległości.
 4. Informację o sposobie zapłaty – numer konta bankowego.
 5. Informację o konsekwencjach nieuregulowania zaległości, takich jak podjęcie dalszych kroków prawnych, wypowiedzenie umowy i eksmisję oraz zapłatę zaległego czynszu wraz z obowiązującymi odsetkami.
 6. Dane kontaktowe właściciela/zarządcy nieruchomości, w celu uzyskania dodatkowych informacji lub rozwiązywania ewentualnych problemów.
 7. Podpis właściciela/zarządcy nieruchomości.
 8. Datę wysłania wezwania.
 9. Informację o tym, że jest to wezwanie do zapłaty zaległego czynszu.

Wzór wezwania do zapłaty czynszu


[Miejscowość, Data]

[Imię i nazwisko najemcy/dzierżawcy]
[adres zamieszkania najemcy]

[Imię i nazwisko właściciela/zarządcy]
[adres wynajmującego]

WEZWANIE DO ZAPŁATY CZYNSZU NAJMU

Szanowny Panie/Pani,

Niniejszym przesyłam/przesyłamy wezwanie do zapłaty czynszu za korzystanie z nieruchomości znajdującej się przy ul. [adres], w [miejscowość]. Zaległości z tytułu zaległego czynszu wynoszą łącznie [kwota zaległego czynszu] złotych i dotyczą okresu od [data] do [data].

Przypominam/przypominamy, że zgodnie z umową najmu zawartą w dniu [data], zobowiązany jest Pan/Pani do płacenia czynszu w określonych terminach.

Proszę/Prosimy o natychmiastową zapłatę zaległości na rachunek bankowy [numer konta]. Jeśli zaległość nie zostanie uregulowana w ciągu [liczba dni] dni od daty doręczenia niniejszego wezwania, zastrzegam/zastrzegamy sobie prawo do podjęcia dalszych kroków prawnych.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę/prosimy o kontakt pod numerem telefonu [numer telefonu] lub adresem e-mail [adres e-mail].

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko właściciela/zarządcy]


Pobierz darmowy wzór:


Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się swoją opinią!

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.