Podanie o podwyżkę wynagrodzenia – WzórPodanie o podwyżkę jest ważnym dokumentem, który wyraża twoje życzenie dotyczące zwiększenia wynagrodzenia za twoją pracę. Aby uzyskać pozytywną odpowiedź, ważne jest, aby podanie było profesjonalne, jasne i przede wszystkim uzasadnione. W niniejszym poradniku przedstawimy krok po kroku jak napisać skuteczne podanie o podwyżkę, od przygotowania argumentów po sformułowanie właściwej prośby. Zadbaj o to, aby twoje podanie było jasne i przekonujące, a szansa na uzyskanie pożądanej podwyżki zwiększy się znacząco.

Jak napisać podanie o podwyżkę wynagrodzenia?

Aby napisać skuteczne podanie o podwyżkę wynagrodzenia, należy przestrzegać kilku ważnych zasad:

 1. Przygotuj się i przyjrzyj swojej sytuacji zawodowej: przed napisaniem podania o podwyżkę, dokładnie przeanalizuj swoje osiągnięcia, umiejętności, zadania, obowiązki i wkład w rozwój firmy. Przyjrzyj się swojej aktualnej płacy i porównaj ją z rynkowymi stawkami w Twojej branży.
 2. Zwróć uwagę na sposób przedstawienia argumentów: argumenty powinny być poparte konkretnymi przykładami, wskazującymi na Twoją wartość dla firmy. Staraj się skupić na tym, co zrobiłeś dla firmy, a nie na tym, czego oczekujesz od firmy.
 3. Napisz podanie w sposób klarowny i zwięzły: podanie powinno być napisane w sposób klarowny i zwięzły, nie powinno zawierać niepotrzebnych szczegółów. Staraj się przedstawić swoje argumenty w sposób zrozumiały dla odbiorcy.
 4. Pamiętaj o tonie podania: ton podania powinien być profesjonalny i uprzejmy, unikaj agresywnych i żądających tonów.
 5. Zadbaj o poprawność językową: podanie powinno być napisane w sposób poprawny językowo i bez błędów ortograficznych.

Ważne jest, aby pamiętać, że podanie o podwyżkę powinno być napisane w sposób uprzejmy i profesjonalny, a także zawierać konkretne i uzasadnione argumenty. Przed złożeniem podania warto również przeanalizować sytuację finansową firmy i przygotować się na ewentualne negocjacje z pracodawcą.

Zobacz także: Jak napisać podanie?

 Co powinno zawierać podanie o podwyżkę?

 1. Nazwę miejscowości oraz datę.
 2. Adresat: W pierwszej kolejności należy określić, do kogo kierujemy nasze podanie, czyli osobę odpowiedzialną za wynagrodzenia w naszej firmie.
 3. Tytuł: Tytuł powinien być zwięzły i jasny, np. „Podanie o podwyżkę”.
 4. Formalne powitanie: Należy powitać adresata i użyć jego tytułu np. „Szanowny Panie Dyrektorze”.
 5. Uzasadnienie: W tej części należy wyjaśnić powód, dla którego uważamy się za zasługujących na podwyżkę. Można tu wymienić nasze osiągnięcia, dodatkowe obowiązki lub długoletni staż pracy.
 6. Wzmianka o rynkowych stawkach – porównanie wynagrodzenia, które otrzymujesz, do średniej stawki w branży i uzasadnienie swojego żądania.
 7. Prośba: Na końcu należy wyrazić prośbę o podwyżkę i określić oczekiwaną kwotę.
 8. Zakończenie: Na koniec należy podziękować za rozpatrzenie naszego podania i wyrazić nadzieję na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.
 9. Podpis: własnoręczny podpis.

Podanie o podwyżkę – Wzór wniosku


[miejscowość, data]

[imię i nazwisko pracownika]
[stanowisko]

[imię i nazwisko przełożonego]
[dane firmy]

Wniosek o podwyżkę wynagrodzenia

Szanowny Panie/Pani,

Chciałbym poprosić o podwyżkę mojego wynagrodzenia, z uwagi na moje wysiłki i osiągnięcia w pracy w firmie [nazwa firmy]. Od [data zatrudnienia] pracuję jako [stanowisko] i z przyjemnością stwierdzam, że cieszę się pracą w tej firmie oraz że pracuję z zaangażowaniem i entuzjazmem. Zauważyłem, że moje umiejętności i doświadczenie w [dział] przyniosły pozytywne wyniki i efekty dla firmy oraz klientów.

Od początku mojego zatrudnienia, zawsze starałem się wywiązać ze swoich obowiązków w jak najlepszy sposób i uczestniczyć w projektach, które przyczyniły się do rozwoju naszej firmy. Wierzę, że moje wysiłki i osiągnięcia zasługują na wynagrodzenie adekwatne do mojego zaangażowania i wkładu.

Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że od czasu mojego ostatniego wzrostu wynagrodzenia [data], rynek pracy oraz nasza branża uległy znacznej zmianie i wzrosły wymagania dotyczące umiejętności i kwalifikacji pracowników. Wierzę, że moja ciągła edukacja i rozwój zawodowy, a także moje wyniki i sukcesy w pracy, uprawniają mnie do podwyżki wynagrodzenia.

Zauważam, że moja aktualna płaca nie jest adekwatna do mojego doświadczenia i umiejętności oraz rynkowych stawek w branży. Z uwagi na powyższe, proszę o przemyślenie i rozważenie mojego wniosku o podwyżkę wynagrodzenia i uwzględnienie moich argumentów.

Z poważaniem,
[podpis pracownika]


Do pobrania:


Przykład prawidłowo napisanego podania o podwyżkę wynagrodzenia:

Szanowny Panie Dyrektorze,

Zwracam się z prośbą o podwyżkę wynagrodzenia. Pracuję w Państwa firmie jako specjalista ds. obsługi klienta od 10.10.2018 roku, jako lojalny i wysoko wykwalifikowany pracownik, jestem bardzo zaangażowany w moją pracę i stale staram się ją wykonywać jak najlepiej. W ciągu ostatnich kilku lat uzyskałem wiele pochwał od moich przełożonych, a także wiele nagród za moją pracę.

W związku z moim zaangażowaniem i osiągnięciami, uważam, że zasługuję na podwyżkę wynagrodzenia. Oczekuję podwyżki w wysokości 15%.

Dziękuję za rozpatrzenie mojego podania. 

Zobacz także: Jak napisać notatkę służbową?

Wniosek o podwyżkę wynagrodzenia – argumenty

Jeśli planujesz napisać wniosek o podwyżkę wynagrodzenia, powinieneś przedstawić silne argumenty, które poprą Twoją prośbę. Najlepiej złożyć podanie o podwyżkę, gdy masz już jakieś konkretne osiągnięcia i argumenty na swoją korzyść, które możesz przedstawić w rozmowie z przełożonym. Idealnym momentem jest również okres podsumowań i planowania budżetu w firmie. Warto też upewnić się, że firma ma stabilną sytuację finansową i możliwość przyznania podwyżki.

Argumenty, które możesz użyć składając podanie o podwyżkę:

 1. Twoje osiągnięcia i zaangażowanie: Jeśli udało Ci się osiągnąć dobre wyniki i przyczyniłeś się do rozwoju firmy, możesz wykorzystać to jako argument dla swojej prośby o podwyżkę. Przedstaw konkretne przykłady swojego wkładu, takie jak: zwiększenie sprzedaży, wprowadzenie nowych pomysłów, zaangażowanie w projekty itp.
 2. Wzrost odpowiedzialności i obowiązków: Jeśli Twoje obowiązki i odpowiedzialności wzrosły, a Twoje wynagrodzenie pozostało na stałym poziomie, możesz argumentować, że potrzebujesz podwyżki, aby odzwierciedlić swoją wartość dla firmy.
 3. Równoważenie rynkowych stawek: Jeśli porównałeś swoje wynagrodzenie z rynkowymi stawkami w Twojej branży i okazało się, że jest znacznie niższe, możesz przedstawić to jako argument dla swojej prośby o podwyżkę.
 4. Zaangażowanie w długoterminową współpracę: Jeśli jesteś długoterminowym pracownikiem i chcesz kontynuować swoją pracę w firmie, możesz przedstawić swoją prośbę o podwyżkę jako sposób na podkreślenie swojego zaangażowania w długoterminową współpracę.
 5. Zmiana sytuacji życiowej: Jeśli Twoja sytuacja życiowa uległa zmianie, np. zmiana miejsca zamieszkania lub rodzenie się dziecka, możesz argumentować, że potrzebujesz podwyżki, aby poradzić sobie z nowymi kosztami.
 6. Brak adekwatnego wynagrodzenia: Jeśli uważasz, że Twoje wynagrodzenie nie jest adekwatne do Twojej pracy i wiedzy, możesz przedstawić to jako argument dla swojej prośby o podwyżkę.

W podaniu o podwyżkę warto podać kwotę, na jaką liczysz. Jest to jasne i bezpośrednie wyrażenie twoich oczekiwań. Dzięki temu twój przełożony lub dział HR będzie miał jasno określony cel do osiągnięcia i będzie wiedział, o jakiej kwocie rozmawiamy. Jednocześnie, pamiętaj o tym, że ostateczna decyzja nie zależy wyłącznie od ciebie i twojego życzenia, ale również od budżetu firmy i możliwości jej wynagrodzenia. Dlatego też, jeśli masz jakieś pytania dotyczące kwoty, warto je omówić na spotkaniu z przełożonym lub działem HR.

Jakich argumentów nie powinniśmy używać prosząc o podwyżkę?

Nie używaj argumentów takich jak:

 • Prośby o podwyżkę z powodu osobistych potrzeb finansowych, takich jak zakup nowego samochodu czy remont mieszkania.
 • Porównywanie własnego wynagrodzenia z wynagrodzeniami innych pracowników, ponieważ każdy przypadek jest inny i każdy pracownik jest oceniany indywidualnie.
 • Używanie groźby odejścia z pracy, ponieważ to nie jest profesjonalne i nie jest skutecznym sposobem na uzyskanie podwyżki.
 • Przedstawianie własnej niezadowolenia z obecnego wynagrodzenia bez uzasadnienia dlaczego zasługujesz na więcej.

Zamiast tego skup się na swoich osiągnięciach, wkładzie w firmę i planach na przyszłość, aby pokazać swoją wartość i uzasadnić potrzebę podwyżki.

Kiedy najlepiej złożyć wniosek o podwyżkę?

Optymalnym czasem na złożenie wniosku o podwyżkę jest okres rocznej oceny pracowniczej, kiedy pracodawca dokonuje oceny pracownika i jego wyników pracy. W tym czasie pracownik może przedstawić swoje argumenty za otrzymaniem podwyżki, powołując się na swoje osiągnięcia i wkład w rozwój firmy.

Innym dogodnym momentem na złożenie wniosku o podwyżkę jest po zakończeniu projektu lub zadania, które przyniosło pozytywne rezultaty dla firmy. W takiej sytuacji pracownik może przedstawić swoje dokonania i osiągnięcia, które wskazują na jego wartość dla firmy i uzasadniają podwyżkę.

Niektóre firmy mają ustalony okres podwyżek, na przykład raz w roku lub co pół roku, wtedy pracownik powinien złożyć wniosek o podwyżkę w wyznaczonym terminie.

W każdym przypadku, ważne jest, aby przed złożeniem wniosku o podwyżkę, pracownik przeanalizował swoją sytuację zawodową i argumenty za podwyżką oraz uzasadnił swoje żądania w sposób rzeczowy i konkretne, aby przekonać pracodawcę o swojej wartości dla firmy.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się swoją opinią!

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.