Podanie o zwiększenie etatu – WzórZwiększenie etatu może być kluczowym krokiem w rozwoju kariery i osiąganiu osobistych celów zawodowych. Wiele osób poszukuje możliwości zwiększenia ilości pracy, aby zaspokoić swoje potrzeby finansowe, rozwijać się zawodowo lub po prostu znaleźć większą stabilność zatrudnienia. W tym artykule przedstawiamy wzór podania o zwiększenie etatu, który pomoże Ci przygotować skuteczne i dobrze uzasadnione podanie do pracodawcy.

Czym jest podanie o zwiększenie etatu?

Podanie o zwiększenie etatu jest to formalna prośba skierowana do pracodawcy lub odpowiednich władz firmy lub instytucji, w której pracujesz, w celu uzyskania większej liczby godzin pracy lub pełnego wymiaru czasu pracy. Może to być złożone na piśmie lub w formie elektronicznej, zgodnie z wewnętrznymi procedurami i wytycznymi obowiązującymi w Twoim miejscu pracy.

Podanie o zwiększenie etatu może mieć różne motywacje. Może być związane z chęcią zwiększenia dochodów, poprawą warunków finansowych lub potrzebą większej stabilności zatrudnienia. Niektórzy pracownicy mogą ubiegać się o większy etat z powodu zmiany sytuacji życiowej, takiej jak narodziny dziecka lub konieczność opieki nad członkiem rodziny. Inni mogą chcieć rozwijać się zawodowo i zyskać nowe doświadczenie przez pracę na pełnym etacie.

Zobacz także: Podanie - wzór

Jak napisać podanie o zwiększenie etatu?

Oto kilka wskazówek dotyczących sposobu napisania skutecznego podania o zwiększenie etatu:

 1. Adresuj podanie do właściwej osoby: Upewnij się, że podanie trafia do odpowiedniej osoby, np. bezpośredniego przełożonego, działu kadr lub odpowiedniego działu w Twojej firmie. Wskazanie imienia i nazwiska oraz stanowiska osoby, do której skierowane jest podanie, pomoże zapewnić, że trafi ono we właściwe ręce.
 2. Przedstaw swoje dane kontaktowe: Wprowadź swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail na początku podania. To umożliwi pracodawcy łatwe skontaktowanie się z Tobą w przypadku dodatkowych pytań lub informacji.
 3. Określ cel podania: W pierwszym akapicie podaj jasny cel swojego podania, czyli zwiększenie etatu. Możesz napisać na przykład: „Chciałbym złożyć podanie o zwiększenie etatu w ramach mojego obecnego zatrudnienia w firmie XYZ”.
 4. Uzasadnij swoją prośbę: W następnej części podania przedstaw uzasadnienie dla swojej prośby o zwiększenie etatu. Omów korzyści, jakie przyniesie tobie i firmie. Skoncentruj się na argumentach związanych z wartością, jaką wnosisz do firmy, Twojej produktywności, doświadczeniu, zaangażowaniu i motywacji.
 5. Przedstaw konkretny plan: Podaj szczegóły dotyczące proponowanego nowego harmonogramu pracy. Określ dni tygodnia, godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz pełen wymiar czasu pracy, o który ubiegasz się. Jeśli masz pomysł na elastyczne godziny pracy, możesz to również wspomnieć.
 6. Wykaż gotowość i zaangażowanie: W kolejnym akapicie podkreśl swoją gotowość do pełnego zaangażowania i wysiłku w przypadku zwiększenia etatu. Wyraź chęć podjęcia dodatkowych obowiązków i rozwijania się zawodowo.
 7. Podpisz się i podaj datę: Podanie powinno być zakończone Twoim podpisem oraz datą złożenia podania.
 8. Dołącz odpowiednie dokumenty: W zależności od wymagań firmy, może być konieczne załączenie dokumentów, takich jak aktualne CV, listy referencyjne lub kopii certyfikatów. Sprawdź, jakie dokumenty są wymagane i dołącz je do podania.

Pamiętaj, aby zachować profesjonalny ton i starannie zredagować podanie. Upewnij się, że nie popełniasz błędów ortograficznych lub gramatycznych. Przeanalizuj podanie kilka razy, aby upewnić się, że przekazujesz swoje argumenty jasno i przekonująco.


Po złożeniu podania, pracodawca może przeprowadzić wewnętrzną ocenę, aby ocenić, czy zwiększenie etatu jest możliwe i opłacalne. Mogą brać pod uwagę takie czynniki jak dostępność pracy, obciążenie pracą, budżet firmy i polityki zatrudnienia. Decyzja o zwiększeniu etatu zależy w końcu od pracodawcy, który może przyznać prośbę lub odrzucić ją z różnych powodów.

Ważne jest, aby pamiętać, że podanie o zwiększenie etatu nie gwarantuje automatycznego zwiększenia ilości pracy. Decyzja ta zależy od wielu czynników i polityki firmy. Jeśli Twoje podanie zostanie odrzucone, warto rozmawiać z przełożonym, aby zrozumieć przyczyny i ewentualnie omówić alternatywne rozwiązania, takie jak elastyczne godziny pracy lub inny rodzaj wsparcia zatrudnienia.

Podanie o zwiększenie etatu – Wzór

wzór podania o zwiększenie etatu


Jak uzasadnić zwiększenie etatu?

Podanie o zwiększenie etatu może mieć różne motywacje. Może być związane z chęcią zwiększenia dochodów, poprawą warunków finansowych lub potrzebą większej stabilności zatrudnienia. Niektórzy pracownicy mogą ubiegać się o większy etat z powodu zmiany sytuacji życiowej, takiej jak narodziny dziecka lub konieczność opieki nad członkiem rodziny. Inni mogą chcieć rozwijać się zawodowo i zyskać nowe doświadczenie przez pracę na pełnym etacie.

Podanie o zwiększenie etatu powinno zawierać jasne i konkretne uzasadnienie, dlaczego chcesz zwiększyć swoją ilość pracy oraz jakie korzyści może to przynieść firmie. Należy wskazać, w jakim zakresie chciałbyś zwiększyć etat, czy to o kilka godzin tygodniowo, czy też o pełny wymiar czasu pracy. Ważne jest również przedstawienie swojego aktualnego harmonogramu pracy i propozycji nowego harmonogramu, który jest zgodny z wymaganiami firmy.

Zobacz także: Podanie o podwyżkę wynagrodzenia

Podczas uzasadniania zwiększenia etatu w podaniu, warto skupić się na argumentach, które przekonają pracodawcę do rozważenia Twojej prośby. Oto kilka potencjalnych sposobów uzasadnienia zwiększenia etatu:

 1. Zwiększenie efektywności pracy: Możesz podkreślić, że zwiększenie etatu pozwoli Ci na większą produktywność i skuteczność w wykonywanych obowiązkach. Możesz wspomnieć o swojej dotychczasowej wydajności i rezultatach oraz wskazać, jak zwiększenie czasu pracy przyczyni się do osiągania jeszcze lepszych wyników.
 2. Wiedza i doświadczenie: Jeśli zdobyłeś/aś nowe umiejętności lub ukończyłeś/aś dodatkowe szkolenia, możesz uzasadnić, że zwiększenie etatu pozwoli Ci lepiej wykorzystać te umiejętności i wnieść większą wartość do zespołu. Możesz wskazać, w jaki sposób dodatkowy czas pracy pozwoli Ci rozwijać się zawodowo i zdobywać nowe doświadczenia.
 3. Zwiększenie zaangażowania: Jeśli jesteś mocno zaangażowany/a w firmę i jej cele, możesz podkreślić, że zwiększenie etatu pomoże Ci jeszcze bardziej zaangażować się w projekty i cele firmy. Możesz wskazać, jakie konkretne korzyści przyniesie Twoje większe zaangażowanie, takie jak lepsza obsługa klientów, większa efektywność czy innowacyjne pomysły.
 4. Zwiększenie stabilności zatrudnienia: Jeśli zwiększenie etatu jest dla Ciebie ważne z powodu stabilności zatrudnienia, możesz uzasadnić to, wskazując na swoje dobre wyniki, zaufanie i zaangażowanie w firmę. Możesz podkreślić, że większy etat zapewni Ci większą pewność finansową i długoterminową perspektywę zatrudnienia.
 5. Zwiększenie potrzeb związanych z obowiązkami osobistymi: Jeśli masz konkretne powody osobiste, takie jak opieka nad rodziną lub zmiana sytuacji życiowej, które wymagają większej ilości czasu pracy, warto to szczegółowo przedstawić. Wyjaśnij, jak zwiększenie etatu pomoże Ci lepiej sprostać tym obowiązkom i jakie konkretne korzyści przyniesie zarówno Tobie, jak i firmie.

Podczas uzasadniania zwiększenia etatu, ważne jest, aby przedstawić konkretne argumenty i korzyści zarówno dla Ciebie, jak i dla pracodawcy. Skoncentruj się na wartości, jaką wniesiesz do firmy i jak Twoje zwiększone zaangażowanie przyczyni się do osiągnięcia celów organizacji.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się swoją opinią!

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.