Najnowsze artykuły... • Wzór pełnomocnictwa do zawarcia umowy

  Upoważnienie do podpisania umowy – Wzór

  Upoważnienie do podpisania umowy jest istotnym dokumentem prawnym, który umożliwia jednej stronie udzielenie pełnomocnictwa drugiej do reprezentacji jej interesów w procesie zawierania umowy. W niniejszym artykule przedstawimy ogólny wzór upoważnienia…

 • obieg dokumentów

  Elektroniczne Wnioski Urlopowe i Obieg Dokumentów: Przyszłość Zarządzania HR z inEwi

  Rozwój technologii informatycznych rewolucjonizuje wiele obszarów biznesu, w tym zarządzanie zasobami ludzkimi. Elektroniczne wnioski urlopowe oraz cyfrowy obieg dokumentów, oferowane przez system inEwi, stanowią przyszłość w efektywnym zarządzaniu HR. Elektroniczne…

 • przykład uzasadnienia zmiany nazwiska

  Uzasadnienie wniosku o zmianę nazwiska – przykład

  Zmiana nazwiska to osobista decyzja, która może wynikać z różnorodnych motywacji i życiowych przemian. Proces ten, choć formalny, często jest poprzedzony wnioskiem, w którym składający go zobowiązuje się przedstawić uzasadnienie…

 • wzór kosztorys powykonawczy

  Kosztorys powykonawczy – Wzór

  Kosztorys powykonawczy to dokument zawierający szacunkowe koszty wykonania danego zadania budowlanego lub usługi. Wzór kosztorysu powykonawczego może się różnić w zależności od konkretnego projektu, lokalizacji i branży. Poniżej znajdziesz ogólny…

 • Podziękowania dla darczyńców

  Podziękowania dla darczyńców / sponsorów – Wzór

  Jak napisać podziękowania dla darczyńców lub sponsorów? 1. Początek Wprowadzenie: Rozpocznij podziękowanie od wyrażenia ogólnej wdzięczności. Podkreśl znaczenie wsparcia dla waszej organizacji/projektu. Osoba lub Organizacja: Wymień imię lub nazwę organizacji…

 • Wzór wniosku o wydanie przepustki

  Wniosek o przepustkę z zakładu karnego – Wzór

  Procedura składania wniosków o przepustki z zakładu karnego jest jednym z istotnych aspektów systemu karno-wykonawczego. Wniosek o przepustkę stanowi ważny krok w procesie resocjalizacji skazanych, umożliwiając im tymczasowe opuszczenie murów…

 • Wzór protokołu przekazania kluczy do mieszkania

  Protokół przekazania kluczy do mieszkania – Wzór

  Protokół przekazania kluczy do mieszkania to oficjalny dokument, który potwierdza przekazanie praw do korzystania z mieszkania od jednej strony do drugiej. Poniżej znajdziesz przykładowy wzór protokołu przekazania kluczy do mieszkania.…

 • dokumenty przewiązane sznurkiem

  Pozew o kredyt frankowy, gdzie szukać wzorów?

  Kwestia pozwów o kredyty frankowe jest jednym z najgorętszych tematów, szczególnie po ogłoszeniu decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jednak żeby domagać się swoich praw przed sądem, konieczne jest odpowiednie przygotowanie…

 • regulamin sklepu internetowego

  Regulamin sklepu internetowego – co powinien zawierać?

  Regulamin sklepu internetowego to nieodłączny element bezpieczeństwa zarówno dla sprzedawców, jak i dla kupujących. Jego rola nie ogranicza się jedynie do zabezpieczania interesów, ale także tworzenia klarownego i transparentnego środowiska…

 • wzór zwolnienia z basenu

  Zwolnienie z basenu – wzór

  Zarówno w szkole, jak i innych placówkach edukacyjnych, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów są zawsze priorytetem. W niektórych sytuacjach konieczne może być udzielenie uczniowi zwolnienia z udziału w zajęciach na basenie…