Jak napisać streszczenie?Streszczenie to krótkie podsumowanie ważnych informacji zawartych w dłuższym tekście, które pozwala czytelnikowi szybko zrozumieć, o czym jest tekst i jakie są jego najważniejsze punkty. To umiejętność, która jest przydatna nie tylko dla studentów i naukowców, ale dla każdego, kto chce skutecznie przekazać swoje przemyślenia i informacje. W tym artykule przedstawimy praktyczne wskazówki, jak napisać skuteczne streszczenie, krok po kroku, od analizy tekstu pierwotnego, przez wybór najważniejszych punktów, aż do opracowania krótkiego i zwięzłego podsumowania. Dowiecie się również, jakie słownictwo i zwroty są przydatne podczas pisania streszczenia, jak unikać najczęstszych błędów i jak dostosować streszczenie do różnych rodzajów tekstów.

Czym jest streszczenie?

Streszczenie to krótkie i zwięzłe podsumowanie tekstu, które prezentuje najważniejsze punkty i informacje zawarte w oryginalnym materiale. Może to być streszczenie artykułu, książki, filmu, prezentacji lub innego rodzaju tekstu. Streszczenie ma na celu ułatwienie zrozumienia treści dla czytelników, którzy nie mają czasu lub potrzebują szybkiego przeglądu informacji zawartych w materiale. Streszczenie powinno być tak skonstruowane, aby w przystępny sposób przedstawić najważniejsze punkty tekstu, jednocześnie zachowując jego spójność i integralność.

Zobacz także: Jak napisać reportaż?

Jak ma wyglądać streszczenie?

Streszczenie powinno być krótkie i zwięzłe, a jednocześnie zawierać najważniejsze informacje zawarte w oryginalnym materiale. Zazwyczaj składa się z jednego lub kilku akapitów, w zależności od długości i złożoności oryginalnego tekstu.

Streszczenie powinno zaczynać się od wprowadzenia tematu i przedstawienia celu oryginalnego tekstu. Następnie należy przedstawić najważniejsze punkty, pomysły i wnioski, które są zawarte w materiale.

Ważne jest, aby streszczenie było zrozumiałe dla czytelników, którzy nie znają oryginalnego tekstu. Dlatego powinno być napisane w prostym i klarownym języku, unikając zbyt skomplikowanych terminów i zwrotów.

Na koniec streszczenia można dodać swoje osobiste spostrzeżenia i wnioski dotyczące oryginalnego tekstu, ale należy pamiętać, że streszczenie powinno skupiać się na przedstawieniu faktów, a nie na opiniach. Warto również zadbać o poprawność językową, interpunkcyjną i gramatyczną streszczenia, aby czytelnik miał łatwy i przyjemny odbiór tekstu.

Jak napisać streszczenie?

Aby napisać skuteczne streszczenie, należy skoncentrować się na kluczowych punktach tekstu i przedstawić je w krótkiej, zwięzłej formie. Poniżej przedstawiamy kilka kroków, które pomogą Ci w napisaniu dobrego streszczenia:

 1. Przeczytaj tekst kilka razy, aby zrozumieć jego treść i zidentyfikować najważniejsze punkty.
 2. Wyszukaj główne tematy, wątki i idee, które są poruszane w tekście.
 3. Sporządź notatki na temat kluczowych punktów, używając krótkich zdań i wyrazów.
 4. Przeanalizuj notatki, aby wyodrębnić najważniejsze punkty, które muszą się znaleźć w streszczeniu.
 5. Sporządź streszczenie, które zawiera najważniejsze punkty tekstu, ale jest jednocześnie krótkie i zwięzłe.
 6. Sprawdź streszczenie pod kątem poprawności językowej, gramatycznej i interpunkcyjnej.

Ważne jest, aby streszczenie było czytelne, zrozumiałe i dobrze zorganizowane. Możesz również wykorzystać różne techniki, takie jak podział tekstu na akapity, stosowanie punktów i numeracji, aby pomóc w organizacji informacji.

Zobacz także: Jak napisać referat?

Jak napisać streszczenie artykułu?

Aby napisać streszczenie artykułu, należy skoncentrować się na najważniejszych punktach, które autor porusza w tekście. Oto kilka kroków, które pomogą Ci w napisaniu skutecznego streszczenia artykułu:

 1. Przeczytaj artykuł w całości, aby zrozumieć jego treść.
 2. Zidentyfikuj główne tematy, które są poruszane w artykule.
 3. Sporządź notatki na temat kluczowych punktów artykułu.
 4. Przeanalizuj notatki, aby wyodrębnić najważniejsze punkty, które muszą się znaleźć w streszczeniu.
 5. Sporządź streszczenie, które zawiera najważniejsze punkty artykułu, ale jest jednocześnie krótkie i zwięzłe. Wprowadź informację o tym, o czym mówi artykuł, co jest jego celem i jakie są najważniejsze wnioski.
 6. Upewnij się, że streszczenie jest poprawne językowo, gramatycznie i interpunkcyjnie.

Ważne jest, aby streszczenie artykułu było dobrze zorganizowane, czytelne i zrozumiałe dla czytelnika. Można stosować różne techniki, takie jak podział tekstu na akapity, stosowanie punktów i numeracji, aby pomóc w organizacji informacji. Pamiętaj, że celem streszczenia jest zaprezentowanie najważniejszych punktów artykułu, a nie jego całkowite powtórzenie.

Zobacz także: Recenzja – jak napisać?

Jak napisać streszczenie maturalne?

Streszczenie maturalne to krótki opis treści danego tekstu lub dzieła literackiego. W ramach streszczenia należy podać najważniejsze informacje, takie jak: główny temat, fabułę lub argumenty autora, a także charakterystyczne cechy postaci i sytuacji. Poniżej przedstawiamy kroki, jakie warto wykonać, aby napisać dobre streszczenie maturalne:

 1. Zapoznaj się z tekstem lub dziełem literackim, który ma być poddany streszczeniu. Przeczytaj go uważnie, podkreślając najważniejsze informacje i zapisując ciekawe cytaty.
 2. Na podstawie przeczytanej lektury zastanów się nad jej treścią i określ główny temat. Warto też pamiętać o kontekście historycznym lub kulturowym, w jakim powstało dzieło.
 3. Sporządź notatki, w których umieścisz najważniejsze informacje dotyczące fabuły, postaci, stylu i języka dzieła. Zwróć uwagę na to, jakie problemy porusza autor i jakie są jego intencje.
 4. Skróć notatki i zapisz je w formie streszczenia, tak aby podać najważniejsze informacje o treści dzieła. Pamiętaj, aby streszczenie miało spójną strukturę i przejrzystą budowę.
 5. W kolejnym kroku przejrzyj swoje streszczenie i upewnij się, że podałeś wszystkie istotne informacje. Usuń zbędne detale i skup się na najważniejszych elementach dzieła.
 6. Zwróć uwagę na poprawność językową i stylistyczną swojego streszczenia. Upewnij się, że użyłeś właściwej terminologii i poprawnej gramatyki.
 7. Przeczytaj swoje streszczenie kilka razy, aby upewnić się, że jest zwięzłe, jasne i czytelne.

Podsumowując, kluczowym elementem dobrego streszczenia maturalnego jest umiejętność wyłowienia najważniejszych informacji z tekstu lub dzieła literackiego oraz umiejętność ich przedstawienia w zwięzłej i klarownej formie. Warto również pamiętać, że streszczenie nie powinno zawierać interpretacji, a jedynie opisywać treść i fabułę dzieła.

Przykładowe streszczenie maturalne

Poniżej przedstawiamy przykładowe streszczenie maturalne powieści „Zbrodnia i kara” Fiodora Dostojewskiego:

Akcja powieści rozgrywa się w Petersburgu w XIX wieku. Głównym bohaterem jest ubogi student Raskolnikow, który planuje popełnić morderstwo, aby zdobyć pieniądze na swoje cele. Po dokonaniu zbrodni Raskolnikow staje się ofiarą wyrzutów sumienia i popada w chorobę psychiczną. Jego życie komplikuje się, gdy do miasta przybywa inspektor Porfiry, który podejrzewa Raskolnikowa o morderstwo. W międzyczasie Raskolnikow zakochuje się w Sonii, prostytutce, która pomaga mu w walce z wewnętrznymi demonami. Na koniec Raskolnikow decyduje się przyznać do winy i ujawnia swoje motywacje przed sądem. W końcu zostaje skazany na zesłanie i wraz z Sonią wyjeżdża na Syberię. Powieść porusza temat moralności i kary oraz wpływu wyrzutów sumienia na życie człowieka.

Słownictwo i zwroty przydatne podczas pisania streszczenia

Oto kilka przydatnych słów i zwrotów, które można wykorzystać podczas pisania streszczenia:

 1. Wstępnie:
 • Wstępnie omówiono …
 • Wstępnie przedstawiono …
 • Na wstępie autor zwraca uwagę na …
 1. W celu:
 • W celu osiągnięcia celu …
 • W celu wyjaśnienia …
 • W celu przedstawienia …
 1. Głównie:
 • Głównie skupiono się na …
 • Głównym celem było …
 • Główną kwestią była …
 1. Podsumowując:
 • Podsumowując, można powiedzieć, że …
 • W podsumowaniu należy zwrócić uwagę na …
 • W końcowej części autor podsumowuje …
 1. W szczególności:
 • W szczególności warto zauważyć, że …
 • Szczególnie istotne są …
 • Autor szczegółowo omawia …
 1. Niemniej jednak:
 • Niemniej jednak, należy pamiętać, że …
 • Choć tak jest, to jednak …
 • Niemniej jednak, można stwierdzić, że …
 1. Ostatecznie:
 • Ostatecznie, można stwierdzić, że …
 • W końcu, warto zwrócić uwagę na …
 • Ostatecznie, autor dochodzi do wniosku, że …
 1. Ponadto:
 • Ponadto, należy zauważyć, że …
 • Dodatkowo, autor omawia …
 • Ponadto, warto podkreślić, że …
 1. Innymi słowy:
 • Innymi słowy, można to ująć tak, że …
 • Innymi słowy, autor mówi o …
 • Innymi słowy, mówiąc krótko, chodzi o …
 1. W rezultacie:
 • W rezultacie, dochodzi się do wniosku, że …
 • W rezultacie, to prowadzi do …
 • W rezultacie, autor stwierdza, że …

Przykładowe streszczenie

Poniżej przedstawiamy przykładowe streszczenie artykułu naukowego:

Artykuł naukowy pt. "Wpływ ćwiczeń aerobowych na zdrowie psychiczne osób starszych" opisuje badania przeprowadzone na grupie 50 osób powyżej 65 roku życia. Celem badania było zbadanie wpływu regularnych ćwiczeń aerobowych na zdrowie psychiczne osób starszych. Osoby badane zostały podzielone na dwie grupy: jedna grupa regularnie ćwiczyła przez 12 tygodni, druga grupa pozostała bez aktywności fizycznej. Po zakończeniu badania dokonano oceny stanu zdrowia psychicznego obu grup. Wyniki badania wskazują, że osoby, które regularnie ćwiczyły, miały lepszy stan zdrowia psychicznego w porównaniu z grupą kontrolną. Dodatkowo, osoby ćwiczące odnotowały poprawę samopoczucia i pozytywny wpływ na jakość życia. Wnioski z badania wskazują, że regularne ćwiczenia aerobowe mogą pozytywnie wpłynąć na zdrowie psychiczne osób starszych.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się swoją opinią!

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.