Jak napisać referat?Referat to forma pisemnego lub ustnego wystąpienia, która pozwala na przedstawienie informacji na temat konkretnego tematu lub zagadnienia. W dzisiejszych czasach umiejętność przygotowania i wygłaszania referatu jest coraz bardziej pożądana, ponieważ pozwala ona na skuteczne przekazywanie wiedzy i prezentowanie wyników badań. Jednak dla wielu osób piszących referaty, przygotowanie takiego wystąpienia może być trudne i czasochłonne. W tym artykule przedstawimy kilka prostych wskazówek, które pomogą Ci napisać referat.

Co to jest referat?

Referat to forma pisemnego lub ustnego wystąpienia, w której przedstawia się informacje na temat konkretnego tematu lub zagadnienia. Celem referatu może być przekazanie wiedzy, prezentacja wyników badań lub omówienie konkretnych kwestii związanych z tematem. Referat może być przygotowywany przez uczniów, studentów, pracowników naukowych, specjalistów z różnych dziedzin, a także przez osoby zainteresowane danym tematem. Przygotowanie i wygłoszenie referatu wymaga od autorów umiejętności organizacji informacji, ich prezentacji w sposób przystępny i zrozumiały dla odbiorcy, a także umiejętności wygłaszania publicznych wystąpień.

Zobacz także: Jak napisać reportaż?

Jak napisać referat?

Napisanie referatu wymaga kilku kroków. Oto kilka wskazówek, które mogą Ci pomóc w napisaniu referatu:

 1. Wybierz temat – wybierz temat, który jest dla Ciebie interesujący i który będzie łatwy do badań. Upewnij się, że masz wystarczającą ilość informacji na temat, aby napisać długi referat.
 2. Zbierz informacje – przeprowadź badania na temat wybranego tematu. Skorzystaj z różnych źródeł, takich jak książki, artykuły, internet itp.
 3. Zorganizuj swoje myśli – zorganizuj swoje myśli i informacje, które zdobyłeś. Zastanów się, jakie są najważniejsze punkty, które chcesz zawrzeć w swoim referacie.
 4. Stwórz plan – na podstawie swoich myśli i informacji, które zdobyłeś, stwórz plan. Upewnij się, że twój plan jest logiczny i ma sens.
 5. Napisz wstęp – wstęp powinien zawierać informacje na temat tematu, który będziesz omawiać w swoim referacie.
 6. Napisz rozwinięcie – rozwinięcie powinno zawierać najważniejsze informacje na temat tematu, który omawiasz. Upewnij się, że każda informacja jest logicznie powiązana z poprzednią i następną informacją.
 7. Napisz zakończenie – zakończenie powinno zawierać podsumowanie najważniejszych informacji, które przedstawiłeś w swoim referacie.
 8. Przepisz swój referat – przepisz swoje notatki w formie referatu. Upewnij się, że twój referat jest zorganizowany i łatwy do przeczytania.
 9. Popraw i edytuj – przeczytaj swoje opracowanie kilka razy i dokonaj korekty. Upewnij się, że nie ma błędów ortograficznych i gramatycznych.
 10. Przygotuj prezentację – jeśli musisz wygłosić referat przed publicznością, przygotuj prezentację z odpowiednimi slajdami, grafikami i animacjami, które pomogą Ci przedstawić informacje w sposób przystępny i interesujący.

Pamiętaj, że referat powinien być zorganizowany, jasny i logiczny. Upewnij się, że informacje, które przedstawiasz są poprawne i łatwe do zrozumienia.

Schemat referatu

 1. Wstęp – wprowadzenie do tematu, przedstawienie celu i znaczenia tematu, krótkie omówienie planu referatu.
 2. Rozwinięcie – sekcja ta stanowi największą część referatu i zawiera najważniejsze informacje na temat tematu. Może być podzielona na kilka sekcji, z których każda skupia się na konkretnym aspekcie tematu. Sekcje te powinny być logicznie uporządkowane i spójne.
 3. Podsumowanie – krótkie podsumowanie informacji zawartych w referacie, zwrócenie uwagi na najważniejsze punkty, zakończenie prezentacji.
 4. Bibliografia – lista źródeł, z których korzystał autor referatu.

Wzór referatu

Oto przykładowy wzór referatu:

I. Wstęp

 • Wprowadzenie do tematu
 • Przedstawienie celu referatu
 • Omówienie planu referatu

II. Rozwinięcie

 • Sekcja 1: Omówienie pierwszego aspektu tematu
 • Sekcja 2: Omówienie drugiego aspektu tematu
 • Sekcja 3: Omówienie trzeciego aspektu tematu
 • Itd.

III. Podsumowanie

 • Krótkie podsumowanie informacji zawartych w referacie
 • Zwrócenie uwagi na najważniejsze punkty
 • Zakończenie prezentacji

IV. Bibliografia

 • Lista źródeł, z których korzystał autor referatu

Warto pamiętać, że powyższy wzór można dostosować do specyfiki danego tematu i celu referatu. W przypadku bardziej złożonych referatów można zastosować dodatkowe sekcje, a także skrócić lub wydłużyć niektóre z wymienionych powyżej elementów, aby lepiej dostosować referat do potrzeb odbiorców.

Przykładowy referat


„Wpływ mediów społecznościowych na młodzież

Szanowni Państwo,

Dziś chciałbym poruszyć temat wpływu mediów społecznościowych na młodzież. W dzisiejszych czasach, w dobie powszechnej dostępności internetu i smartfonów, młodzież korzysta z mediów społecznościowych w sposób nieporównywalny z innymi pokoleniami. Czy jednak zastanawiamy się, jakie konsekwencje niesie za sobą ta nowa rzeczywistość?

Z jednej strony, media społecznościowe mogą stanowić dla młodzieży źródło pozytywnych doświadczeń i rozwijania pasji oraz zainteresowań. Dzięki nim młodzi ludzie mogą łatwo nawiązywać kontakty z rówieśnikami z całego świata, wymieniać się poglądami, uczestniczyć w różnych wydarzeniach i akcjach społecznych. Ponadto, media społecznościowe są doskonałym narzędziem do zdobywania wiedzy i rozwijania kompetencji cyfrowych.

Z drugiej strony, korzystanie z mediów społecznościowych może mieć negatywne skutki, szczególnie jeśli jest to czynność wykonywana w nadmiarze. Wpływ mediów społecznościowych na młodzież może prowadzić do uzależnienia od internetu, zaburzeń emocjonalnych i depresji, utraty czasu oraz izolacji społecznej. Ponadto, media społecznościowe są często źródłem fałszywych informacji i nierzetelnych opinii, co może prowadzić do dezinformacji i nieporozumień wśród młodzieży.

Wpływ mediów społecznościowych na młodzież jest złożonym problemem, wymagającym rozważnego podejścia i wskazania odpowiednich rozwiązań. Warto promować zdrowe i odpowiedzialne korzystanie z internetu oraz edukować młodzież na temat zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z mediów społecznościowych. Należy także rozwijać kompetencje cyfrowe wśród młodych ludzi, by umożliwić im skuteczną i bezpieczną komunikację w świecie wirtualnym.

Podsumowując, wpływ mediów społecznościowych na młodzież jest obecnie jednym z najważniejszych problemów wychowawczych. Należy podejść do niego z pełną odpowiedzialnością i starannością, aby umożliwić młodzieży korzystanie z dobrodziejstw internetu, jednocześnie minimalizując jego negatywne skutki.

Dziękuję za uwagę.


Zobacz także: Jak napisać przemówienie?

Jak cytować w referacie?

Cytowanie źródeł w referacie jest bardzo ważne, ponieważ pozwala na poparcie swoich argumentów faktami i informacjami pochodzącymi od ekspertów w danej dziedzinie. Najczęściej stosowane w referatach są dwa sposoby cytowania źródeł: cytowanie bezpośrednie i pośrednie.

Cytowanie bezpośrednie polega na dokładnym przepisaniu fragmentu tekstu z oryginalnego źródła. Taki cytat powinien być zamknięty w cudzysłowie i poprzedzony w nawiasie nazwiskiem autora, rokiem publikacji oraz numerem strony, np. „Imię i nazwisko (2023, s. 24), 'treść cytatu'”.

Cytowanie pośrednie polega na przedstawieniu myśli lub informacji zawartej w oryginalnym źródle za pomocą własnych słów. Taki cytat nie jest zamknięty w cudzysłowie, ale powinien być poprzedzony nazwiskiem autora i rokiem publikacji, np. „Według Imię i nazwisko (2023), treść cytatu”.

W referacie powinna być także umieszczona bibliografia, która zawiera pełne informacje o źródłach, z których korzystaliśmy podczas pisania referatu. Najczęściej stosowanym formatem bibliograficznym w Polsce jest format APA. W bibliografii należy podać nazwisko autora, rok publikacji, tytuł publikacji, miejsce wydania oraz wydawcę.

Jak długi ma być referat?

Długość referatu zależy od jego celu i wymagań, które stawiają organizatorzy lub wykładowcy. W szkole podstawowej lub średniej referat może mieć zwykle długość od 5 do 10 minut, a w szkole wyższej lub na uczelni referat może trwać od 15 do 30 minut lub nawet dłużej, w zależności od tematu i kontekstu. W przypadku referatów naukowych lub technicznych, czas trwania może być dłuższy, aby umożliwić dokładne przedstawienie wyników badań lub opisanie szczegółów technicznych. W każdym przypadku ważne jest, aby referat był wystarczająco krótki, aby nie nudzić odbiorców, a jednocześnie wystarczająco długi, aby przedstawić najważniejsze informacje na temat tematu.

Czy ta strona była dla Ciebie przydatna?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.