List intencyjny – WzórList intencyjny to dokument, który coraz częściej pojawia się w różnego rodzaju sytuacjach, takich jak zawieranie umów, nawiązywanie współpracy, a nawet w poszukiwaniu pracy. Jest to forma wstępnego porozumienia między stronami w kontekście konkretnego celu lub transakcji. W artykule przedstawimy wzór listu intencyjnego – do pobrania w formacie .pdf oraz .docx, omówimy jego główne cechy oraz podpowiemy, jak powinien wyglądać, aby był skuteczny.

Czym jest list intencyjny?

List intencyjny to dokument, który określa zamiary, cele i oczekiwania jednej strony w kontekście konkretnej sytuacji lub transakcji, w której bierze udział druga strona. Może to być na przykład list pisany przez osobę starającą się o pracę, w którym wyraża swoje zainteresowanie danym stanowiskiem, motywacje do pracy w danej firmie, umiejętności i doświadczenie, które posiada. Innym przykładem może być list pisany przez osobę ubiegającą się o stypendium, w którym wyjaśnia swoje cele i plany edukacyjne oraz uzasadnia, dlaczego jest godna otrzymania wsparcia finansowego.

List intencyjny jest zwykle pisany na etapie początkowym relacji między dwiema stronami i ma na celu wyrażenie dobrych intencji oraz inicjowanie dalszych działań. Może być również używany jako element negocjacji lub jako narzędzie do określenia warunków transakcji lub umowy.

W jakim celu przygotowuje się list intencyjny?

List intencyjny przygotowuje się w celu wyrażenia gotowości do podjęcia współpracy lub realizacji określonego celu. Jest to dokument, który określa intencje jednej lub obu stron i przedstawia wstępne porozumienie w kwestii transakcji lub współpracy.

List intencyjny może być przygotowany w różnych sytuacjach, takich jak:

 1. Podpisanie umowy – list intencyjny może być przygotowany w celu wyrażenia gotowości do podpisania formalnej umowy lub kontraktu między stronami. Może to dotyczyć różnego rodzaju transakcji, takich jak zakup lub sprzedaż nieruchomości, samochodów, czy też umów o świadczenie usług.
 2. Nawiązanie współpracy – list intencyjny może stanowić wstępne porozumienie między firmami lub osobami prywatnymi w kontekście nawiązania współpracy. Może to być współpraca biznesowa, projektowa lub naukowa.
 3. Zgłoszenie kandydatury – list intencyjny może być także przygotowany przez osobę ubiegającą się o pracę, aby wyrazić zainteresowanie konkretną ofertą i zgłosić swoją kandydaturę na dane stanowisko.
 4. Inne sytuacje – list intencyjny może być przygotowany w różnego rodzaju sytuacjach, w których istnieje potrzeba wyrażenia gotowości do podjęcia określonych działań lub współpracy w celu osiągnięcia konkretnego celu.

W każdym przypadku, list intencyjny stanowi formę wstępnego porozumienia między stronami i jest często pierwszym krokiem w procesie realizacji określonego celu lub transakcji.

Jak powinien wyglądać list intencyjny?

List intencyjny powinien być zwięzły, klarowny i precyzyjny, a jednocześnie wyrażać życzliwość i pozytywne nastawienie wobec drugiej strony. Oto kilka ogólnych zasad, które warto wziąć pod uwagę pisząc list intencyjny:

 1. Rozpocznij list od powitania i wprowadzenia. Napisz, do kogo kierujesz list i dlaczego piszesz.
 2. Wyraź swoje intencje i cele. Wskazując, co chcesz osiągnąć w danej sytuacji lub transakcji, określając swoje cele i oczekiwania.
 3. Przedstaw swoje argumenty. Przedstaw swoje umiejętności, doświadczenie i osiągnięcia, które stanowią podstawę Twojej prośby.
 4. Wyraź swoje zainteresowanie drugą stroną. Wprowadź pozytywne emocje, wyrażając zainteresowanie drugą stroną i podkreślając, co wzbudziło Twoją uwagę.
 5. Zaproponuj dalsze działania. W zależności od sytuacji, możesz zaproponować dalsze rozmowy, spotkania, negocjacje, podpisanie umowy lub inną akcję, która doprowadzi do osiągnięcia Twojego celu.
 6. Zakończ list podsumowaniem i podpisem. Podsumuj swoje intencje i wyraź nadzieję na pozytywne rozpatrzenie Twojej prośby. Podpisz list imieniem i nazwiskiem.

Podczas pisania listu intencyjnego, pamiętaj, aby unikać niejasnych sformułowań i ogólników. Koncentruj się na konkretnych celach i działaniach, które chcesz osiągnąć. Staraj się wyrażać swoje myśli jasno i zwięźle, tak aby druga strona łatwo zrozumiała Twoje intencje i oczekiwania.

Zobacz także: Jak napisać list oficjalny?

Jak napisać list intencyjny?

Poniżej przedstawiamy ogólne wskazówki, jak napisać list intencyjny:

 1. W prawym górnym roku umieść datę oraz miejscowość.
 2. Wpisz swoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail.
 3. Umieść adresata listu intencyjnego. Wpisz imię i nazwisko osoby, do której adresujesz swoje pismo oraz adres, np. nazwę firmy lub instytucji oraz adres.
 4. Nagłówek: Rozpocznij swój list intencyjny od nagłówka „List intencyjny”.
 5. Wstęp: W pierwszym akapicie wprowadź temat swojego listu intencyjnego. Wskazówki dotyczące tego, co powinno znaleźć się w wstępie, mogą różnić się w zależności od celu listu intencyjnego, ale zawsze należy wyraźnie określić swoje zainteresowanie i chęć uczestnictwa w wydarzeniu lub pracy w danej dziedzinie.
 6. Rozwinięcie: W kolejnych akapitach przedstaw swoje doświadczenia, kwalifikacje oraz powody, dla których chcesz wziąć udział w danej dziedzinie lub wydarzeniu. Ważne jest, aby przedstawić swoje umiejętności i doświadczenia w sposób spójny i klarowny.
 7. Zakończenie: W ostatnim akapicie podsumuj swoje zainteresowanie oraz swoje motywacje do uczestnictwa w danym wydarzeniu lub pracy w danej dziedzinie. Napisz również, jak bardzo chcesz uczestniczyć w danej dziedzinie lub wydarzeniu oraz wyraź swoją gotowość do dalszych działań.
 8. Pozdrowienie i podpis: Zakończ swój list intencyjny podpisem.

Pamiętaj, aby zachować jasność i zwięzłość w swoim liście intencyjnym. Staraj się wyrazić swoje zainteresowania i cele w sposób konkretny i klarowny.

List intencyjny – Wzór


[Data i miejscowość]

[Imię i nazwisko]
[Adres]
[Numer telefonu]
[Adres e-mail]

[Nazwa odbiorcy]
[Adres]

LIST INTENCYJNY

Szanowni Państwo,

piszę ten list intencyjny w celu wyrażenia mojego zainteresowania i gotowości do podjęcia współpracy z Państwa firmą [nazwa firmy]. Moja uwagę zwrócił(a) Państwa profesjonalizm i jakość świadczonych usług oraz działalność w branży, która jest dla mnie szczególnie ważna.

Chciał(a)bym zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko [nazwa stanowiska] w Państwa firmie. Posiadam [określ swoje umiejętności i doświadczenie], które pozwoliły mi zdobyć cenne doświadczenie w branży [nazwa branży]. Sądzę, że moje kwalifikacje i umiejętności będą cennym wkładem dla Państwa firmy.

Jestem przekonany(a), że moja wiedza i umiejętności pozwolą mi skutecznie przyczynić się do osiągania celów Państwa firmy. Wierzę również, że ta współpraca będzie dla mnie wspaniałą okazją do rozwoju zawodowego i osobistego.

Chętnie przedstawię moje kwalifikacje w szczegółach podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub spotkania, na które mam nadzieję otrzymać zaproszenie. Proszę o informację, jakie kroki należy podjąć, aby umówić się na spotkanie.

Jeszcze raz dziękuję za zainteresowanie moją kandydaturą i czekam z niecierpliwością na pozytywną odpowiedź.

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]


List intencyjny działalność gospodarcza — wzór

wzór listu intencyjnego


Co oznacza podpisanie listu intencyjnego?

Podpisanie listu intencyjnego oznacza zobowiązanie się do określonych działań lub współpracy w kontekście konkretnego celu lub transakcji, które są w nim opisane. Chociaż list intencyjny zazwyczaj nie jest wiążącym dokumentem prawnym, to podpisanie go stanowi wyraz woli jednej strony do współpracy lub podjęcia określonych działań z drugą stroną.

Podpisanie listu intencyjnego jest krokiem, który może prowadzić do podpisania formalnej umowy lub kontraktu między stronami. W praktyce, jeśli strony potwierdzą swoje porozumienie i podpiszą formalny dokument, to umowa ta będzie już prawnie wiążąca.

Dlatego przed podpisaniem listu intencyjnego ważne jest, aby dokładnie zrozumieć jego treść i konsekwencje oraz upewnić się, że jest to krok, którego się chce i który ma szansę przynieść pozytywne rezultaty.

W skrócie, podpisanie listu intencyjnego to deklaracja gotowości do współpracy lub podjęcia określonych działań, co może prowadzić do podpisania formalnej umowy lub kontraktu między stronami.

Czy list intencyjny jest wiążący?

List intencyjny zazwyczaj nie jest wiążącym dokumentem prawnym, ale stanowi wstępne porozumienie lub deklarację intencji między stronami w kontekście konkretnego celu lub transakcji.

W zasadzie, list intencyjny jest zobowiązaniem woli jednej strony do określonych działań lub współpracy z drugą stroną, ale nie tworzy prawnie wiążących zobowiązań.

List intencyjny a umowa przedwstępna

List intencyjny i umowa przedwstępna to dwa różne dokumenty, choć w obu przypadkach chodzi o wyrażenie woli i zobowiązań stron. Oto krótkie omówienie każdego z tych dokumentów:

 1. List intencyjny – to dokument, w którym wyraża się swoje zainteresowanie i chęć współpracy w danej sprawie lub dziedzinie. List intencyjny jest zwykle niezobowiązujący, a jego celem jest wyrażenie gotowości do podjęcia dalszych rozmów i negocjacji.
 2. Umowa przedwstępna – to dokument, w którym strony ustalają warunki przyszłej umowy. Umowa przedwstępna ma na celu zabezpieczenie interesów stron przed ewentualnymi kosztami, jakie mogą wyniknąć w wyniku negocjacji i przygotowania końcowej umowy. Umowa przedwstępna jest zwykle zobowiązująca, a jej podpisanie wiąże się z określonymi konsekwencjami prawno-finansowymi.

W skrócie, list intencyjny jest ogólnym dokumentem wyrażającym zainteresowanie i gotowość do podjęcia rozmów, podczas gdy umowa przedwstępna jest bardziej formalnym dokumentem, który ma na celu uregulowanie warunków przyszłej umowy.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się swoją opinią!

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.