Podanie o wpis warunkowy – WzórW obliczu wymagającego charakteru życia studenckiego, czasami zdarza się, że wyniki akademickie nie spełniają oczekiwań zarówno studentów, jak i uczelni. W takich sytuacjach, możliwość ubiegania się o wpis warunkowy na kolejny semestr studiów staje się cenną szansą dla tych, którzy dążą do poprawy swoich osiągnięć. Podanie o wpis warunkowy to formalna prośba, którą składają studenci, mając na uwadze okoliczności, które wpłynęły na ich dotychczasową aktywność akademicką. W niniejszym artykule przedstawimy wzór podania o wpis warunkowy, omawiając istotne elementy oraz sposób jego konstrukcji.

Na czym polega wpis warunkowy?

Wpis warunkowy, znany również jako wpis na warunkach, to sytuacja, w której instytucja edukacyjna (na przykład uniwersytet) pozwala studentowi kontynuować studia na kolejnym semestrze lub roku pomimo tego, że jego wyniki w poprzednim okresie były poniżej wymaganych standardów lub ocen minimalnych. Oznacza to, że student otrzymuje kolejną szansę udowodnienia swojego zaangażowania i poprawy wyników.

Istnieje wiele różnych scenariuszy, w których można prosić o wpis warunkowy:

 1. Niskie oceny: Jeśli wyniki w poprzednim semestrze były poniżej wymaganej średniej, ale student wykazuje zaangażowanie w poprawę i podaje przekonujące uzasadnienie, instytucja może zgodzić się na wpis warunkowy.
 2. Niezdanie egzaminu: Jeśli student nie zdał jednego lub kilku istotnych egzaminów, może ubiegać się o możliwość powtarzania tych egzaminów lub kontynuacji studiów z pewnymi warunkami.
 3. Okoliczności osobiste: Jeśli student napotkał na trudności osobiste, takie jak choroba, sytuacja rodzinna lub inne nieprzewidziane problemy, które wpłynęły na jego wyniki, może prosić o wpis warunkowy, argumentując, że jego osiągnięcia były skutkiem okoliczności nad którymi nie miał kontroli.
 4. Uzasadniona poprawa: Jeśli student udowodni, że dokonał znacznej poprawy w nauce i jest gotów podjąć dodatkowe kroki w celu poprawy swoich wyników, instytucja może zgodzić się na wpis warunkowy, aby dać mu kolejną szansę.

Wpis warunkowy może obejmować pewne warunki, które student musi spełnić, aby utrzymać swoje miejsce na studiach. Przykładowe warunki mogą obejmować uzyskanie określonych wyników w wyznaczonych egzaminach, uczestniczenie w dodatkowych konsultacjach, realizację określonego programu poprawy lub osiągnięcie określonej średniej ocen.

Wpis warunkowy jest zazwyczaj ukierunkowany na dawanie studentom szansy na poprawę i rozwinięcie się akademicko, a jednocześnie podkreśla odpowiedzialność i zaangażowanie studenta w procesie edukacji.

Jak napisać podanie o warunek?

Poniżej znajdują się ogólne wytyczne dotyczące tego, jak napisać podanie o wpis warunkowy na kolejny semestr studiów:

 1. Data i miejscowość: W prawym górnym rogu podaj miejscowość i datę napisania podania.
 2. Twoje dane:
  • W lewym górnym rogu umieść swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, numer indeksu, adres kontaktowy, numer telefonu i adres e-mail.
 3. Adresat:
  • Podaj pełną nazwę instytucji, na którą składasz podanie, na przykład „Dziekanat Wydziału [nazwa wydziału]” lub „Władze Uniwersytetu [nazwa uniwersytetu]”.
 4. Wprowadzenie:
  • W pierwszym akapicie przedstaw powód, dla którego składasz podanie, na przykład „Chciałbym zwrócić się z prośbą o wpis warunkowy na kolejny semestr studiów”.
 5. Uzasadnienie:
  • W następnym akapicie omów swoją sytuację i uzasadnij, dlaczego twoje wyniki w poprzednim semestrze były poniżej oczekiwań. Możesz wspomnieć o trudnościach osobistych, zdrowotnych lub innych, które miały wpływ na twoją zdolność do nauki.
 6. Plan działania:
  • Wyjaśnij, jakie konkretne kroki zamierzasz podjąć, aby poprawić swoje wyniki. Możesz omówić tworzenie planu nauki, uczęszczanie na konsultacje, rozwijanie nawyków studenckich itp.
 7. Zobowiązanie i determinacja:
  • Podkreśl swoją gotowość i determinację do poprawy wyników oraz skoncentrowania się na nauce. Wyznacz się jako odpowiedzialny i zaangażowany student.
 8. Zakończenie:
  • Podsumuj swoją prośbę o wpis warunkowy i podziękuj za rozpatrzenie podania. Zakończ formalną formułą, np. „Z góry dziękuję za rozważenie mojego podania.”
 9. Pozdrowienie i podpis:
  • Zamknij podanie grzecznym pozdrowieniem, np. „Z poważaniem,”.
  • Poniżej pozdrowienia podpisz się swoim imieniem i nazwiskiem.

Ważne jest, aby napisać podanie w sposób zrozumiały, konkretny i szanujący formy korespondencji oficjalnej. Pamiętaj również, aby dostosować zawartość podania do swojej sytuacji i wyrażać się w sposób klarowny oraz rzetelny.

Zobacz także: Podanie o warunkowe zaliczenie semestru

Jak uzasadnić prośbę o wpis warunkowy?

Uzasadnienie prośby o wpis warunkowy na kolejny semestr studiów jest istotne, aby przekonać odpowiednie władze akademickie do udzielenia Ci tej możliwości. Poniżej znajdują się przykładowe uzasadnienia, które możesz dostosować do swojej sytuacji:

 1. Stworzenie planu nauki:
  • W poprzednim semestrze nie byłem w stanie odpowiednio zorganizować mojego czasu, co wpłynęło negatywnie na moją zdolność skoncentrowania się na nauce.
  • Będę tworzyć harmonogram z dedykowanym czasem na naukę każdego przedmiotu oraz regularnymi przerwami, aby zachować wydajność i koncentrację.
 2. Korzystanie z dostępnych zasobów:
  • Nie wykorzystałem w pełni konsultacji z wykładowcami i grup naukowych, co ograniczyło moje zrozumienie materiału.
  • Zamierzam regularnie uczestniczyć w konsultacjach oraz angażować się w grupy naukowe, aby rozwiązywać wątpliwości i lepiej przyswajać materiał.
 3. Poprawa nawyków studenckich:
  • Brakowało mi dyscypliny w uczęszczaniu na zajęcia oraz robieniu notatek, co sprawiło, że trudno mi było nadążyć za tematem.
  • Zobowiązuję się uczestniczyć aktywnie w zajęciach, robić systematyczne notatki i regularnie powtarzać materiał, aby utrwalić wiedzę.
 4. Rozwój umiejętności zarządzania stresem:
  • Okoliczności osobiste sprawiły, że miałem trudności z radzeniem sobie ze stresem, co miało negatywny wpływ na moją koncentrację podczas egzaminów.
  • Zamierzam uczęszczać na warsztaty z zarządzania stresem oraz ćwiczyć techniki relaksacyjne, aby lepiej radzić sobie z presją i nerwowością.
 5. Poprawa braków w wiedzy:
  • W poprzednim semestrze przegapiłem kilka kluczowych zagadnień, co miało wpływ na moje wyniki egzaminów.
  • Skupię się na nadrabianiu tych zaległości poprzez intensywną naukę oraz skonsultuję się z wykładowcami, aby upewnić się, że rozumiem wszystkie trudne kwestie.

Pamiętaj, że kluczem do skutecznego uzasadnienia jest szczerość, konkretność i zwrócenie uwagi na konkretne kroki, jakie zamierzasz podjąć, aby poprawić swoją sytuację akademicką. Twoje uzasadnienie powinno pokazywać, że jesteś odpowiedzialny i gotów włożyć wysiłek w poprawę swoich wyników.

Podanie o wpis warunkowy – Wzór

wzór podanie o wpis warunkowy


Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się swoją opinią!

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.