Umowa kupna-sprzedaży psa – WzórDecyzja o zakupie psa to ważny moment w życiu wielu osób i rodzin. Pies, jako nowy członek rodziny, wnosi do domu radość, towarzystwo i niezliczone chwile szczęścia. Jednak, oprócz emocjonalnego aspektu tej decyzji, istnieje również ważna strona prawna i formalna, którą stanowi umowa kupna-sprzedaży psa. Ten dokument nie tylko chroni prawa i interesy obu stron transakcji, ale także zapewnia bezpieczeństwo samego zwierzęcia.

Czym jest umowa kupna-sprzedaży psa?

Umowa kupna-sprzedaży psa jest kluczowym elementem, który powinien być rozważony przez każdego, kto planuje zakup psa. Stanowi ona formalne potwierdzenie transakcji, określając szczegółowo warunki sprzedaży, odpowiedzialność zarówno sprzedającego, jak i kupującego, a także zawiera wszelkie niezbędne informacje dotyczące psa, takie jak jego pochodzenie, stan zdrowia, szczepienia oraz historię medyczną.

Co musi zawierać umowa kupna-sprzedaży psa?

Umowa kupna-sprzedaży psa, jak każda umowa cywilno-prawna, może być zawarta zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Jednakże, ze względów praktycznych i dla zapewnienia większego bezpieczeństwa prawnego, zalecane jest sporządzanie takiej umowy w formie pisemnej. Pisemna forma umowy daje obu stronom transakcji jasny i dokładny zapis wszystkich ustaleń, co może być pomocne w przypadku ewentualnych sporów lub nieporozumień. Warto podkreślić, że choć umowa ustna jest prawnie wiążąca, jej dowiedzenie w przypadku sporu może być trudne. Dlatego dla uniknięcia ewentualnych problemów zaleca się sporządzanie umów kupna psa w formie pisemnej.

Umowa kupna-sprzedaży psa powinna zawierać szereg kluczowych elementów, aby była kompletna i zapewniała ochronę zarówno kupującemu, jak i sprzedającemu. Oto najważniejsze punkty, które powinna uwzględniać:

 • miejscowość i datę zawarcia umowy;
 • dane obu stron umowy: imię i nazwisko, dokładny adres, seria i nr dowodu osobistego zarówno sprzedającego, jak i kupującego;
 • opis psa: dokładne dane dotyczące psa, w tym rasa, płeć, data urodzenia, kolor, znaki szczególne, numer chip lub tatuażu jeśli posiada oraz informacje o rodowodzie dla psów rasowych;
 • aktualne informacje o stanie zdrowia psa, przeprowadzonej kontroli miotu, historii medycznej, szczepieniach, odrobaczeniach i wszelkich przeprowadzonych zabiegach weterynaryjnych;
 • cenę i warunki płatności: szczegółowe informacje dotyczące ceny psa i ustalonych warunków płatności, w tym terminów i metod płatności;
 • oświadczenie sprzedającego dotyczące stanu zdrowia psa;
 • szczegóły dotyczące daty i miejsca przekazania psa kupującemu;
 • informacje na temat odpowiedzialności, jakie obie strony biorą na siebie po transakcji, na przykład dotyczące dalszej opieki nad psem, odpowiedzialności za przyszłe koszty weterynaryjne itp.;
 • w przypadku psów rasowych, umowa może zawierać klauzule dotyczące praw i ograniczeń związanych z rozrodem;
 • podpisy obu stron: umowa musi być podpisana przez obie strony transakcji, co potwierdza ich zgodę na warunki umowy;
 • załączniki, do umowy mogą być dołączone załączniki, czyli:  kopie ważnych dokumentów, takich jak certyfikaty zdrowia, dokumenty rodowodowe, wyniki badań itp.

Kluczowe elementy w umowie kupna-sprzedaży psa dla kupującego!

Kupujący psa powinien zwrócić szczególną uwagę na następujące zapisy w umowie:

 • Gwarancje i oświadczenia sprzedającego. Jest to jeden z najważniejszych punktów. Sprzedający powinien zadeklarować, że pies jest jego własnością, jest zdrowy, nie ma wad, a także dostarczyć dokumentację potwierdzającą te informacje, np. metrykę, rodowód, książeczkę zdrowia psa.
 • Warunki odebrania psa przez sprzedającego. Niektóre umowy mogą zawierać zapisy umożliwiające sprzedającemu odebranie psa w przypadku stwierdzenia zaniedbań ze strony kupującego. Ważne jest, aby dokładnie zrozumieć te warunki i ich implikacje.
 • Zapisy dotyczące rękojmi. W świetle prawa, zakup psa traktowany jest podobnie jak zakup innych dóbr np., lodówki. Oznacza to, że w przypadku ujawnienia się wad, które nie zostały spowodowane przez nabywcę, kupujący ma prawo dochodzić swoich praw na zasadach rękojmi. Zasady rękojmi obejmują różne rodzaje roszczeń, w tym między innymi możliwość żądania od hodowcy zwrotu pieniędzy, pokrycia kosztów leczenia, a także innych form rekompensaty za ujawnione wady. Termin, w którym nabywca może dochodzić swoich praw, zazwyczaj wynosi dwa lata od momentu zakupu. Jest to standardowy okres, w którym ujawniają się ewentualne wady genetyczne lub inne problemy zdrowotne, które mogły nie być widoczne w momencie zakupu szczeniaka. Warto pamiętać, że zasady te mają na celu ochronę kupujących i zapewnienie, że zwierzęta sprzedawane są w dobrym stanie zdrowia. Jednakże, odpowiedzialność hodowcy jest wyłączona w sytuacji, gdy wady wynikają z czynników zewnętrznych lub niewłaściwej opieki ze strony nabywcy po zakupie psa.
 • Prawo pierwokupu. Upewnij się, czy w umowie znajduje się zapis dotyczący prawa pierwokupu przez sprzedającego, jeśli zdecydujesz się odsprzedać psa w przyszłości. Taki zapis może wpływać na Twoją swobodę dysponowania psem w przyszłości.

Wzór umowy kupna-sprzedaży psa

wzór umowy kupna - sprzedaży psa


Umowa kupna-sprzedaży psa z hodowli a od osoby prywatnej – różnice

Wybierając psa z hodowli, zyskujemy szereg korzyści, które nie zawsze są dostępne przy zakupie psa od osób prywatnych. Hodowle psów rasowych zazwyczaj przestrzegają ustalonych standardów i regulaminów. Szczeniaki z hodowli są zwykle zaczipowane, posiadają wymagane szczepienia oraz metrykę lub rodowód, co daje pewność co do ich pochodzenia i zdrowia. Ponadto, hodowcy często oferują wsparcie i porady dotyczące wychowania i pielęgnacji szczeniąt, co jest szczególnie cenne dla osób, które po raz pierwszy decydują się na posiadanie psa. Zakup psa od osoby prywatnej, choć czasami może być mniej formalny, nie zawsze oferuje takie same gwarancje co do zdrowia i pochodzenia zwierzęcia. Dlatego, mając na uwadze dobro psa i bezpieczeństwo transakcji, zakup z hodowli wydaje się być bardziej odpowiedzialnym i bezpiecznym wyborem.

Umowa kupna-sprzedaży psa z hodowli i umowa kupna-sprzedaży psa od osoby prywatnej mogą różnić się w kilku aspektach:

 • Umowy z hodowlami często zawierają bardziej szczegółowe zapisy, np. warunki hodowlane, prawa pierwokupu przez hodowcę, czy obowiązki związane z rozmnażaniem psa. Hodowcy mogą również dołączyć klauzule chroniące ich interesy, takie jak wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za niektóre wady fizyczne psa, choć takie zapisy nie zawsze są zgodne z prawem.
 • W przypadku zakupu psa z hodowli, nabywca otrzymuje metrykę lub rodowód oraz książeczkę zdrowia psa. Hodowle psów rasowych zwykle przestrzegają określonych standardów i regulaminów, takich jak przeprowadzenie przeglądu miotu, co zapewnia większą pewność co do zdrowia i pochodzenia psa​.
 • Umowa z hodowlą często jest bardziej formalna i szczegółowa, zawierając konkretne informacje o psie, warunkach transakcji oraz obowiązkach nabywcy. W przypadku kupna psa od osoby prywatnej, umowa może być prostsza i mniej szczegółowa. Jednak zarówno w przypadku hodowli, jak i osoby prywatnej, transakcja jest traktowana zgodnie z Kodeksem Cywilnym jako sprzedaż „rzeczy”, co oznacza, że obowiązują ogólne zasady dotyczące umów sprzedaży.

Czy kupno psa trzeba gdzieś zgłosić?

Po zakupie psa w Polsce, obowiązek zgłoszenia zakupu w urzędzie gminy zależy od lokalnych przepisów danej gminy. W niektórych gminach istnieje obowiązek zgłoszenia posiadania psa, co wiąże się z opłatą za posiadanie psa. W przypadku, gdy w danej gminie nie obowiązuje podatek od posiadania psa, zgłoszenie zakupu psa w urzędzie gminy nie jest wymagane. Zawsze warto sprawdzić lokalne regulacje w miejscu, w którym mieszkasz, aby mieć pewność co do obowiązujących przepisów.

Umowa kupna-sprzedaży psa ma kluczowe znaczenie przy zakupie zwierzęcia. Jeśli dopiero się przymierzacie do kupna psa to pamiętajcie, że musi to być przemyślana decyzja. A przed podpisaniem umowy dokładnie przeczytajcie wszystkie zapisy i w razie wątpliwości skonsultujcie je z prawnikiem. 

Autor: Patrycja / Redaktor portalu pieselek.pl

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się swoją opinią!

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.