Zgoda właściciela na zameldowanie – WzórWzór oświadczenia zgody właściciela na zameldowanie

wzór zgody właściciela na zameldowanie

Pliki do pobrania:


Zgoda właściciela na zameldowanie – pytania i odpowiedzi

1: Co to jest zgoda właściciela na zameldowanie?

Odpowiedź:

Zgoda właściciela na zameldowanie to pisemne wyrażenie zgody ze strony osoby posiadającej prawo do dysponowania nieruchomością na zameldowanie innej osoby na jej terenie.

2. Czy do zameldowania w mieszkaniu potrzebna jest zgoda właściciela?

Odpowiedź:

 • Zameldowanie na pobyt czasowy nie wymaga zgody właściciela.
 • Zameldowanie na pobyt stały wymaga zgody właściciela, jeśli osoba meldująca się nie jest współwłaścicielem nieruchomości.

3: Jakie informacje powinny być zawarte w zgodzie właściciela na zameldowanie?

Odpowiedź:

Zgoda właściciela na zameldowanie powinna zawierać istotne informacje, takie jak dane osobowe osoby meldującej się, adres nieruchomości, datę zgody, a także ewentualne ograniczenia dotyczące czasu zameldowania.

4. Jak uzyskać zgodę właściciela na zameldowanie?

Odpowiedź:

 • Właściciel może wyrazić zgodę ustnie lub pisemnie.
 • Zaleca się uzyskanie pisemnej zgody w celu uniknięcia późniejszych sporów.

5. Co zrobić, jeśli właściciel nie wyraża zgody na zameldowanie?

Odpowiedź:

 • W takiej sytuacji można:
  • Zameldować się w innym miejscu, gdzie masz tytuł prawny do lokalu (np. w mieszkaniu własnościowym),
  • Złożyć wniosek do sądu o nakazanie zameldowania.

6. Czy zgoda właściciela na zameldowanie jest jednorazowa?

Odpowiedź:

 • Zgoda właściciela na zameldowanie na pobyt czasowy jest jednorazowa i wygasa po upływie okresu zameldowania.
 • Zgoda właściciela na zameldowanie na pobyt stały jest ważna bezterminowo.

7. Jakie są konsekwencje zameldowania się bez zgody właściciela?

Odpowiedź:

 • Właściciel może wypowiedzieć umowę najmu (w przypadku zameldowania na pobyt czasowy),
 • Właściciel może żądać usunięcia osoby zameldowanej z lokalu (w przypadku zameldowania na pobyt stały).

8. Czy można cofnąć zgodę na zameldowanie?

Odpowiedź:

 • Właściciel może cofnąć zgodę na zameldowanie w każdym czasie.
 • Cofnięcie zgody wymaga formy pisemnej.
 • Osoba zameldowana na podstawie cofniętej zgody ma obowiązek wymeldować się w ciągu 30 dni.

9. Jakie są opłaty za zameldowanie?

Odpowiedź:

 • Zameldowanie jest bezpłatne.

10. Czy zameldowanie ma wpływ na prawo do lokalu?

Odpowiedź:

 • Zameldowanie nie ma wpływu na prawo do lokalu.
 • Zameldowanie jest jedynie czynnością administracyjną, która służy do ewidencji ludności.

11. Czy osoba zameldowana ma prawo do korzystania z lokalu?

Odpowiedź:

 • Prawo do korzystania z lokalu zależy od tytułu prawnego do lokalu.
 • Osoba zameldowana, która nie jest współwłaścicielem nieruchomości, nie ma automatycznie prawa do korzystania z lokalu.

12. Czy można się wymeldować bez zgody właściciela?

Odpowiedź:

 • Tak, można się wymeldować bez zgody właściciela.
 • Wymeldowanie można dokonać w urzędzie miasta lub gminy.

13. Jakie są korzyści z zameldowania?

Odpowiedź:

 • Zameldowanie ułatwia dostęp do różnych świadczeń i usług publicznych, np. do świadczeń z opieki społecznej, do nauki w szkole, do służby zdrowia.
 • Zameldowanie jest również niezbędne do założenia działalności gospodarczej.

14. Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat zameldowania?

Odpowiedź:

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się swoją opinią!

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.