Faktura VAT – wzórProwadzenie działalności gospodarczej nieodłącznie wiąże się z wystawianiem faktur VAT. Najczęściej tego rodzaju faktury wystawiane są przez podmiot, który określony jest jako sprzedawca. Jednak co warto zaznaczyć dopuszczalne jest wystawienie faktury VAT przez nabywcę lub inny podmiot, który został upoważniony przez sprzedawcę. Jak prawidłowo wystawić fakturę VAT?

Czym jest faktura VAT?

Faktura to najczęściej stosowany dokument potwierdzający dokonanie transakcji. Faktura VAT to potwierdzenie transakcji kupna-sprzedaży. Wystawienie tego rodzaju dokumentu powoduje powstanie tzw. obowiązku podatkowego. Na podstawie wystawionej faktury VAT przedsiębiorca rozlicza się z podatku od towarów i usług (VAT) z należnym Urzędem Skarbowym. Co do obowiązującej zasady faktura VAT powinna być wystawiona w dwóch jednakowych egzemplarzach, jednak nie ma obecnie konieczności rozróżniania na dokument oryginalny i kopię. Nie trzeba również podpisywać faktury VAT, z wyjątkiem faktur wystawionych przez rolników na ryczałcie lub faktur korygujących na minus. Dopuszczalne jest wystawienie faktury VAT elektronicznej (e-faktura), jak i w formie papierowej.

Podstawowym terminem na wystawienie faktury VAT jest 15 dzień miesiąca następującego po miesiącu po dacie sprzedaży. Jednak w zależności od potrzeby fakturę VAT można wystawić nawet do 30 dni przed datą sprzedaży. Nieco inaczej wygląda sprawa z fakturą VAT wystawianą na podstawie paragonu fiskalnego. W takim przypadku, fakturę VAT należy wystawić w ciągu najbliższych 15 dni po dacie sprzedaży, o ile chęć faktury VAT została zgłoszona w przeciągu maksymalnie trzech miesięcy następujących bezpośrednio po sprzedaży.

prowadzenie firmy

Informacje niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury VAT.

Aby faktura była poprawnie wystawiona i stanowiła pełnoprawny dokument księgowy należy umieścić na niej informacje dotyczące:

 • kolejny numer faktury (indywidualny i niepowtarzalny),
 • data wystawienie dokumentu,
 • dane stron kupna-sprzedaży,
 • specyfikacja przedmiotu transakcji, czyli nazwa towaru lub wykonanej usługi,
 • liczba sprzedanych towarów,
 • cena jednostkowa netto – czyli bez kwoty VAT,
 • kwota zastosowanych ewentualnie obniżek,
 • wartość netto wszystkich towarów i usług,
 • określona stawka podatku VAT,
 • suma wartości sprzedaży netto z podziałem na poszczególne stawki VATu lub zwolnione z podatku,
 • kwota podatku VAT,
 • ogólna kwota transakcji ze wskazaniem rodzaju waluty,
 • informacja o terminie uregulowania zapłaty,
 • dodatkowe informacje dotyczące np. sposobu odbioru, miejsca i czasie dostawy.

Oprócz podstawowych i niezbędnych informacji, które zostały wyżej wymienione, w niektórych określonych szczegółowymi przepisami przypadkach, na fakturze VAT należy podać podstawę prawną, jeśli zastosowana została stawka zwolniona, odpowiednią adnotację „reverse charge”*, adnotację „metoda kasowa”, adnotację „samofakturowanie”, lub też jedną z adnotacji „procedura marży”.

* odwrotne obciążenie w obrocie krajowym zlikwidowano dnia 1 listopada 2019 roku

program do faktur

Data rozliczenia podatku VAT od wystawionej faktury.

Rozliczenie należnego podatku VAT, którego wysokość określona zostaje na fakturze VAT zasadniczo odbywa się bezpośrednio w ustalonej dacie sprzedaży, jednakże można wyróżnić kilka wyjątków.

Rozliczenie podatku VAT w dacie wystawienia faktury – dotyczy usług budowlanych, dostawy książek drukowanych, oraz czynności polegających na drukowaniu książek.

Rozliczenie podatku VAT w dacie zapłaty za wystawioną fakturę – dotyczy faktur oznaczonych „metoda kasowa”.

Rozliczenie podatku VAT z chwilą otrzymania części lub całości należności – dotyczy usług zwolnionych z podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37-41.

Rozliczenie podatku VAT według zasad szczególnych – dotyczy takich usług jak dostawy energii, świadczenie usług telekomunikacyjnych, najmu lub dzierżawy, leasingu i innych usług o podobnym charakterze, ochrony osób oraz usług dotyczących ochrony, dozoru oraz przechowywania mienia, jak również stałej obsługi prawnej i biurowej.

faktura vat wzór

Profesjonalny program księgowy do wystawiania faktur VAT.

Jeśli zależy Ci na samodzielnym prowadzeniu księgowości swojej firmy, idealnym rozwiązaniem będzie profesjonalny i dobry program do faktur rafsoft.net. Jest to bardzo łatwy w obsłudze program, dzięki któremu w szybki sposób wystawisz potrzebną fakturę VAT. Dodatkowo w programie zyskujesz dostęp do gotowych wzorów faktury VAT, co jeszcze bardziej usprawnia pracę.

Korzystanie z programu fakturującego daje poczucie bezpieczeństwa i pozwala uniknąć wielu niepotrzebnych błędów, które mogą znaleźć niestety konsekwencje w Urzędzie Skarbowym. Dlatego tak ważne jest, aby dopilnować wszelkich szczegółów i poprawnie wprowadzić dane. Gotowe wzory faktury VAT, dostępne w programie znacząco przyspieszają konieczność wystawienia niezbędnych dokumentów firmowych.

Wystarczy wejść w zakładkę faktury, uzupełnić niezbędne informacje oraz wybrać sposób i termin uregulowania należności. I gotowe. Możesz przesłać fakturę swojemu kontrahentowi, nie martwiąc się o jakiekolwiek błędy czy nieścisłości.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się swoją opinią!

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.