Kosztorys powykonawczy – WzórKosztorys powykonawczy to dokument zawierający szacunkowe koszty wykonania danego zadania budowlanego lub usługi. Wzór kosztorysu powykonawczego może się różnić w zależności od konkretnego projektu, lokalizacji i branży. Poniżej znajdziesz ogólny wzór kosztorysu powykonawczego dla prac budowlanych:


wzór kosztorys powykonawczyW powyższym wzorze:

 • „Lp.” to numer porządkowy pozycji w kosztorysie.
 • „Rodzaj robót/usług” to opis rodzaju pracy bądź usługi.
 • „Jednostka miary” to jednostka, np. metr kwadratowy, sztuka, godzina.
 • „Ilość” to ilość jednostek danej pracy/usługi.
 • „Cena jednostkowa” to cena za jednostkę miary.
 • „Wartość netto” to iloczyn ilości i ceny jednostkowej.
 • „VAT (23%)” to wartość podatku VAT dla danej pozycji.
 • „Wartość brutto” to suma wartości netto i VAT dla danej pozycji.
 • Na dole kosztorysu znajdują się sumy częściowe i końcowa, uwzględniające wszystkie pozycje.

Pamiętaj, że powyższy wzór to jedynie przykład, który można dostosować do konkretnych potrzeb i specyfiki projektu. Warto również skonsultować się z profesjonalistą bądź korzystać z oprogramowania dedykowanego do tworzenia kosztorysów budowlanych.

Co powinien zawierać kosztorys powykonawczy?

Kosztorys powykonawczy jest dokumentem zawierającym szacunkowe koszty związane z wykonaniem konkretnego zadania budowlanego lub usługi. Jego głównym celem jest określenie planowanych wydatków, umożliwienie klientowi zorientowanie się w kosztach projektu, a także posłużenie jako podstawa do uzyskania akceptacji finansowej.

Oto główne elementy, jakie powinien zawierać kosztorys powykonawczy:

Informacje ogólne:

 • Numer kosztorysu
 • Data sporządzenia
 • Dane wykonawcy (nazwa firmy, adres, dane kontaktowe)

Dane zlecenia:

 • Numer zlecenia
 • Opis zadania/usługi

Lista robót/usług:

 • Numer porządkowy
 • Opis pracy/usługi
 • Jednostka miary (np. metr kwadratowy, sztuka, godzina)
 • Ilość
 • Cena jednostkowa
 • Wartość netto (ilość * cena jednostkowa)
 • Podatek VAT (np. 23%)
 • Wartość brutto (suma wartości netto i podatku VAT)

Podsumowanie:

 • Razem netto (suma wartości netto wszystkich pozycji)
 • Razem VAT (suma podatku VAT wszystkich pozycji)
 • Razem brutto (suma wartości brutto wszystkich pozycji)

Warunki płatności:

 • Termin płatności
 • Sposób płatności
 • Informacje dotyczące zaliczek, jeśli występują

Uwagi lub zastrzeżenia:

 • Dodatkowe informacje lub klauzule, które mogą mieć wpływ na koszty

Podpisy:

 • Podpis wykonawcy
 • Podpis inwestora (klienta)

Pamiętaj, że kosztorys powinien być jak najbardziej przejrzysty, zrozumiały i zawierać wszystkie niezbędne informacje dotyczące kosztów. Dzięki temu klient może dokładnie ocenić, czy przedstawione koszty są zgodne z jego oczekiwaniami, a także porównać oferty różnych wykonawców.

Zobacz także: Jak napisać ofertę handlową?

Kiedy sporządza się kosztorys powykonawczy?

Kosztorys powykonawczy sporządza się w różnych fazach projektu budowlanego lub przed przystąpieniem do konkretnej usługi. Poniżej przedstawiamy kilka sytuacji, w których sporządza się kosztorys powykonawczy:

 1. Przygotowanie oferty: Wykonawcy przygotowują kosztorys powykonawczy w celu przedstawienia oferty klientowi. W tym przypadku kosztorys jest narzędziem do określenia planowanych kosztów i przekonania klienta o atrakcyjności oferty.
 2. Przetarg na wykonanie prac budowlanych: W przypadku przetargów na projekty budowlane, wykonawcy muszą przedstawić kosztorys jako część swojej oferty przetargowej. To dokument konkurencyjny, który ma na celu zdobycie kontraktu.
 3. Negocjacje kontraktu: Po wyborze wykonawcy kosztorys może być używany do negocjacji szczegółów kontraktu, zwłaszcza jeśli występują dodatkowe prace lub zmiany w trakcie procesu budowlanego.
 4. Planowanie budżetu: W przypadku projektów budowlanych kosztorys jest przydatnym narzędziem planowania budżetu. Pozwala inwestorom, zarządcy projektu lub deweloperom na zorientowanie się w kosztach i dostosowanie planu finansowego.
 5. Zgłaszanie wniosków o dofinansowanie: W przypadku projektów, które są finansowane z zewnętrznych źródeł, takich jak dotacje czy kredyty, kosztorys może być wymagany jako część dokumentacji składanej w celu uzyskania wsparcia finansowego.
 6. Zamówienia publiczne: W przypadku projektów związanych z zamówieniami publicznymi, kosztorys powykonawczy jest kluczowym elementem składanej oferty i spełnia wymagania dokumentacyjne przetargu.

Kosztorys powykonawczy jest zazwyczaj przygotowywany przez specjalistów, takich jak kosztorysanci czy inżynierowie kosztów, którzy posiadają doświadczenie w szacowaniu kosztów w danym sektorze budowlanym. Ostateczna wersja kosztorysu powinna być starannie zweryfikowana i zatwierdzona przez odpowiednie strony przed rozpoczęciem prac lub podpisaniem kontraktu.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się swoją opinią!

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.