Umowa darowizny samochodu – WzórNie zawsze decydując się na zmianę auta, chcemy obecny samochód sprzedać. Czasami warto pomyśleć o kimś z rodziny, komu auto by się bardzo przydało i mu je po prostu podarować. 

Z opcji darowizny samochodu korzysta się najczęściej w przypadku najbliższej rodziny. Dzięki czemu możliwe jest skuteczne uniknięcie płacenia podatku na rzecz fiskusa. Trzeba jednak pamiętać, że tak jak w przypadku innych czynności, tak również dokonując darowizny samochodu konieczne jest sporządzenie umowy darowizny pojazdu. Postaramy się wyjaśnić jak powinien przebiegać cały proces i o czym należy w nim pamiętać.

Czym jest umowa darowizny samochodu?

Żeby dokładnie dowiedzieć się czym jest umowa darowizny warto otworzyć Kodeks cywilny i odczytać artykuł 888, który wyraźnie mówi, że: „Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku”. 

WAŻNE!

W polskim prawie nie ma obowiązku, aby umowa darowizny samochodu była składana u notariusza. W zupełności wystarczy jak przez obie zainteresowane strony zostanie podpisana umowa darowizny pojazdu.

W przypadku umowy darowizny samochodu najważniejszym elementem jest spełnienie przyrzeczonego świadczenia. Mianowicie jeśli samochód zostanie przekazany przez darczyńcę obdarowanemu, to pisemna umowa darowizny samochodu staje się ważna. 

Zobacz także: Umowa kupna-sprzedaży samochodu – wzór PDF

Jak sporządzić umowę darowizny samochodu?

Należy zacząć od tego, że umowa darowizny pojazdu musi być sporządzona na piśmie. W momencie przekazania pojazdu obdarowanemu umowa darowizny pojazdu nabiera mocy, w tym samym czasie dochodzi do przeniesienia prawa własności. 

Kolejną ważną kwestią podczas sporządzania umowy darowizny samochodu jest ustalenie wartości samochodu. Niezbędne jest to do określenia obciążenia podatkowego, gdyż musisz wiedzieć, że darowizna jest opodatkowana. Po stronie obdarowanego leży ustalenie należnego podatku, złożenie zeznania podatkowego i jeśli będzie taka konieczność jego uregulowanie. 

Co powinna zwierać umowa darowizny samochodu?

Umowa darowizny części samochodu, czy też całego auta musi mieć formę pisemną i zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i datę spisania umowy darowizny samochodu;
 • dane darczyńcy i obdarowanego: imię i nazwisko, adres, nr PESEL, nr dowodu tożsamości;
 • szczegółowe dane samochodu będącego przedmiotem darowizny: marka, model, nr rejestracyjny, rok produkcji, nr silnika i jego pojemność,  numer VIN, datę pierwszej rejestracji, kolor;
 • oświadczenie darczyńcy, mówiące o tym, że posiada on prawo własności samochodu, darowane auto nie jest przedmiotem zabezpieczenia, a darczyńca nie ma żadnych zobowiązań względem osób trzecich;
 • oświadczenie, że darczyńca przekazuje, a obdarowany przyjmuje samochód stanowiący przedmiot umowy darowizny;
 • podać termin w jakim darczyńca dokona przekazania samochodu obdarowanemu;
 • określić wartość darowizny, w tym przypadku samochodu; należy podać wartość rynkową pojazdu;
 • darczyńca musi wskazać stopień pokrewieństwa z obdarowanym;
 • ustalenie strony, która jest zobowiązana do uregulowania kosztów umowy;
 • zapis mówiący o tym, że umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach;
 • własnoręczny podpis darczyńcy i obdarowanego.
 • Umowa darowizny samochodu a podatek

Umowa darowizny samochodu a zwolnienie z podatku

Wspomnieliśmy wcześniej, że umowa darowizny pojazdu jest obciążona podatkiem. Jednak istnieje pewien wyjątek od tej reguły. Istnieję pewne kwoty do wysokości, których w zależności od pokrewieństwa stron sporządzających umowę darowizny pojazdu  nie jest konieczne opłacanie podatku. Jednak po przekroczeniu progów kwot wolnych od podatków, bez względu na grupę podatkową pobierany jest podatek od darowizny.

Wysokość naliczenia jest jednak uzależniona od pokrewieństwa i wysokości przedmiotu stanowiącego darowiznę. Warto zatem zapoznać się z poszczególnymi grupami podatkowymi, aby wiedzieć do której zalicza się Wasza umowa darowizny samochodu. Dzięki czemu można dowiedzieć się jaka jest kwota wolna od podatku, a także jakie są kolejne progi i ile wyniesie podatek do zapłacenia.

Różne grupy podatkowe:

I grupa podatkowa, mowa o: małżonkach, zstępnych (dzieciach, wnukach), wstępnych (rodzicach, dziadkach), pasierbach, synowych, zięciach, rodzeństwie, macosze, ojczymie oraz teściowej;

 • zwolnienie z płacenia podatku jeśli wartość darowizny nie przekracza 9 637 zł;
 • do kwoty 10 278 zł podatek wynosi 3% naliczany od nadwyżki ponad 9 637 zł;
 • powyżej 10 278 do kwoty 20 556 zł podatek wynosi 308,30 zł i 5% naliczane od nadwyżki 10 278 zł;
 • powyżej 20 556 zł podatek wynosi 822,20 zł i 7% naliczane od nadwyżki ponad 20 556 zł

II grupa podatkowa, mowa o: zstępnych rodzeństwa, rodzeństwie małżonka, zstępnych i małżonkach pasierbów, małżonkach rodzeństwa i rodzeństwie małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;

 • zwolnienie z płacenia podatku jeśli wartość darowizny nie przekracza 7 276 zł;
 • do 10 278 zł podatek wynosi 7% naliczany od nadwyżki powyżej 7 276 zł;
 • powyżej 10 278 zł do 20 556 zł podatek wynosi 719,50 zł i 9% naliczane od nadwyżki ponad 10 278 zł;
 • powyżej 20 556 zł podatek wynosi 1 644,50 zł i 12% naliczane od nadwyżki ponad 20 556 zł;

III grupa podatkowa, mowa o wszystkich pozostałych osobach nie należących do dwóch wcześniejszych grup;

 • zwolnienie z płacenia podatku jeśli wartość darowizny nie przekracza 4 902 zł;
 • do 10 278 zł podatek wynosi 12% naliczany od nadwyżki ponad 4 902 zł;
 • powyżej 10 278 zł do 20 556 zł podatek wynosi 1 233,40 zł i 16% naliczane od nadwyżki ponad 10 278 zł;
 • powyżej 20 556 zł podatek wynosi 2 877,90 i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł.

W przypadku spisania umowy darowizny samochodu pomiędzy najbliższą rodziną (np. ojcem a synem) możliwe jest niepłacenie podatku od spadku i darowizny. Żeby jednak nie płacić podatku należy w ciągu pół roku od dnia, w którym sporządzona została umowa darowizny pojazdu i przekazano samochód zgłosić nabycie samochodu odpowiedniemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Więcej na ten temat można znaleźć w Art. 4a. 1.1) Ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgłoszenie to dokonywane jest na formularzu SD-Z2.

Pobierz darmowy wzór umowy darowizny samochodu w formacie PDF i DOCX


Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się swoją opinią!

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.