Jak napisać usprawiedliwienie nieobecności w szkole? WzórW życiu każdego rodzica, czy opiekuna przychodzi moment, w którym musimy napisać usprawiedliwienie dla naszego podopiecznego. Powodów może być wiele, choroba, ważne sprawy rodzinne, takie jak np. pogrzeb bliskiej osoby, lub sytuacje całkowicie od nas niezależne, jak awaria samochodu, niepozwalająca na dostarczenie ucznia do szkoły na czas. Jak zatem napisać takie usprawiedliwienie? Co powinno zawierać? Czy można usprawiedliwić nieobecność na jednej lekcji? Jak wygląda wzór usprawiedliwienia?

Usprawiedliwienie nieobecności w szkole: wzór

Aby napisać usprawiedliwienie nieobecności w szkole, musimy uwzględnić kilka ważnych elementów:

  • Data i godziny nieobecności: należy podać dokładne daty i godziny, w których dziecko było nieobecne.
  • Powód nieobecności: należy podać uzasadniony powód, dlaczego dziecko nie było obecne w szkole. Może to być np. choroba, wizyta u lekarza, wyjazd rodzinny itp.
  • Informacja o nadrobieniu zajęć: warto dodać informację o planowanym nadrobieniu zajęć i odrabianiu prac domowych.
  • Podpis i imię i nazwisko rodzica/opiekuna: należy podać imię i nazwisko rodzica/opiekuna oraz jego podpis, aby potwierdzić autentyczność usprawiedliwienia.

Przykład:

Dnia [data], moje dziecko [imię i nazwisko dziecka] było nieobecne w szkole z powodu [powód nieobecności]. Planujemy nadrobić zajęcia i odrobić wszelakie zadane prace domowe.”

Z poważaniem,
[podpis rodzica/opiekuna]
[imię i nazwisko rodzica/opiekuna]

Jak napisać usprawiedliwienie z jednej lekcji?

Usprawiedliwienie jednej lekcji nie różni się zasadniczo od usprawiedliwienia nieobecności całego dnia w szkole. Podobnie jak w powyższym przykładzie, należy uwzględnić dokładną datę i godzinę naszej nieobecności. Podać jej powód i przyczynę oraz poinformować o zamiarach nadrobienia zaległych treści.

Przykład takiego usprawiedliwienia może wyglądać tak:

Dnia [data], moje dziecko [imię i nazwisko] było nieobecne w szkole na zajęciach lekcyjnych [nazwy przedmiotów szkolnych], z powodu [powód nieobecności]. Planujemy nadrobić pominięte zajęcia i odrobić wszelakie zadane prace domowe.

Jak napisać usprawiedliwienie na Librusie i e-dzienniku?

Sprawa ma się podobnie jak w przypadku konwencjonalnego usprawiedliwienia wypisanego na kartce papieru. Z tą różnicą jednak, że w przypadku usprawiedliwiania przez Internet, należy zalogować się na daną platformę (Librus, lub e-dziennik), wybrać odpowiednią zakładkę i w odpowiedniej rubryce dotyczącej nieobecności zaznaczyć odpowiednie daty (i ewentualnie wewnątrz nich konkretne godziny lekcyjne), po czym wpisać ręcznie powód nieobecności podopiecznego.

Zobacz także: Wzór podania do dyrektora szkoły o udzielenie zgody na edukację domową

Co można napisać w usprawiedliwieniu?

W usprawiedliwieniu należy podać dokładne daty i godziny nieobecności ucznia i konkretny powód jego nieobecności.
Powodem może być choroba, sytuacje rodzinne, lub np. wydarzenie sportowe, albo konkurs, który uniemożliwił podopiecznemu udział w zajęciach szkolnych. Na końcu każdego usprawiedliwienia powinien znaleźć się nasz podpis, nie parafka, który zagwarantuje autentyczność takiego dokumentu.

Powody usprawiedliwienia nieobecności w szkole

Jeśli potrzebujesz usprawiedliwić nieobecność w szkole, najlepiej jest napisać lub powiedzieć nauczycielowi prawdziwy powód. Może to być choroba, wizyta u lekarza, rodzinne wakacje lub inne ważne wydarzenie. Jeśli jesteś dzieckiem, twoi rodzice mogą napisać lub zadzwonić do szkoły i usprawiedliwić twoją nieobecność. Ważne, aby pamiętać, że nieobecność bez ważnego powodu może mieć negatywny wpływ na Twoją naukę i oceny.

Następujące są powszechnie uznawane za ważne powody usprawiedliwienia nieobecności w szkole:

  1. Choroba: jeśli uczeń jest chory i nie może przyjść do szkoły, rodzice lub opiekunowie powinni usprawiedliwić nieobecność.
  2. Wizyta u lekarza: jeśli uczeń potrzebuje wizyty u lekarza w czasie trwania zajęć szkolnych, nieobecność powinna być usprawiedliwiona.
  3. Śmierć w rodzinie: jeśli uczeń opuszcza szkołę z powodu śmierci w rodzinie, nieobecność powinna być usprawiedliwiona.
  4. Wakacje rodzinne: jeśli rodzice planują wakacje z dzieckiem w czasie trwania zajęć szkolnych, nieobecność powinna być usprawiedliwiona.
  5. Inne ważne wydarzenia: wydarzenia takie jak ślub, pogrzeb, ważne imprezy sportowe lub religijne mogą być uznane za ważne powody usprawiedliwienia nieobecności w szkole.

Pamiętaj, że powyższa lista jest przykładowa i że szkoła może mieć własne wytyczne dotyczące usprawiedliwiania nieobecności.

Jak napisać usprawiedliwienie? Przykład

Przykładowe usprawiedliwienie kilku dni nieobecności w szkole może wyglądać w następujący sposób:

Uprzejmie proszę usprawiedliwienie nieobecności mojego syna Jana Kowalskiego, w dniach 01-05.01.23r. Powodem nieobecności syna na zajęciach lekcyjnych była choroba (grypa). Pominięte lekcje zostaną nadrobione w domu.

Z poważaniem
Andrzej Kowalski

Przykładowe usprawiedliwienie nieobecności na jednej godzinie lekcyjnej może wyglądać następująco:

Powodem nieobecności mojego syna Jana Kowalskiego, na pierwszej godzinie lekcyjnej w dniu 01.01.23r. był udział w wojewódzkim turnieju szachowym. Pominięta lekcja zostanie nadrobiona w domu.

Z poważaniem
Andrzej Kowalski

Powyższe przykłady należy oczywiście dostosować do własnej sytuacji, wpisać dokładne daty i godziny oraz prawdziwy powód nieobecności naszego podopiecznego.

Kto może usprawiedliwić nieobecność ucznia w szkole?

Nieobecność ucznia w szkole może być usprawiedliwiona przez jego rodziców lub opiekunów prawnych. W niektórych szkołach nauczyciel może również usprawiedliwić nieobecność ucznia, jeśli uzna to za stosowne. W każdym przypadku ważne jest, aby usprawiedliwienie zostało dostarczone do szkoły w odpowiednim czasie i powinno zawierać ważny powód nieobecności.

Pobierz darmowy wzór:


Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się swoją opinią!

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.