Wzór podania do dyrektora szkoły o udzielenie zgody na edukację domowąNauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej (gimnazjum) publicznych albo niepublicznych.

Zobacz także: Jak napisać podanie?

Przygotowując podanie do dyrektora szkoły o udzieleniu zgody na edukację domową dla naszego dziecko, warto także zawrzeć dodatkowe załączniki oraz powołać się w piśmie na odpowiednie ustawy.

Załączniki:

 1. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 2. Oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej
  obowiązującej na danym etapie kształcenia;
 3. Zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny
  do egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 16. ust. 11 ustawy o systemie oświaty.

Podstawa prawna:

 • Art 16 ust. 8 ustawy o systemie oświaty: „Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.”
 • W art. 70 punkt 1: “Każdy ma prawo do nauki”, ale potem zaraz, że “Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonania obowiązku szkolnego określa ustawa”.
 • Art. 48: „Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.”
 • Art. 53 punkt 3: „Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 ust. 1 stosuje się odpowiednio. Konstytucja mówi też w punkcie 3 tegoż artykułu, że “rodzice mają wolność wyboru dla swoich dzieci szkół innych niż publiczne”. Zapis ten wychodzi naprzeciw edukacji domowej (przyp. wł.).”

Pobierz darmowy wzór:


Czy ta strona była dla Ciebie przydatna?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.