Jak wnioskować o zasiłek pogrzebowy przy transporcie zwłok zza granicy?Sprowadzenie zza granicy zwłok osoby zmarłej może być kosztowne. Opłaty związane z transportem ciała można jednak pokryć z pieniędzy uzyskanych od ZUS lub KRUS. Instytucje te wypłacają bowiem zasiłek pogrzebowy osobom zajmującym się pochówkiem. Kto może ubiegać się o świadczenie z tytułu sprowadzenia zwłok zza granicy? Jak przebiega procedura urzędowa?

Na jakich warunkach przyznawany jest zasiłek?

Polskie przepisy prawa dopuszczają szerokie grono osób, które uprawnione są do ubiegania się o wypłatę zasiłku pogrzebowego. Należą do nich członkowie rodziny lub osoby obce, które wykażą w urzędzie poniesienie kosztów związanych z pochówkiem – w tym także transportem zwłok zza granicy. Kwota świadczenia z ZUS/KRUS wynosi 4000 zł i jest ona wypłacana pod warunkiem, że osoba zmarła spełniała jeden z zapisów przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach (Dz.U. z 2016 r. poz. 887).

Zasiłek pogrzebowy jest wypłacany między innymi, jeżeli zmarły w momencie śmierci:

  • był ubezpieczony w ZUS,
  • należał do rodziny osoby ubezpieczonej lub pobierającej emeryturę, bądź rentę,
  • pobierał emeryturę lub rentę,
  • nie pobierał emerytury, ani renty, lecz był do nich uprawniony,
  • pobierał zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński.

Członkowie rodziny otrzymują pełną kwotę zasiłku pogrzebowego, bez względu na wysokość poniesionych kosztów pochówku. W przypadku osób obcych, takich jak pracodawca, pomoc społeczna, czy gmina – pieniądze zwracane są na podstawie udokumentowanych wydatków, jednak w granicach 4000 zł.

Prawo do zasiłku pogrzebowego można utracić

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego należy złożyć w ZUS lub KRUS nie później, niż w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci danej osoby. Po upływie tego czasu świadczenie nie będzie przysługiwało osobom uprawnionym. W szczególnych przypadkach możliwe jest przesunięcie tego terminu. Należą do nich między innymi późniejsze odnalezienie ciała, konieczność zidentyfikowania zmarłego, czy czas potrzebny na organizacje transportu zwłok zza granicy. Wówczas wnioskujący ma 12 miesięcy na złożenie wniosku o zasiłek pogrzebowy, jednak czas ten liczony jest od dnia pogrzebu. W ZUS i KRUS należy przedstawić dokumenty poświadczające powód opóźnienia.

Co dostarczyć do ZUS lub KRUS?

Osoba ubiegająca się o wypłatę zasiłku pogrzebowego w przypadku sprowadzania zwłok zza granicy powinna złożyć wniosek Z-12 w ZUS. W przypadku KRUS będzie to druk SR-26. Dokumentację należy uzupełnić o akt zgonu, rachunki poniesionych kosztów pochówku i zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu. Ważne będzie także udokumentowanie pokrewieństwa lub powinowactwa ze zmarłym – zaświadczy o tym odpis aktu stanu cywilnego.

Wysokie koszty transportu zwłok zza granicy pokryć można środkami uzyskanymi z zasiłku pogrzebowego. Osoby uprawnione powinny dopilnować terminu złożenia wniosku. Nie może on przekroczyć 12 miesięcy od dnia śmierci, a w szczególnych przypadkach – od dnia pogrzebu osoby zmarłej.

Czy ta strona była dla Ciebie przydatna?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Komentarze (1)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.