Protokół przekazania – WzórProtokół przekazania to dokument służący do oficjalnego przekazania przedmiotów lub dokumentów między osobami lub instytucjami. Zawiera on wiele ważnych informacji dotyczących przedmiotów, takich jak ich nazwa, numer seryjny, stan techniczny, akcesoria lub dodatkowe elementy oraz wartość. Protokół przekazania może być stosowany w wielu sytuacjach, na przykład przy przekazywaniu sprzętu komputerowego w firmie, dokumentów w instytucji czy sprzętu sportowego w klubie sportowym.

W artykule przedstawimy wzór protokołu przekazania, który pozwoli na łatwe i przejrzyste sporządzenie dokumentu oraz na dokładne odnotowanie wszystkich istotnych informacji. Opisane zostaną także poszczególne elementy protokołu oraz ich znaczenie.

Co to jest protokół przekazania?

Protokół przekazania to formalny dokument, który służy do udokumentowania procesu przekazania czegoś z jednej osoby lub organizacji do innej. Protokół taki może dotyczyć przekazania różnych rzeczy, takich jak sprzęt, dokumenty, pieniądze lub inne przedmioty. W protokole przekazania powinny być zawarte informacje dotyczące rzeczy przekazywanej, jej stanu technicznego lub jakościowego, daty i miejsca przekazania oraz danych osoby lub organizacji, która dokonuje przekazania i osoby lub organizacji, która odbiera przedmiot. Protokół przekazania ma na celu uniknięcie późniejszych nieporozumień lub sporów dotyczących przekazania rzeczy oraz umożliwienie kontrolowania i śledzenia procesu przekazania.

Zobacz także: Jak napisać protokół?

Co powinien zawierać protokół przekazania?

Protokół przekazania powinien zawierać dokładne informacje dotyczące przekazywanego przedmiotu lub dokumentu oraz procesu jego przekazania. W szczególności, powinien zawierać:

 1. Dane przedmiotu/dokumentu – nazwę, opis, numer seryjny, stan techniczny lub jakościowy, ewentualne wady lub uszkodzenia, akcesoria lub dodatkowe elementy.
 2. Dane odbiorcy – imię i nazwisko, nazwa organizacji (jeśli dotyczy), adres, numer telefonu.
 3. Dane nadawcy – imię i nazwisko, nazwa organizacji (jeśli dotyczy), adres, numer telefonu.
 4. Datę przekazania oraz miejsce przekazania.
 5. Opis procesu przekazania – szczegółowy opis procesu przekazania, w tym to, jakie dokumenty zostały przekazane, jakie akcesoria lub dodatkowe elementy zostały przekazane, jakie czynności zostały wykonane w celu przekazania, jakie podpisy zostały zebrane.
 6. Warunki przekazania – opis warunków, na jakich przedmiot/dokument został przekazany, w tym gwarancje, ograniczenia użytkowania, odpowiedzialność za ewentualne szkody.
 7. Podpisy – podpis osoby, która przekazuje przedmiot/dokument, podpis osoby, która odbiera przedmiot/dokument, data przekazania.

Ważne jest, aby protokół przekazania był dokładny i kompletny, aby uniknąć późniejszych nieporozumień lub sporów dotyczących przekazania przedmiotu lub dokumentu. Protokół przekazania może służyć jako dowód w przypadku późniejszych problemów związanych z przedmiotem/dokumentem przekazanym, np. reklamacji lub sporów sądowych.

Jak napisać protokół przekazania sprzętu?

Protokół przekazania sprzętu to dokument, który służy do formalnego przekazania urządzenia, narzędzia lub maszyny z jednej osoby lub organizacji do innej. Oto kilka kroków, które powinny pomóc w napisaniu takiego protokołu:

 1. Nagłówek – na początku dokumentu umieść nagłówek zawierający nazwę organizacji, datę przekazania sprzętu i numer protokołu.
 2. Dane sprzętu – następnie opisz sprzęt, który przekazujesz. Podaj markę, model, numer seryjny i stan techniczny. Możesz też dodać zdjęcia sprzętu.
 3. Dane odbiorcy – wymień imię i nazwisko odbiorcy sprzętu, nazwę organizacji, adres i numer telefonu.
 4. Data i miejsce przekazania – określ dokładnie datę i miejsce przekazania sprzętu oraz osoby, które brały udział w przekazaniu.
 5. Warunki przekazania – opisz szczegółowo warunki przekazania sprzętu, w tym to, czy sprzęt jest w pełni sprawny, czy ma jakieś wady, jakie akcesoria zostały przekazane, jakie są zasady użytkowania sprzętu, jakie są wymagania dotyczące utrzymania sprzętu w dobrym stanie i jakie są konsekwencje złamania tych wymagań.
 6. Podpisy – na końcu dokumentu umieść podpisy osoby przekazującej sprzęt i odbiorcy sprzętu oraz datę przekazania.

Ważne jest, aby protokół przekazania sprzętu był dokładny i kompletny, aby uniknąć nieporozumień i sporów w przyszłości.

Zaleca się wydrukowanie protokołu przekazania na firmowym papierze, aby był on bardziej oficjalny i ważny.

Wzór protokółu przekazania sprzętu

Protokół przekazania Wzór

Pliki do pobrania:


Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się swoją opinią!

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.